Speakers

< COMPLIANCE & INTEGRITY DAY 2024 >

< AGENDA | SPEAKERS | PARTNERZY | REJESTRACJA >

| Prelegentki & Prelegenci (lista uzupełniana na bieżąco)

Emilia Bielecka-Dziubak, ACE

Legal & Compliance Director w Chiesi Polad Sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii), Szkoły Głównej Handlowej (Audyt Śledczy – rachunkowość i kontrola) i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego). Członek Grupy Roboczej ds. Etyki i Przejrzystości oraz Sądu Dyscyplinarnego działających przy zawiązku INFARMA. Z branżą farmaceutyczną związana od 20 lat pracując w obszarze regulacyjnym. W Chiesi Poland od 2012 r., zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem programu compliance w spółce, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą produktów leczniczych, wyrobów medycznych o żywności, zagadnieniami antykorupcyjnymi, danymi osobowymi oraz optymalizacją procedur i procesów operacyjnych, a także wdrażaniem standardów ISO w zakresie działań antykorupcyjnych. Audytor śledczy, ACO, ACE, AWBO.

Justyna Błażejczyk-Kuwał

Adwokat, Counsel w zespołach White-Collar Crime Advisory i Compliance w EY Law. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie i reprezentacji podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego, dochodzeniach wewnętrznych, compliance oraz w postępowaniach spornych i regulacyjnych. Prowadziła liczne polskie i międzynarodowe dochodzenia wewnętrzne w związku z wykrytymi nieprawidłowościami i przestępstwami. Doradza w związku z sytuacjami kryzysowymi i w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, postępowań karnych oraz postępowań administracyjnych przed regulatorami i innymi organami w szczególności dla podmiotów z branży medyczno-farmaceutycznej, rynku finansowego oraz sektora FMCG. Posiada bogate doświadczenie w kwestiach sankcji gospodarczych oraz w sprawach regulacyjnych, w szczególności w odniesieniu do posiadanych zezwoleń, wymogów regulacyjnych i kontroli. Doradza klientom w zakresie compliance, w tym przeprowadzała liczne audyty zgodności (również na potrzeby toczących się transakcji M&A). Rekomendowana w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA.

Piotr Chmiel

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

Jakub Dziedzic, ACO

Założyciel projektu JD Compliance, prawnik i certyfikowany Compliance Officer (ACO). Absolwent studiów prawniczych w Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii prawnej oraz grupie spółek kapitałowych z sektora IT, gdzie pełnił funkcję prawnika zarządzającego oraz Compliance Officera. Z branżą ubezpieczeniową związany jest bezpośrednio od 2016 r. poprzez nadzorowanie funkcji zgodności z przepisami oraz wykonywanie obowiązków dyrektora ds. zgodności w towarzystwach ubezpieczeń. W 2021 r. założył projekt JD Compliance – Innowacyjne usługi compliance w obszarze dystrybucji ubezpieczeń, którego celem jest kreowanie wizerunku compliance polegającego, przede wszystkim na działaniu poprzez wspieranie biznesu prowadzącego przez agentów ubezpieczeniowych. Za swoją działalność został w 2023 r. wyróżniony tytułem „Doradca compliance roku”. Prywatnie Jakub jest pasjonatem żeglarstwa oraz freeride snowboardingu.

Marek Tomasz Fijałkowski

Export Control Business Partner odpowiedzialny za Polskę, Węgry, Rumunię, Mołdawię oraz państwa Azji Centralnej w Siemens Energy. Posiada 11 lat doświadczenia w obszarze Trade Compliance w sektorze energetycznym, włączając w to wdrażanie rozwiązań IT (m.in. SAP GTS, DAMEX). Członek grupy roboczej przedsiębiorców ds. zmian legislacyjnych dotyczących kontroli obrotu. Ponadto pełni funkcję Data Privacy Managera. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Joanna Gołębiewska, ACE

Ekspert ds. Compliance w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej. Absolwentka Wydziału Prawa. Wiedzę z zakresu compliance zdobywała na kursach: International Compliance Assosiaction organizowanym przez Uniwersytet w Manchester, Approved Compliance Officer oraz Approved Compliace Expert organizowanym przez Instytut Compliance. W swojej pracy odpowiada m.in. za skuteczne wdrażanie CMS, mitygowanie ryzyk non-compliance, wdrażanie programów zgodności, m.in. w zakresie przeciwdziałania korupcji, sankcji ekonomicznych, zgłaszania nadużyć. Doradza organom nadzorczym Spółki. Uważa, że zawód Compliance Officera jest zawodem przyszłości.

Jarosław Grzegorz

Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, ładu korporacyjnego, wdrażania systemów compliance, jak i doradztwa w sprawach spornych. Zrealizował ponad 300 projektów w Polsce i Europie, w tym dla spółek notowanych na GPW, regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP). Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową (SGH) oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Występuje też w roli prelegenta na wielu konferencjach o tematyce związanej z compliance i zarządzaniem ryzykiem nadużyć.

Dr. Philipp Johst

Studiował prawo w Münster, Barcelonie i Florencji. Asystent naukowy w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Münster. Doktorat w latach 2005-2008 na temat prawa WTO, tj. zgodności Mercado Comun de Centro America ze światowym prawem handlowym. Aplikację radcowską odbył w Wyższym Sądzie Hanzeatyckim w Hamburgu, a następnie w Brukseli, Berlinie i Londynie. Od 2011 r. radca prawny w Lufthansa Group. Początkowo jako US Export Compliance w Lufthansa Technik AG w Hamburgu, później jako Senior Legal & Compliance Counsel w Deutsche Lufthansa AG odpowiedzialny za embarga i sankcje. Prowadzi wykłady i publikuje w szczególności na temat amerykańskich kontroli reeksportu i sankcji OFAC.

Peter Jonas

Austrian Standards.

dr Jacqueline Kacprzak – Ekspertka CSR/RBC/BHR

Ekspertka w zakresie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności. Posiada doświadczenie i znajomość pracy w administracji publicznej szczebla rządowego oraz międzynarodowego (w szczególności specyfiki funkcjonowania i procedur OECD, UE i ONZ). Radca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Członek Biura Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Inicjatorka i koordynatorka partnerstw na rzecz tłumaczeń na język polski standardów raportowania niefinansowego oraz standardów OECD dotyczących należytej staranności. Wykładowca Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze i naukowe krążą wokół socjologii praw człowieka, zmian w nowoczesności i kapitalizmie oraz wpływu nowych technologii na poszanowanie prawa człowieka.

Magdalena Kochowicz

Finansista z unikalnym i pionierskim ponad 20-letnim doświadczeniem zdobywanym podczas pracy w jednostce dominującej międzynarodowej grupy kapitałowej będącej spółką publiczną (ORLEN SA) w obszarze skarbu oraz regulacji finansowych. Menager sprawnie poruszający się pomiędzy różnymi praktykami i reżimami prawnymi (obecnie głównie w zakresie AML i sankcji), udzielający wsparcia eksperckiego oraz wdrażający różne rozwiązania grupowe w tym zakresie. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach prawa i biznesu rozumie potrzeby organizacji i uwarunkowania biznesowe oraz proponuje trafne rozwiązania, mniej lub bardziej, skomplikowanych kwestii. Approved Compliance Officer (ACO), Certyfikowany Advanced AML Officer (Level II).  

Katarzyna Kopeć, ACO

Radca prawny oraz Local Compliance Manager w Kärcher Sp. z o.o., polskiej spółki zależnej międzynarodowej Grupy Kärcher z siedzibą w Niemczech. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych „Prawo ochrony konkurencji” Państwowej Akademii Nauk. Approved Compliance Officer. Od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną na rzecz spółek kapitałowych. Łączy zadania prawnika inhouse z funkcją compliance officera.

Anna Kowalik

Compliance Manager w międzynarodowej firmie logistycznej. Realizująca zadania z zakresu kontroli exportu w perspektywie sankcji międzynarodowych. Absolwentka Wydziału Prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu Compliance prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Entuzjastka propagowania wiedzy z obszaru kontroli eksportu.

Paweł Pogorzelski

Adwokat, Lider zespołu White-Collar Crime Advisory w EY Law. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego, dochodzeniach wewnętrznych, compliance, a także w postępowaniach spornych i regulacyjnych. Doradza korporacjom i ich zarządom w ocenie ryzyk i przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym (w tym korupcji, oszustwom, działaniu na szkodę spółek, praniu pieniędzy, przestępstwom na rynku kapitałowym, cyberprzestępczości) i przestępstwom podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (w tym na podstawie zagranicznych przepisów antykorupcyjnych: FCPA, UK Bribery Act i Sapin II). Wielokrotnie reprezentował podmioty z różnych sektorów w postępowaniach spornych, w tym w postępowaniach karnych (występując jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych). Wspiera organizacje w sytuacjach kryzysowych, m.in. w ramach niezapowiedzianych kontroli, zarządzaniu ryzykiem, czy reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa. Doradza w kwestiach regulacyjnych, sankcji gospodarczych i compliance, w tym we wdrażaniu i weryfikacji systemów compliance, także w ramach compliance due diligence. Rekomendowany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego i wewnętrznych dochodzeń w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz Who’s Who Legal.

Michał Rypiński, ACE

Radca prawny, obecnie odpowiada w Bacardi za wsparcie prawne i compliance w regionie CEE. Posiada wieloletnie doświadczenie w łączeniu funkcji in-house lawyera i compliance oficera pracując w branżach restauracyjnej, oponiarskiej i wydobywczej. Certyfikowany Approved Compliance Expert, Approved ESG Officer i Approved AI Officer.

Jacek Stachowicz, ACO

Global Commercial and Compliance Officer w Infermedica, radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez OIRP Wrocław. Oprócz certyfikatu ACO posiada certyfikaty AWBO oraz AAIO. Prowadzi również własną praktykę prawną, w ramach której obsługuje klientów w zakresie prawa spółek, kontraktów międzynarodowych i nowych technologii. Swoją karierę rozwijał w ramach wrocławskich kancelarii prawnych, a także współpracując z firmami takimi jak Capgemini, Factor czy Nokia, zdobywając bogate doświadczenie w branży IT, bankowości inwestycyjnej czy budowlanej. Specjalizuje się także w zakresie umów obejmujących dostarczanie oprogramowania jako wyrobu medycznego, wykorzystującego mechanizmy AI. W swojej obecnej roli łączy funkcje prawnika biznesowego i Compliance Officer’a, co pozwala mu efektywnie zarządzać złożonymi aspektami compliance w różnych obszarach organizacji.

Anna Tomiczek, ACE

Dyrektor ds. Compliance w Grupie TAURON. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu CMS w sektorze energetycznym. Autorka publikacji z zakresu compliance i whistleblowingu.

dr Dominik Wolski 

Doktor nauk prawnych, Chief Compliance Officer oraz Dyrektor Działu Prawnego w Jeronimo Martins Polska S.A., adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, radca prawny. Jako radca prawny posiada bogate doświadczenie w zakresie umów, prawa gospodarczego, umów międzynarodowych, prawa handlowego, prawa konkurencji, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa konsumenckiego, prawa korporacyjnego, transakcji na rynku nieruchomości oraz w zakresie fuzji i przejęć. Autor publikacji, mówca na konferencjach.

Anna Wyrkowska, ACE

Compliance Manager w Boehringer Ingelheim, odpowiedzialna za zgodność w obszarach zdrowia ludzi i zdrowia zwierząt. Związana z sektorem farmaceutycznym od 7 lat, poprzednio również jako Compliance Expert w największej polskiej firmie farmaceutycznej. Wcześniej związana z firmą z tzw. ‘wielkiej czwórki’, gdzie pracowała w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (Forensic). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Approved Compliance Expert (ACE), Certified Fraud Examiner (CFE).

Marta Wysocka-Fronczek

Compliance Officer w mFinanse S.A. (Grupa mBank S.A.), prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowym wsparciu z zakresu compliance oraz ładu korporacyjnego, licencjonowany mediator Konfederacji Lewiatan. Odpowiedzialna za nadzór compliance w Polsce, jak również w spółkach zależnych mFinanse w Słowacji i Czechach. Od 10 lat w branży finansowej zarządza Zespołem Compliance, udziela wsparcia w szeroko rozumianym compliance, w szczególności w zakresie etyki i standardów oraz rekomendacji organów nadzorczych, procesu wdrożeń polityk, zarządzania konfliktem interesów, digitalizacji procesów compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony sygnalistów oraz prowadzenia postępowań wewnętrznych.

Małgorzata Żurowska

Compliance Officer MAN dla regionu Europy Północno-Wschodniej. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1997 r. Jest absolwentką Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Studium Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN, DESS Nauk Politycznych Uniwersytetu Roberta Schuman w Strasburgu. Jest doświadczonym Radcą Prawnym, od roku 2005 członkiem Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na przestrzeni lat doradzała takim podmiotom jak BASF, Carrefour, UPC i Ambasadzie Francji w Warszawie. Doświadczenie jako Compliance Officer zdobywa od 2006 roku wdrażając lub usprawniając różne elementy programów zgodności w międzynarodowych koncernach w kraju i za granicą.


< COMPLIANCE & INTEGRITY DAY 2024 >

< AGENDA | SPEAKERS | PARTNERZY | REJESTRACJA >