CAss

[breadcrumb]

CAss 1 & 2: PLAN & DO / CHECK & ACT

PROJEKTY WDROŻENIOWE I EWALUACJA

Compliance Assessment (CAss), czyli kompleksowe wsparcie odnośnie wdrażania, udoskonalania oraz audytowania systemów zarządzania zgodnością (compliance) w oparciu o normę ISO 37301 (dawna ISO 19600) lub, systemów zarządzania ryzykiem korupcji (ISO 37001) i / lub systemów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing) w oparciu o normę ISO 37002 Whistleblowing Management Systems

| Zakres usług

Instytut Compliance oferuje Państwu kompleksowe wsparcie odnośnie projektowania, wdrażania, udoskonalania oraz audytowania systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS), systemu zarządzania ryzykiem korupcji lub systemu informowania o nieprawidłowościach (Whistleblowing Management System – WMS) lub wszystkich tych systemów jednocześnie. Metodyka działań opiera się na mających globalny i uniwersalny charakter normach:

  • ISO 37301 Compliance Management Systems (dawna norma ISO 19600) – CMS
  • ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems – ABMS
  • ISO 37002 Whistleblowing Management Systems – WMS

| Punkt wyjścia – model PDCA i rozwiązania „szyte na miarę”

Wskazane normy ISO, jako należące do rodziny norm zarządzania, opierają się na czteroetapowej metodyce zwanej cyklem Deminga (model PDCA: PLAN – DO – CHECK – ACT). Zgodnie z jej założeniami, początkowo następuje wstępna ocena i planowanie działań (PLAN), następnie ma miejsce etap wdrożeniowy (DO), w dalszej kolejności dochodzi do weryfikacji podjętych działań (CHECK) oraz wprowadzane są ulepszenia systemu (ACT). Cykl Deminga ma charakter kołowy, który obrazuje powtarzalność działań, co odnośnie zarządzania ryzykiem braku zgodności jednoznacznie wskazuje, że jest to proces ustawiczny, a nie incydentalne działanie wdrożeniowe. Profil ryzyk compliance organizacji podlega ciągłym zmianom, stąd także system zarządzania zgodnością jest „żywym organizmem”, który wymaga ciągłych zmian i ulepszeń.

Oferowane przez nas usługi są „skrojone na miarę” – uwzględniają konkretne potrzeby i specyfikę Państwa organizacji. Udział w pracach doświadczonych ekspertów gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług i zindywidualizowane wsparcie.

| Dwie możliwości

CAss to dwie możliwości wsparcia, z których korzystać możecie Państwo osobno lub wspólnie w zależności od stanu, w jakim znajduje się Państwa system zarządzania. Dwuetapowość wsparcia odzwierciedla założenia cyklu Deminga (modelu PDCA):

  • CAss1: PLAN & DO: To rozwiązanie dla organizacji / przedsiębiorstw nie posiadających jeszcze systemów compliance. W tym etapie tworzymy specjalną grupę ekspertów, która oferuje pomoc we wdrożeniu w Państwa organizacji systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS), systmu zarządzania ryzykiem korupcji (ABMS) lub systemu whistleblowingowego (WMS) lub wszystkich trzech systemów jednocześnie. Dokonujemy zatem identyfikacji Państwa potrzeb i pomagamy w zaprojektowaniu oraz wdrożeniu całego CMS / ABMS / SIN lub ich wybranych elementów.
  • CAss2: CHECK & ACT: To rozwiązanie dla organizacji / przedsiębiorstw, które już wdrożyły dany system lub jego elementy. W tym etapie oferujemy możliwość przeprowadzenia audytu funkcjonującego w danej organizacji systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS), systemu zarządzania ryzykiem korupcji (ABMS) lub systemu whistleblowingowego (WMS), lub ich łączną ocenę. Celem audytu jest niezależna i obiektywna weryfikacja funkcjonowania istniejących w organizacji rozwiązań celem identyfikacji deficytów i wskazania kierunków optymalizacji, a także określenie gotowości organizacji do poddania się procesowi certyfikacji.

W zależności od potrzeb i oczekiwań zdecydować możecie się Państwo na jeden z etapów lub obydwa łącznie. Instytut Compliance zaleca integrację istniejących systemów CMS / ABMS / WMS w ramach procesu CAss2.