8RT

[breadcrumb]

VIII. Roundtable Compliance

PONADBRANŻOWE, OGÓLNOPOLSKIE, CYKLICZNE SPOTKANIE OFICERÓW COMPLIANCE

| Czas i miejsce

8 września 2020 r., godz. 16.00-18.30, ONLINE (brak opłat, liczba miejsc limitowana)

Rejestracja zakończyła się dn. 7.9.2020 o godz. 10:00.

| Koncepcja

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na otwierające sezon jesienny wydarzenie Instytutu Compliance – kolejną edycję Roundtable Compliance! Po raz pierwszy wydarzenie odbywa się online, ma to jednak ten niewątpliwy plus, że przy naszym wirtualnym okrągłym stole zmieści się dużo więcej osób niż zazwyczaj 😊 Poza formą online nie zmieniamy koncepcji wydarzenia: nadal służy ono wymianie doświadczeń i stwarza możliwość prowadzenia dyskusji na aktualne tematy. Dzięki wspaniałomyślnemu wsparciu Sponsorów wydarzenie pozostaje nieodpłatne!

| Treści

Organizacje zmagają się ze skutkami kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, co stanowi ogromne wyzwanie także dla działów compliance. Równolegle z tym ustawicznie zmienia się otoczenie regulacyjne, stawiając oficerów compliance przed koniecznością weryfikacji stosowanych dotychczasowo praktyk i rozwiązań. Serdecznie zapraszamy Państwa do wirtualnego okrągłego stołu compliance – już po raz ósmy dyskutować będziemy z ekspertami na aktualne dla każdego oficera compliance tematy! Tym razem miejsca nie zabraknie na pewno dla nikogo – nasz wirtualny stół pomieści wszystkie zainteresowane osoby!

Panel I: Czy jest się czego bać? – Czyli nowe zasady odpowiedzialności członków organów i podmiotów zbiorowych

W obecnych czasach szczególnie pamiętać należy o podstawowej funkcji działu compliance, tj. ochronie organizacji i jej członków przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami naruszeń compliance, które mogą mieć postać zarówno uszczerbku na reputacji, jak i sankcji – cywilnych, karnych i administracyjnych. Rolą oficera compliance jest nie tylko wykrywanie obszarów wymagających ulepszenia i podejmowanie stosownych działań, ale także odpowiednia dokumentacja, umożliwiająca dowiedzenie faktu dołożenia – zarówno przez oficera compliance, jak i kierownictwo organizacji – należytej staranności. Jak kształtują się zasady cywilnej i karnej odpowiedzialności organów władz spółek obecnie i co zmienić ma się po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych? Jaki wpływ mieć będzie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na rozwój compliance i jakie zależności występują tutaj odnośnie odpowiedzialności organów spółek po nowelizacji KSH? – O tym dyskutować będziemy w ramach pierwszego panelu.

Panel II: Compliance wchodzi do podatków, czyli Program Współdziałania

Wraz z wejściem w życie od 1 lipca 2020 r. Programu Współdziałania rozwiązania w zakresie tax compliance management zyskują podstawę ustawową. Udział w programie podatnika będącego przedsiębiorcą daje możliwość skorzystania z szeregu korzyści, wiąże się jednak również ze spełnieniem określonych wymagań. Jak wygląda tax compliance w Programie Współdziałania i co wynika z tego dla szerokiego kręgu podatników? Czy podatki to obszar, którym interesować powinien się oficer compliance? Jak zapewnić synergię funkcji compliance i funkcji podatkowej? – Zapraszamy do dyskusji!

| Agenda

15:30-16:00 Logowanie

UWAGA: Do spotkania dopuszczone zostaną tylko osoby wcześniej zarejestrowane i które logują się przy użyciu nazwiska podanego podczas rejestracji!

16:00-16:15 Powitanie po przerwie jesiennej
> Prof. Dr. Bartosz Makowicz
> Dr. Bartosz Jagura

16:15-17:30 Panel I: Czy jest się czego bać? – Czyli nowe zasady odpowiedzialności członków organów i podmiotów zbiorowych

> dr Oskar Filipowski, ACE | Chief Compliance Officer | Polpharma
> Marcin Gomoła, ACO | Członek Zarządu | Polnord S.A.
> Arkadiusz Korzeniewski | Partner | CMS
> Piotr Chmiel | Chief Compliance Officer | T-Mobile Polska S.A.
> Moderacja: Maciej Kópczyński, ACO | Starszy Prawnik | CMS

17:30-17:40 Przerwa

17:40-18:40 Panel II: Compliance wchodzi do podatków, czyli Program Współdziałania

> Artur Gostomski | Dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów | Ministerstwo Finansów
> Mariola Lisewska, LL.M. mult., ACO | Dyrektor działu prawnego, Chief Compliance Officer | Grupa Kapitałowa Polipol
> Moderacja: Sylwia Kulczycka | Partner w Zespole Podatkowym kancelarii ALTO

18:40 Zakończenie

| Wsparcie

| Prelegenci

Piotr Chmiel

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

 

dr Oskar Filipowski, ACE

Radca prawny, w swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

 

 

Marcin Gomoła, ACO

Członek Zarządu Polnord S.A. Absolwent Prawa w Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością (Compliance Officer) w T-Mobile Polska SA, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania ryzyk i wykrywania nadużyć w formule „Detection & Response” oraz uzyskane w roku 2018 certyfikacje Compliance Management System według norm ISO 37001 i IDW PS 980. Posiada tytuł Certified Compliance Manager International wydany przez Frankfurt a/Main School of Finance and Management. Wcześniej pełnił funkcję General Counsel w Ernst & Young Polska oraz doradcy ds. regulacyjnych rynku finansowego. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2004-2006 był Dyrektorem ds. Prawnych ComputerLand SA. Posiada doświadczenie w prowadzeniu transakcji typu M&A oraz w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości zdobyte w kancelarii GESSEL. W latach 2008-2013 arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie swojej kariery zawodowej realizował działania w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym jako członek rad nadzorczych i komitetów instytucji finansowych. Od 2014 r. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej. Od 2008 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako Przewodnicy Rady Ładu Informacyjnego, a później kolejno Sekretarz i Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW. Współautor standardów antykorupcyjnych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w październiku 2018 r.

Artur Gostomski

Dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów

 

 

 

Arkadiusz Korzeniewski

Adwokat, liderem praktyki White-Collar Crime w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz partnerem w Departamencie Postępowań Spornych CMS. Specjalizuje się w sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej i arbitrażu, sporach korporacyjnych, sporach dotyczących kontraktów budowlanych i zamówień publicznych, sporach cywilnych i karnych wynikających zamówień publicznych oraz pozwach grupowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych sporów karnych i gospodarczych, a zwłaszcza w sprawach dotyczących zwalczania korupcji, oszustw i nieprawidłowości związanych z zamówieniami publicznymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami takimi, jak: Prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego. Doradza także w zakresie przeprowadzania wewnętrznych dochodzeń, w tym przesłuchań pracowników, przeszukania dokumentów, dokonywania analiz danych elektronicznych i informacji finansowych. Jest rekomendowanym prawnikiem w dziedzinie przestępczości gospodarczej w międzynarodowych rankingach Chambers Europe oraz Legal 500 jak również w dziedzinie postępowań spornych przez Legal 500.

Maciej Kópczyński, ACO

Adwokat oraz starszy prawnik w Departamencie Postępowań Spornych CMS. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zgodności z prawem (compliance) i przestępczości gospodarczej w spółkach, w szczególności w zakresie spraw korupcyjnych. Ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przedsiębiorstwach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez pracowników klientów oraz reprezentuje klientów w postępowaniach karnych. W powyższym zakresie kompleksowo doradza również w zakresie odpowiedzialności karnej spółek, jak również pomaga uniknąć klientom ryzyka korupcji w przyszłości, prowadząc szkolenia oraz tworząc polityki compliance. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sądowych postępowaniach gospodarczych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie tzw. white collar crime.

Sylwia Kulczycka

Partner w Zespole Podatkowym kancelarii ALTO. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca podatkowy. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla branży produkcyjnej, Life Sciences, nieruchomości oraz branży energetycznej i zasobów naturalnych. Doświadczenie Sylwii obejmuje zarówno doradztwo na rzecz polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw.

 

 

Mariola Lisewska, LL.M. mult., ACO

Dyrektor działu prawnego, Chief Compliance Officer w ramach spółek Grupy Kapitałowej Polipol. Absolwentka Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister prawa polskiego i LL.M. prawa niemieckiego), Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie (LL.M. prawa hiszpańskiego), University of Washington w Seattle (LL.M. prawa amerykańskiego). Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu księgowości i podatków w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Radca prawny w Polsce oraz abogada (adwokat) w Hiszpanii. Approved Compliance Officer.

 

| Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do szybkiej rejestracji. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny, prosimy jednak o rejestrację wyłącznie wtedy, kiedy Państwa udział w wydarzeniu będzie możliwy. Liczba miejsc ograniczona, udział możliwy dopiero po indywidualnym potwierdzeniu przez Instytut (nie mylić z automatycznie generowanym potwierdzeniem zgłoszenia).

Rejestracja zakończyła się dn. 7.9.2020 o godz. 10:00.