2016

[breadcrumb]

7. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Instytut Compliance dołączył do grona organizatorów renomowanego Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki. Forum jest pierwszą w Polsce konferencją naukowo-praktyczną zajmującą się od 2010 r. corocznie aktualnymi zagadnieniami z zakresu Compliance.

Siódma edycja Forum odbyła się dn. 6.12.2016 r. w Centrum Mysia 3 w Warszawie, gromadząc ponad 150 uczestników ze świata compliance z Polski i z Niemiec.

Nie znaleziono galerii.

Forum poświęcone było dwóm dużym i aktualnym tematom na styku gospodarki i społeczeństwa. Pierwszy z nich, społeczna odpowiedzialność biznesu, omawiany był nie tylko w kontekście zagadnień Corporate Social Responsibility.

Coraz częściej formułowane są pod adresem przedsiębiorstw postulaty nie tylko przestrzegania praw człowieka, ale również aktywnego ich wspierania. Te aspekty zyskują na znaczeniu w szczególności w ramach łańcucha dostaw, są jednak również przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, także europejskiego, czego przykładem jest dyrektywa o raportowaniu informacji niefinansowych. Program VII. Forum uzupełniony był aktualne tematy dotyczące ochrony danych osobowych i prawa pracy.

Program spotkania (pdf):

Program