2019

[breadcrumb]

X. Polsko-Niemieckie Forum Compliance

Dn. 4 grudnia odbyło się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jubileuszowa edycja Polsko-Niemieckiego Forum Compliance! Tematem przewodnim tegorocznego Forum były metody skutecznego zarządzania ryzykami compliance w ramach UE. W Forum udział wzięło okołó 250 osób.

Nie znaleziono galerii.

 

| Flyer

 

 

| Serdecznie witamy!

Pragnę powitać Państwa na jubileuszowej, 10 już edycji Polsko-Niemieckiego Forum Compliance. Forum przez ostatnie dziesięć lat zgromadziło setki Prelegentów i Prelegentek oraz tysiące Uczestniczek i Uczestników ze świata gospodarki, nauki i polityki. Jubileusz Forum zobowiązuje w pierwszej kolejności do rozważania, jak zmienia się podejście do zarządzania zgodnością i integralnością. W pierwszym panelu analizować będziemy relacje między wartościami członków organizacji a celami CMS. Następnie omawiane będą wymogi skutecznego compliance defense i znaczenie certyfikacji compliance. Dziesiąte wydanie Forum to jednak przede wszystkim okazja do odważnego spojrzenia w przyszłość. Dwa dalsze panele Forum stanowić będą przyczynek do dyskusji nt. roli UE jako nowego compliance superregulatora oraz stanowić będą próbę odpowiedzi na pytanie, co nowego czeka nas w świecie compliance 2020. Dziesięć edycji Forum to dziesięć lat dynamicznego rozwoju compliance. Cieszymy się z możliwość spotkania z Państwem podczas tego wyjątkowego wydarzenia i wspólnego świętowania jubileuszu. Z góry dziękuję już dzisiaj wszystkim Partnerom, Sponsorom i każdej osobie, która przez ostatnie lata wspierała ideę Forum, jako miejsca dla wszystkich, którzy chcą promować ideę compliance.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz
Pomysłodawca Forum

| Agenda

09:00-9:30 | Powitania

> Monika Gorgoń, Giełda Papierów Wartościowych
> Holger Krämer, I Radca Ambasady, Kierownik Wydziału Ekonomicznego, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa
> Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum

> Łukasz Kolano, Dyrektor Wykonawczy GCNP

> Dr. Jan Schürmann, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników

9:30-9:45 | Powitanie i wykład inauguracyjny „10 lat Forum”

> Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Viadrina Compliance Center, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / Collegium Polonicum

9:45-11:00 | Panel I: Ludzie i ich wartości vs. CMS i jego cele

> prof. dr hab. Jacek Sójka, Kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
> Prof. Dr. Stephan Grüninger, Dyrektor Naukowy, Konstanz Institut für Corporate Governance (KICG)
> Aleksander Awdziejczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa i Zgodności, Tauron Polska Energia S.A.
> Alexander Ghazvinian, Chief Compliance Officer, SICPA
> Moderacja: dr Marcin Ciemiński, Partner, Clifford Chance

11:00-11:30 | Przerwa kawowa

11:30-12:45 Panel II: Compliance defense w praktyce i znaczenie certyfikacji compliance

> Marcin Klimczak, Lider Zespołu Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC
> Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance, PZU S.A.
> Harald Hess, LL.M., Partner, Meister Rechtsanwälte
> Walter Maeder, Prokurator w st. sp., Szwajcarska Prokuratura Federalna
> Moderacja: Dr. Georg Jaster, Senior Partner, Tigges Rechtsanwälte

12:45-13:45 | Lunch

13:45-14:05 | Keynote „„Compliance w konkurencji – konflikt interesów dla przedsiębiorstw?”

> Prof. Dr. Edda Müller, Była Przewodnicząca, Transparency International Niemcy

14:05-15:20 | Panel III: Zarządzanie ryzykami compliance UE jako nowy compliance superregulator

> Andrzej Bajor, Compliance Officer, Boehringer Ingelheim Polska
> Dr Anna Partyka Opiela, Partner, DZP
> Prof. Dr. Peter Fissenewert, Partner, Buse Heberer Fromm
> Moritz Homann, EQS
> Moderacja: Prof. Dr. Klaus Köhler, LL.M., Partner, Meister Rechtsanwälte

15:20-15:45 | Przerwa kawowa

15:45-17:00 | Panel IV: Compliance 2020: co nas czeka w przyszłości nowe ryzyka ponadsektorowe

> Dr. Kyrill Farbmann, European Compliance Director, McDonald’s
> Florian Donath, Associate Partner, Rödl & Partner
> Joanna Jurasz, Associate Partner, Rödl & Partner
> Piotr Welenc, GRC Director, Wolters Kluwer Polska
> Piotr Chmiel, Chief Compliance Officer, T Mobile Polska
> Monika Gorgoń, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

17:00 | Słowo na zakończnie

> Dr. Bartosz Jagura, Instytut Compliance

| Miejsce

Jubileuszowe 10. Polsko Niemieckie Forum Compliance
04.12.2019 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Sala Notowań, ul . Książęca 4, godz . 9.00

| Sponsorzy i Partnerzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Rejestracja

Rejestracja możliwa jest wyłącznie do wyczerpania limitu miejsc.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

Prodedura rejestracji i warunki uczestnictwa:

Poniższy formularz służy do rejestracji tylko na Polsko-Niemieckie Forum Compliance, dn. 4 grudnia 2019 r. w Warszawie. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól. Uprzejmie prosimy, o ile to możliwe, o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie Gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu). Po wysłaniu rejestracji system wygeneruje automatyczne potwierdzenie odbioru, które nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników. Rejestracja jest wiążąca dopiero po indywidualnym potwierdzeniu wysyłanym co do zasady do 3 dni roboczych po złożeniu rejestracji.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o uczestnictwie w konferencji, w szczególności do określania limitu miejsc dla osób reprezentujących tę samą organizację. Jeżeli pomimo dokonania rejestracji udział w Forum nie będzie możliwy, prosimy o niezwłoczny kontakt do dn. 20.11.2019 r. i infromację o tym fakcie. W innym przypadku naliczana jest opłata manipulacyjna w wys. 200 PLN plus VAT.

UWAGA!!!

Z przykrością informujemy, że limit miejsc na jubileuszową edycję Polsko-Niemieckiego Forum Compliance został wyczerpany. Obecnie nie przyjmujemy dalszych zgłoszeń. Przy tej okazji serdecznie zapraszamy na Compliance Days 2020 w dn. 20-21 kwietnia – szczegóły i rejestracja już wkrótce!