CAW21

Compliance Awards 2021

W ostatnich latach obserwować można w Polsce dynamiczny wzrost świadomości organizacji i wdrażanie zorientowanych na prewencję występowania nieprawidłowości systemów zarządzania zgodnością. Co potwierdziły wyniki drugiego ogólnopolskiego badania stanu rozwoju compliance, implementacja systemów zarządzania zgodnością nie jest już wyłącznie domeną działających w Polsce spółek-córek zagranicznych koncernów. Trend jest jednoznaczny: także przedsiębiorstwa z polskim kapitałem posiadają systemy zarządzania zgodnością. Wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z mozaiką różnych wzorców i metod CMS, których adaptacja do warunków konkretnej organizacji leży w gestii oficera compliance. Ponieważ system zarządzania zgodnością jest niczym garnitur skrojony na miarę (Prof. B. Makowicz), jego poszczególne elementy są unikatowe i mogą stanowić inspirację dla innych podmiotów. Nie można także zapominać o doniosłej roli zewnętrznych doradców, którzy pomagają organizacjom stawiać pierwsze kroki w trudnym obszarze zarządzania zgodnością, a często pozwalają wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowych. Ponieważ rok 2021 jest ze względu na termin implementacji dyrektywy UE o ochronie sygnalisty bez wątpienia rokiem whistleblowingu, od tego roku dodajemy w konkursie kategorię związaną z tym obszarem.

Dla wzmacniania świadomości na rynku oraz premiowania szczególnych osiągnięć w obszarze zarządzania zgodnością, zarówno osób indywidualnych, jak i dorobku całej organizacji, zainicjowany został coroczny konkurs „Compliance Awards”, w którym wybierane są osobowości oraz projekty compliance o unikalnym charakterze. Poprzez konkurs Instytut Compliance pragnie promować trend zarządzania zgodnością oraz whistleblowingu i wyznaczać rynkowe standardy w tym obszarze.

| LAUREATKI I LAUREACI

Zapraszamy do zapoznania się z Laureatkami i Laureatami Compliance Awards 2021!

Kliknij na poniższe zdjęcie, aby otworzyć lub pobrać plik PDF.

| GALA

Tak bawiliśmy się podczas spotkania, które Instytut Compliance organizował po raz pierwszy w formie stacjonarnej od czasów pandemii:

Uroczysta gala Compliance Awards 2021 odbyła się dn. 25 maja 2022 r. w restauracji Belvedere w Warszawie. Spotkanie miało formę wieczornego przyjęcia, które poprzedzone było częścią merytoryczną.

| GALA – 25.05.2022 r.!

16.45 Zajmowanie miejsc
17.00 Uroczyste otwarcie
17.10 Poznajmy się na nowo po dłuższej przerwie!
17.30 Panel dyskusyjny „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – Compliance, Integrity & Whistleblowing”

Barbara Przedpełska | Europe Compliance Manager | CRH

Agnieszka Kelma-Koczorowska | Dyrektor ds. Governance, Risk & Compliance | Amica S.A.

Martyna Ściborowska | Chief Compliance Officer | Agora S.A.

Monika Borysławska | Compliance Department Manager | ERGO Technology & Services S.A.

18.30 Kolacja (pierwsze danie, drugie danie)
19.30 Laudacje i uroczyste wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach

> Sławomir Chmielewski | Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością | Orange Polsk
> dr Marcin Ciemiński | Partner | Clifford Chance
> Marcin Klimczak | Partner | Dział doradztwa biznesowego | PwC
> Angelika Ciastek-Zyska | Dyrektor | PwC
> Marcin Szczepański | Regional Compliance Oficer CEE | Siemens Energy

20.30 Deser
20.45 Poznajmy osoby siedzące przy innych stołach!
22.00 Zakończenie

| SPONSORZY GALI 2022

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY

| Poprzednie edycje i laureaci

| Zgłoszenie na konkurs!

UWAGA: Zgłoszenia do edycji 2021 (inaczej niż podane w regulaminie) przyjmowane byly do dn. 5 kwietnia 2022 r.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:


Oficer Compliance Roku

W ramach tej kategorii zgłaszać można oficerki i oficerów compliance posiadających wyjątkowe osiągnięcia w zakresie zarządzania systemami zgodności. Prosimy o zgłaszanie kandydatur osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do stworzenia koncepcji i wdrożenia lub utrzymania systemu zarządzania zgodnością – albo też jego poszczególnych elementów. Oficer Compliance Roku to ktoś, kto cieszy się świetną renomą na rynku, jest uznawany jako ekspert compliance i przedstawia konkretne osiągnięcia na poziomie organizacyjnym, które w znaczący sposób są wyróżniające wobec innych osób zajmujących się zgodnością. Zgłoszenie nie musi dotyczyć wyłącznie reprezentantki czy reprezentanta sektora przedsiębiorstw!


Projekt Compliance Roku

Nagroda za wybitny projekt lub ideę promującą kulturę zgodności w danej organizacji lub w szerszym zakresie. Projekt taki cieszy się wysokim stopniem innowacyjności i doprowadził w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności zarządzania zgodnością w danej organizacji. Dzięki projektowi zostały osiągnięte cele systemu zarządzania zgodnością, a jego działanie jest długofalowe. W tej kategorii nie chodzi o indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób, a określone przedsięwzięcie – projekt, który zrealizowany został w danej organizacji. Projekty dotyczące szeroko rozumianego whistleblowingu wyłączone są z tej kategorii i podlegać mogą zgłoszeniu w ramach kategorii „Projekt Whistleblowingowy Roku”.


Doradcy Compliance Roku

Nagroda dla wykwalifikowanych i cenionych na rynku doradców z zakresu systemów zarządzania zgodnością. Osoba posiadająca znakomite doświadczenie doradziła podczas kompleksowego wdrażania całego systemu zarządzania zgodnością lub dzięki swoim ustawicznym radom doprowadziła do znacznego podwyższenia skuteczności systemu lub jego ogólnej optymalizacji.

To Państwo wskazujecie kandydatki i kandydatów, to Państwo możecie zostać wskazani do nagrody! Warunkiem wzięcia udziału w procedurze jest kryterium geograficzne – nagradzamy oficerów compliance, doradców i przedsiębiorstwa działających w Polsce.


Projekt Whistleblowingowy Roku

Nagroda za wybitny projekt lub ideę promującą kulturę SpeakUp w danej organizacji. Projekt taki cieszy się wysokim stopniem innowacyjności i doprowadził w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności systemu zgłaszania nieprawidłowości w danej organizacji. Dzięki projektowi zostały osiągnięte cele systemu whistleblowingowego, a jego działanie jest długofalowe. W tej kategorii nie chodzi o indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób, a określone przedsięwzięcie – projekt, który zrealizowany został w danej organizacji. Nie chodzi też jedynie uruchomienie kanału zgłaszania nieprawidłowości, a o to, w jaki innowacyjny sposób w organizacji promowana jest kultura SpeakUp, jak narzędzia whistleblowingu wspomagają z systemem zarządzania zgodnością lub też w jaki sposób dana organizacja przyczyniła się do ogólnego promowania whistleblowingu w Polsce. Z nominacji w tej kategorii wyłączone są rozwiązania komercyjne oferowane rynkowo, jak przykładowo zewnętrzne platformy do dokonywania zgłoszeń.