Poziom2

EICP – Poziom 2 (Approved Compliance Expert – ACE)

| Idea ACE

ACE to drugi poziom w ramach kształcenia zawodowego Ethics, Compliance & Integrity Professional – ECIP. Ryzyko compliance zmienia się codziennie. Stąd Instytut Compliance zaleca  systematyczne uczęszczanie na zaawansowane szkolenia compliance. Zdobywając certyfikat ACE udowodnisz, że posiadasz wiedzę i umiejętności an poziomie eksperckim! Kurs ACE jest skonstruowany w ten sposób, aby bazował na wiedzy zdobytej na kursie stopnia I (ACO, AFCO lub APCO). Stąd też podstawą do przystąpienia do egzaminu ACE jest zdobycie certyfikatu ACO, AFCO lub APCO.

rejestracja

| Realizacja

Podstawą przystąpienia do kursu ACE jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności poprzez zdanie egzaminu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO) lub certyfikatu Approved Public Compliance Officer (APCO) lub certyfikatu Approved Financial Compliance Officer (AFCO). Certyfikat Approved Compliance Expert (ACE) opiera się na koncepcji wypracowanej przez profesora Bartosza Makowicza i przyznawany jest każdej osobie, która jest absolwentką lub absolwentem wskazanych kursów i w ciągu dwóch lat zaliczy wybrane przez siebie eventy z oferty szkoleniowej Instytutu Compliance, które łącznie dadzą 100 punktów eksperckich, i zda egzamin certyfikujący. Egzamin ACE jest zakończeniem programu edukacji ECIP.

Istota programu ACE sprowadza się do uczestniczenia w rozlicznych wydarzeniach oferowanych przez Instytut Compliance i zbierania Expert Credit Points (ECP). Za udział w jednym całodziennym wydarzeniu (np. szkolenie) przyznawanych jest 20 ECP. ECP przyznawane są nie tylko za udział w szkoleniach, ale także konferencjach i innych workshopach. Sprawdź, ile punktów ECP jest już na Twoim koncie! – możesz być już tylko o krok od zdobycia stopnia eksperta compliance!

Posiadasz certyfikat pierwszego stopnia (ACO, AFCO lub APCO)? Zacznij już dzisiaj zbierać punkty na certyfikat ACE i udowodnij, że jesteś ekspertem!

| Aktualne terminy

Punkty ECP można aktualnie zbierać na następujących szkoleniach:

Aktualne terminy powyższych kursów podane są na ich poszczególnych podstronach oraz tutaj.

Zapraszamy do rejestacji jednocześnie na więcej szkoleń – rozwiązania pakietowe w promocyjnych cenach!

| Wybrane referencje

| Warunki

Aby otrzymać certyfikat ACE, musisz:

  • Zebrać 100 ECP biorąc udział w przeznaczonych do tego szkoleniach lub innych eventach Instytutu Compliance (każde całodniowe wydarzenie – szkolenie lub konferencja prowadzi do zdobycia 20 ECP)
  • Od 2019 r. oferujemy możliwość kursów zblokowanych. Terminy poniżej.
  • Zdać egzamin certyfikujący ACE, który odbywa się w Warszawie lub w formie online.
  • Egzaminy organizowane są na koniec kursów zblokowanych lub w innych uzgodnionych terminach

| Ważność certyfikatu

Ryzyko compliance zmienia się bardzo szybko. Tak też szybko zmieniają się metody używane w ramach systemów zarządzania zgodnością. Z tego powodu ekspert compliance powinien zawsze dobrze orientować się w otoczeniu compliance oraz dowodzić, że posiada aktualne umiejętności. Dla zachowania najwyższej jakości certyfikaty ACE wydawane są na okres czterech lat. Aby zachować ważność certyfikatu, należy odświeżyć jego ważność zbierając po okresie czterech lat 80 punktów ECP. Oznacza to, że przez okres czterech lat należy corocznie odbyć przynajmniej jedno całodniowe szkolenia z zakresu compliance.

| Prelegenci & praktyka

W charakterze prelegentów wystąpią doświadczeni oficerowie compliance. Każde ze szkoleń prowadzone będzie częściowo w formie warsztatowej, zakładając aktywne rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy każdego oficera compliance.

Aktualne terminy i ceny jednostkowe na stronie rejestracji!

| Dalsze referencje

„Szkolenia compliance i ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji są nieodzowne w pracy każdego oficera compliance. Program ACE to przede wszystkim możliwość swobodnego wyboru interesujących kursów, wymiany doświadczeń w gronie praktyków oraz dzielenia się swoją wiedzą.” Magdalena Soboń-Stasiak (Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A., ACE#1)

„Udział w kursie ACE jest ugruntowaniem i poszerzeniem wiedzy dla doświadczonego Compliance Managera. Nieodzownym elementem szkolenia jest wymiana doświadczeń, praktyki, a także poglądów w gronie ekspertów oraz praktyków działających w różnych obszarach branżowych, co niezwykle wpływa na rozwój świadomości osób zajmujących się compliance.” Emilia Bielecka-Dziubak (Compliance Manager w Chiesi Polad Sp. z o.o., ACE#2)

„Udział w programie kursowym Approved Compliance Expert pozwala na poznanie specyfiki zarządzania obszarem compliance w różnych dziedzinach biznesu, co znacznie poszerza horyzonty”
Jacek Zdziarstek (Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 20-letnie w sektorze bankowym, ACE#5)

Terminy, program, prelegenci mogą ulec zmianie.

rejestracja