Na miarę!

Rozwiązania „skrojone na miarę”!

Instytut Compliance korzystając z dewizy „rozwiązania skrojone na miarę” przygotował usługi dopasowane idealnie do potrzeb naszych klientów. W compliance nie istnieją rozwiązania, które można zastosować do wszystkich organizacji i przedsiębiorstw. Każda organizacja wyróżnia się specyficznym ryzykiem compliance, do którego należy odpowiednio dopasować struktury oraz procesy w organizacji. W pierwszej rozmowie z Państwem dowiemy się, jakie są Państwa zapotrzebowania i przedstawimi skrojoną na miarę oferte compliance.

Usługi „skrojone na miarę” oferujemy aktualnie w trzech możliwych postaciach, które mogą być też ze sobą kombinowane:

| CAss – czyli Compliance Assessment Instytutu Compliance (CAss)

Instytut Compliance oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia ewaluacji funkcjonującego u Państwa systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS) oraz systemu przeciwdziałania korupcji. Na zakończenie procesu uzyskujecie Państwo pisemny raport ewaluacyjny wraz z dyplomem CASS, w którym wskazane są zalecane kierunki działań.

Więcej na temat oferty  CAss…

| Systemy whistleblowingowe i wewnętrzne dochodzenia

Oferujemy wdrożenie dopasowanych do danej organizacji / spółki rozwiązań whistleblowingowych w oparciu o ustawe wdrożeniową w ostatecznym kształcie oraz standard ISO 37002 Whistleblowing Management Systems. W skład pakietu wchodzić może przeszkolenia osoby zajmującej się systemem oraz wewnętrznymi dochodzeniami (AWBO), licencja do użytkowania portalu whistleblowingowego PIBIP, szkolenia zakmnięte inhouse w organizacji celem promowania kultury Speak-Up i wiele więcej! Zapraszamy do kntatku.

| AML & CTF dla instytucji niefinansowych (AMLS)

Kompleksowa oferta modułowa wsparcia przy wdrażaniu rozwiązań przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Anit-Money Laundering & Counter Terrorist Financing, AML & CTF) w instytucjach niefinansowych. Proponowane rozwiązanie pozwala na elastyczne podejście i pozostawia wybór co do elementów, które są potrzebne i które należy wdrożyć z perspektywy Państwa organizacji.

Więcej na ten temat AMLS.

| INHOUSE – czyli zamknięte szkolenia compliance

Instytut Compliance oferuje szkolenia z pełnego zakresu compliance dopasowanie do konkretnych potrzeb danej organizacji / klienta. To tylko jeden z dowodów, że warto nam zaufać: Instytut Compliance przeszkolił funkcjonariuszy CBA!

Więcej na temat oferty INHOUSE…