2017

[breadcrumb]

8. Polsko-Niemieckie Forum Compliance

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Instytut Compliance zorganizował wraz w partnerami Polsko-Niemieckie Forum Compliance. Forum jest pierwszą w Polsce konferencją naukowo-praktyczną zajmującą się od 2010 r. corocznie aktualnymi zagadnieniami z zakresu Compliance.

Na stronie opatrzonej hasłem dostępne są prezentacje z konferencji. Hasło zostało udostępnione jedynie uczestnikom Forum 2017 r. i nie jest udostępniane innym osobom.

Ósma edycja Forum odbyła się dn. 28.9.2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim, gromadząc ponad 200 uczestników ze świata compliance z Polski i z Niemiec.

Nie znaleziono galerii.

 

W tym roku Forum poświęcone było trzem dużym i doniosłym tematom z zakresu compliance. Po pierwsze, omawiane były aktualne trendy rozwojowe compliance w wybranych krajach i w ujęciu globalnym. Po drugie, poruszano, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia IT w działaniach compliance oraz jaka jest rola compliance w zapewnieniu bezpieczeństwa danych w organizacji. Po trzecie, omawiano założenia projektu ustawy dot. ochrony sygnalistów i analizowano dotychczasowe doświadczenia w zakresie ich ochrony. Całość wzbogacona było wykładami honorowymi wybitnych mówców z Polski i z Niemiec, min. prof. dr. hab. Michała Romanowskiego, Prof. Dr. Bartosza Makowicza oraz dr. Wernera Grebe.

Program spotkania (pdf):

 

 

Forum8cover