Prelegenci

[breadcrumb]

Compliance Day 2018 > Prelegenci

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami prelegentów, które aktualizowane są na bieżąco.

PREZENTACJA I OMÓWIENIE RAPORTU

MakowiczProf. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

KrajewskiMaciej Krajewski

Dyrektor ds. rozwoju rynku w Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., zajmujący się kreowaniem strategii i budową oferty wydawnictwa dla dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym spółek giełdowych. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem strategicznym, w tym tworzeniem i wdrażaniem nowych ofert, zarządzaniem cyklem życia produktów wydawniczych, analizą potrzeb klientów z zakresu informacji prawnej oraz narzędzi zarówno dla prawników, jak i tzw. paralegals w firmach (księgowych, kadrowych, specjalistów BHP itp.). Przez wiele lat pracował na rynku produktów podatkowych, a obecnie uczestniczy w tworzeniu rozwiązań compliance i szeroko rozumianego zarządzania zgodnością oraz bezpieczeństwem prawnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz szeregu studiów podyplomowych i kursów z zakresu zarządzania, marketingu czy tworzenia strategii biznesowych. W Wolters Kluwer od blisko 20 lat, początkowo na szczeblach redakcyjnych a obecnie w pionie biznesu.

zdziarstek_sJacek Zdziarstek

Dyrektor Departamentu Zgodności w Raiffeisen Bank Polska S.A. Od 19 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, Trener NLP. Zwolennik praktycznego i eklektycznego podejścia realizacji standardów compliance i zwalczania przestępczości – opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.

 

nagel_kleinDr Wojciech Nagel

Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW, wcześniej członek jej Komitetu Naukowego (2013-2016), a od 2014 r. pierwszy Compliance Officer GPW. W latach 2010-2012 wiceprezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego, w okresie 2008-2009 doradca przewodniczącego KNF ds. ubezpieczeń społecznych. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika naukowego „Wiadomości Ubezpieczeniowe” wydawanego przez PIU. Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, wyróżniony nagrodą honorową środowiska w 2014 r. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę funkcjonowania rynku kapitałowego, demografię oraz ubezpieczenia emerytalne.

 

SczcepanskiMarcin Szczepański

Regional Compliance Officer w Siemens Polska. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. W roku 2006 uzyskał uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w latach 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012

 

romanowskiProf. dr hab. Michał Romanowski

Profesor prawa prywatnego na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny i adwokat w warszawskiej kancelarii Romanowski i Wspólnicy. W latach 2006-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor ponad 130 prac naukowych z zakresu prawa umów, prawa handlowego i prawa instytucji finansowych, w tym monografii, komentarzy, rozpraw i artykułów. Współautor najważniejszych po 2006 r. nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych oraz w latach 2006-2015 ponad 60 ekspertyz dla polskiego rządu i parlamentu m. in. z zakresu europejskiego prawa spółek i prawa instytucji finansowych.

 

WitalisMariusz Witalis 

Kieruje Działem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w wykrywaniu praktyk korupcyjnych i nadużyć oraz tworzeniu i weryfikacji skuteczności procedur antykorupcyjnych. Kierował ponad 400 projektami w 40 krajach EMEIA. Wykładowca i moderator na ponad stu konferencjach, warsztatach  i szkoleniach poświęconych antykorupcji i compliance.  Biegły rewident, Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), członek Komitetu ds. Compliance przy GPW  Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych z zakresu compliance i audytu śledczego.

 

JaguraDr. Bartosz Jagura, LL.M.

Członek zarządu Instytut Compliance odpowiedzialny za ofertę szkoleniową. Autor szkoleń i trener w zakresie zagadnień compliance, absolwent organizowanego przez Compliance Academy Münster kursu Approved Compliance Officer. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC), gdzie uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych systemów zarządzania compliance. Doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech. Studiował prawo w Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster oraz Freie Universität Berlin. Autor licznych publikacji z zakresu compliance i mówca na konferencjach.

 

I PANEL: Best practice w kooperacji z compliance: jak skutecznie przydzielać role compliance i zapewnić współpracę z innymi działami?

LewandowskiRadosław Lewandowski

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji w PKP Energetyka. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, rynkowym oraz kredytowym, analizę ryzyk kontraktowych, a także za wdrożenie i ciągły rozwój funkcji compliance w organizacji. Posiada 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w sektorze energetycznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów Executive MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany Menedżer Ryzyka oraz Certyfikowany Compliance Officer.

 

LysMaciej Łys 

Radca prawny, od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną w ramach struktur międzynarodowych przedsiębiorstw prowadzących działalność na światową skalę. Obecnie jest Dyrektorem Działu Prawnego w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o., spółce produkującej sprzęt gospodarstwa domowego, m.in. marek Bosch i Siemens, gdzie kontynuuje rozwój swoich kompetencji zarządczych. W ramach swoich obowiązków jest m.in. odpowiedzialny za stronę prawną dużych projektów inwestycyjnych. Tematyka zgodności z prawem w dużych korporacjach jest jednym z wielu obszarów jego zainteresowań, zaś doświadczenie zdobywane na przestrzeni lat czyni z niego wyspecjalizowanego praktyka. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu ekonomii i zarządzania.

TechmannMarta Anna Techman

Kierownik Działu Prawnego oraz Compliance, Antitrust & Privacy Officer w grupie kapitałowej MediaMarktSaturn Polska. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku prawo oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Business Economics. Posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej dużych przedsiębiorców z branży retail elektroniki użytkowej, e-commerce oraz usług telekomunikacyjnych (VOiP). W latach 2008-2012 związana była ze spółką VOBIS Spółka Akcyjna. W grupie MediaMarktSaturn Polska jest odpowiedzialna za obszary: prawny, compliance, ochronę konkurencji i konsumentów, procesowy, korporacyjny, ochronę danych, windykację i ubezpieczenia. Rezultatem jej pracy w obszarze compliance jest wdrożenie normy według standardu niemieckich audytorów IDW PS 980 Compliance Management System w polskich spółkach holdingu. W obszarze ochrony konkurencji wdrożyła indywidualny Program Antitrust dla działów biznesowych.

BurgermejsterSebastian Burgemejster

Wieloletni szef komórki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kierownik projektu, ekspert i konsultant zewnętrzny w trakcie realizacji projektów audytowych, wdrożeniowych i doradczych dla dużych instytucji państwowych i prywatnych z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa i IT. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów. Obecnie zarządzający obszarem, w skład którego wchodzą funkcje compliance, certyfikacji służb żeglugi powietrznej, audytu zgodności, oceny dostawców, Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz zarządzania procesowego. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, COSO, ACO, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA (Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu/Sekretarz, Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej) oraz ISACA (Członek Komisji Rewizyjnej). Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności.

NiezgodzinskiWojciech Niezgodziński

Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów zgodności, projektów dochodzeniowych, a także projektów mających na celu wdrażanie praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania zgodnością (compliance). Był zaangażowany w ponad 70 projektów, obejmujących przeprowadzanie audytów procesów biznesowych, weryfikację transakcji oraz analizę i ocenę systemów kontroli wewnętrznej. Uczestniczy w opracowywaniu wyników Badania Nadużyć Gospodarczych. Autor wielu artykułów, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

 

II Panel: Integralność i ochrona IT przed nowymi zagrożeniami, wyzwania RODO

krzysztofbaczkiewiczKrzysztof Bączkiewicz

Uznany na świecie ekspert w zakresie procesów zarządzania IT. Od 2008 roku przewodniczący polskiej delegacji do podkomitetu ISO odpowiedzialnego za opracowanie norm z zakresu zarządzania IT. Od 2014 do 2017 roku również przewodniczący komitetu PKN w tej dziedzinie. Jest głównym redaktorem ISO dwóch norm opisujących znaczniki zasobów informatycznych ISO/IEC 19770-2 i ISO/IEC 19770-3. Uczestniczył w tworzeniu wersji 5 standardu Cobit. W 2011 został uhonorowany tytułem IAITAM Fellow – prestiżowym wyróżnieniem ekspertów nadawanym przez międzynarodowe stowarzyszenie profesjonalistów zarządzających zasobami informatycznymi. Jest audytorem wiodącym norm ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 i ISO 9001. Od początku 2017 roku jest kierownikiem projektu wdrożenia ujednoliconego systemu zarządzania zasobami informatycznymi dla administracji państwowej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Adamska_sJolanta Adamska

Od 2012 r. związana zawodowo z Asseco Poland S.A. W okresie 2012-2013 Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za Działy: Teleinformatyki, Utrzymania i Rozwoju Systemów Back-office oraz Compliance, obecnie Dyrektor Działu Zgodności i Zarządzania Ryzykiem. Dodatkowo od 2015 r. pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Asseco Poland S.A. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 1985 r. uzyskała tytuł magistra matematyki w zakresie metod numerycznych i programowania. Ukończyła również: podyplomowe magisterium De Montfort University (Leicester UK) – uzyskując tytuł Master of Science in Applied Informatics (1994 r.); podyplomowe studia Szkoła Główna Handlowa – Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie (2008 r.); program menedżerski dla kadry wyższego szczebla Advanced Management Program Akademia Leona Koźmińskiego (2014 r.). Karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel akademicki, następnie zmieniła branżę na finansową. Najdłużej, 15 lata była związana z Grupą mBank. Była odpowiedzialna za stworzenie strategii IT i bezpieczeństwa oraz jej realizację dla pierwszego w powojennej Polsce banku hipotecznego tworzonego przez Bank Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie mBank S.A.) oraz RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank AG (obecnie Hypothekenbank Frankfurt AG). Od 1998 r. do 2012 r. w BRE Banku Hipotecznym S.A. (obecnie mBank Hipoteczny S.A.) pełniła rolę Dyrektora Departamentu Informatyki i Bezpieczeństwa, dodatkowo sprawowała w tym okresie funkcję Prokurenta Banku oraz Szefa Sztabu Kryzysowego. Przez wiele lat była również odpowiedzialna za niektóre aspekty compliance w banku (m.in. przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, outsourcing bankowy w reżimach ustawowych – ustawa Prawo bankowe i ustawa o ochronie danych osobowych).

SawinaBarbara Sawina

Pełni aktualnie funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Orange Polska S.A. Członek Stowarzyszenia ABI. Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studium Europejskiego Prawa Bankowego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Przez kilka lat obszarem jej zainteresowań zawodowych było prawo podatkowe. Uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji ochrony danych osobowych, negocjowaniu umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Nadzorowała wykonywanie zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w Telekomunikacji Polskiej S.A., obecnie w Orange Polska S.A.

WituckiBartłomiej Witucki

Adwokat, przedstawiciel BSA The Software Alliance w Polsce, wykładowca prawa autorskiego w Pomorskiej Izbie Adwokackiej, partner w kancelarii Safjan Witucki, komentator orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

 

 

FilipowskiDr Oskar Filipowski

Radca prawny, Chief Compliance Officer w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie odpowiada za zarządzanie ryzykiem i compliance. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie compliance. Posiada bogate doświadczenia w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania compliance w oparciu o normę ISO 19600.

 

WelencPiotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

III Panel: Tax Compliance Management

Lisewska_MariolaMariola Lisewska, LL.M.

Kierownik działu prawnego w Grupie Polipol w Polsce. Zajmuje się koordynacją i zarządzaniem projektami krajowymi oraz transgranicznymi w przedsiębiorstwie w zakresie prawa i podatków. Jednocześnie dba o potrzeby organizacji w związku z otoczeniem prawnym, w którym funkcjonuje Grupa. Zajmuje się ryzykiem oraz śledzeniem ewentualnych nieprawidłowości. Zaangażowana jest w procesy decyzyjne Grupy współpracując z menedżerami oraz z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi prawno-podatkowe. Jest odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie nowych procedur, w tym compliance, w Grupie.

 

Dr Przemysław Krawczyk

Dyrektor Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Finansów. Doktor nauk prawnych, radca prawny,  autor publikacji naukowych z teorii prawa i prawa podatkowego. W Ministerstwie Finansów odpowiadał za wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), współpracował przy projektowaniu i wdrożeniu ustawy o  Krajowej Administracji Skarbowej. Aktualnie zajmuje się wdrożeniem narzędzi analitycznych do wykrywania oszustw podatkowych.

LasinskiProf. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki

Profesor UMK – kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansów Publicznych tego uniwersytetu, od 2011 do 2012 r. senior visiting tax researcher w Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht, Wirtschaftsuniversität Wien; doradca podatkowy, radca prawny, w latach 2012-14 członek powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group, od 2014 do 2016 r. członek działającej przy Ministrze Finansów Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego; autor ponad 250 opracowań z zakresu prawa podatkowego i celnego, członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (International Fiscal Association Polish Branch).

WernerProf. dr hab. Aleksander Werner

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, doradca podatkowy, członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania; zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH, gdzie od kilku lat prowadzi wykłady z prawa podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu swojej specjalizacji.

 

StolarekJoanna Stolarek

Lider Praktyki Compliance w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Certyfikowany Officer Compliance oraz doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.  W 2017 r. zajęła 2 miejsce w kategorii „PIT” w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. prowadzenie audytów istniejących u klientów struktur, procesów i regulacji pod kątem ewentualnych ryzyk oraz wdrażanie rozwiązań zaradczych. Joanna udziela także wsparcia klientom w zakresie tworzenia i aktualizacji procedur / regulacji wewnętrznych w obszarze Compliance oraz budowania mechanizmów pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości i służących przeciwdziałaniu nadużyciom. Przygotowuje organizacje do kontroli organów państwowych oraz przeprowadza szkolenia w zakresie Compliance dla pracowników i Członków Kadry Zarządzającej. W chwili obecnej prowadzi również wiele projektów, których celem jest wdrożenie regulacji unijnych w obszarze ochrony danych osobowych (tzw. „RODO”).  Jest autorką wielu publikacji z zakresu Compliance oraz prelegentką na licznych seminariach i konferencjach.

 

IV PANEL: Nowe wymogi antykorupcyjne w planowanych ustawach

RypińskiMichał Rypiński

Dyrektor ds. Prawnych w Michelin Polska S.A. Radca prawny, pracuje w Michelin Polska S.A. od 2015 roku. Odpowiedzialny za wsparcie prawne i compliance w spółkach Grupy Michelin w 6 krajach (Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia), w tym programy zgodności z prawem antymonopolowym, danych osobowych, export control i regulacjami antykorupcyjnymi (Sapin II). Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie nieruchomości, prawie własności intelektualnej oraz sporach sądowych.

 

I_2_Gomoêa_MarcinMarcin Gomoła

Marcin Gomola, Compliance Oficer T-Mobile Polska S.A. Grupa Deutsche Telekom, Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej, były Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

 

CzerniecIwona Czerniec

Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 

 

 

BryniarskiMarcinMarcin Bryniarski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 15 lat, kieruje Działem Prawnym i Compliance i odpowiada za całość kwestii prawnych wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w kraju jak i za granicą (9 jurysdykcji).

 

 

BieleckaEmilia Bielecka-Dziubak

Compliance Manager w Chiesi Polad Sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Chemii oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na kierunku Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, członek Grupy Roboczej ds. Etyki i Przejrzystości działającej przy zawiązku INFARMA. Z branżą farmaceutyczną związana od 12 lat pracując w obszarze regulacyjnym. W Chiesi Poland od 2012 r., zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem programu compliance w spółce, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą produktów leczniczych, zagadnieniami antykorupcyjnymi, danymi osobowymi oraz optymalizacją procedur i procesów operacyjnych.

Partyka-Opiela Anna_Dr Anna Partyka-Opiela

Radca prawny, Senior Associate z kancelarii DZP, doktor prawa. Lider Zespołu Compliance. Do zespołu kancelarii DZP dołączyła w maju 2012 r. Na bieżąco doradza w kwestiach compliance, zarządzania ryzykiem nadużyć, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Prowadziła wiele projektów w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych, a także związanych z wdrażaniem i usprawnianiem procesów i procedur.

 


 

Compliance Day 2018

Program | Tematy | Prelegenci | Partnerzy | Rejestracja