Prelegenci

[breadcrumb]

Virtual Compliance Summit 2020: PRELGENCI

Iwona Bogucka, ACO, ACE

II Wiceprezes, Członek Zarządu IIA Polska. Prawnik, specjalista prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Biegły sądowy z audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Analityk zarządzania. Posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych certyfikatów dotyczących m.in. zarządzania ryzkiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, compliance. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznymi z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami. Wieloletni trener i wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych. Redaktor Naczelna Magazynu „Audyt i Zarządzanie” wydawanego przez IIA Polska.

Piotr Chmiel

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

dr Marcin Ciemiński

Partner, Clifford Chance Kieruje Zespołem Prawa Karnego Gospodarczego w warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach regulacyjnych, compliance oraz z zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania. Regularnie prowadzi szkolenia dla oficerów compliance. Międzynarodowe rankingi rynku prawniczego (Chambers, Legal 500) rekomendują go w zakresie postępowań spornych oraz w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.

Marcin Góral

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW W Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie. Laureat Compliance Awards 2019 w kategorii Oficer Compliance Roku oraz odbierający nagrodę w kategorii Pomysł Compliance Roku.

Barbara Głowala

Dyrektor ds. Etyki i Ładu Korporacyjnego odpowiedzialna w Skanska Europa Środkowa (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia) za harmonizację i realizację wszystkich działań w obszarze etyki i ładu korporacyjnego, tj.: edukacja, system informowania o nieprawidłowościach, analiza ryzyka, polityki i procedury oraz zaangażowanie zewnętrzne. Poprzednio, jako lider projektu, odegrała istotną rolę w stworzeniu Kodeksu Postępowania Skanska, Kodeksu Dostawcy i procedur zgodności dla Skanska globalnie. Uczestniczyła również w opracowaniu Minimalnego standardu programu etycznego przygotowanego pod patronatem ONZ Global Compact Poland w 2016 r. W budowaniu kultury firmy opartej o wartości i etykę biznesu, istotnym wsparciem jest wieloletnia praca jako radca prawny. Na początku swojej kariery, pracując w kancelarii Clifford Chance oraz jako in-house lawyer w Skanska Property Poland sp.z o.o., doradzała w kwestiach związanych z inwestycjami w nieruchomości, restrukturyzacją przedsiębiorstw, procesami due diligence oraz obsługą korporacyjną. Dzięki tamtemu doświadczeniu, świetnie rozumie biznes i stara się dostosować swoje obecne działania do stojących przed nim wyzwań.

Kamil Hanuszczak, ACO

Risk Officer w Allegro Sp. z o. o. Posiada 12-letnie doświadczenie w branży IT. Działający na styku technologii, biznesu i prawa. Aktywnie odpowiada za wdrażanie i utrzymanie nowych wymogów i standardów w obszarach Zarządzanie Ryzykiem, Compliance, Ciągłości Działania oraz Zarządzania Kryzysowego. Zgadza się z powiedzeniem – “no risk = no fun” ale również dodaje, “better safe, than sorry”, w swojej pracy stara godzić się te dwa przeciwstawne żywioły.

 

 

Justyna Hamada

Justyna Hamada dołączyła do Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY w marcu 2019 roku. Wcześniej pełniła role Compliance Officer’a i Kontrolera Finansowego w Microsoft Polska, Managera Audytu w Coca-Cola HBC oraz brała udział w badaniach sprawozdań finansowych największych spółek z sektora finansowego pracując w EY Audit. Justyna specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu etyki, zapobiegania korupcji, compliance, kontroli wewnętrznej oraz optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych. Justyna jest absolwentką Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach Europeistyka i Filozofia oraz stypendystką programu Erasmus na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii.

Wojciech Kapica, ACO

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

Jakub Kraszkiewicz

Jakub Kraszkiewicz jest Dyrektorem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, odpowiedzialnym za nadzór operacyjny nad audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami śledczymi, prowadzonymi przez EY w Polsce i poza granicami kraju. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych i audytów zgodności. Był zaangażowany w realizację projektów związanych z analizą procesów i procedur, analizą transakcji gospodarczych, audytem wewnętrznym poprawności i zgodności z procedurami biznesowymi. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School, posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości na kierunku Ekonomia i Socjologia zdobyty na Uniwersytecie Łódzkim. Realizował także stypendium Socrates Erasmus na University of Tampere w Finlandii. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Menedżer Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Jest współautorem publikacji poświęconych nadużyciom oraz prelegentem na konferencjach z zakresu compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom.

Krzysztof Kryk

Dyrektor Departamentu Compliance w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, pierwszej komórki skupiającej funkcje compliance w jednostce administracji publicznej, od jej powstania w kwietniu 2019 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, z ponad 20-letnim doświadczeniem w różnych instytucjach rynku finansowego. Uczestnik wielu pionierskich projektów i zdarzeń w historii polskiej bankowości, w tym wdrażanie płatności masowych, bankowości internetowej, fuzji prawnych i operacyjnych, nowych wymagań regulacyjnych w tym MIFID i PSD. Współtworzył funkcję compliance w drugim co do wielkości banku komercyjnym w Polsce, wykorzystując doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku, w jednej z większych grup bankowych w Europie.

dr Robert Lizak

Doktor nauk prawnych. Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ekspert Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz United Nations Global Compact Network Poland. Były ekspert Komisji Europejskiej ds. unikania konfliktu interesów. Współtwórca nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Absolwent programu Strategic Management of Regulatory and Enforcement Agencies na John F. Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda.

 

dr Marcin Łukowski

Doktor nauk prawnych. Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się między innymi nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle) oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii. Laureat Moot Court Competition na Deusto University w Hiszpanii. Zdobywca III nagrody w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Szefa ABW.

 

dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.

Arkadiusz Reiter, ACO

Inspektor Ochrony Danych Porta KMI Poland S.A. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wywodzący się z obszaru IT. Posiada 11-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania systemami ochronny danych osobowych w tym pełnienia funkcji ABI i IOD. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Pasjonat obszaru ochrony danych osobowych łączący umiejętności i wiedzę z obszaru IT z regulacjami prawnymi oraz normami i standardami międzynarodowymi. Audytor ISO w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych – SABI. Wspiera w zakresie ochrony danych osobowych podmioty z sektora produkcyjnego, edukacyjnego, jednostek podmiotów publicznych oraz podmiotów medycznych.

Paweł Roszkowski

Dyrektor Departamentu Compliance w spółkach Grupy AXA w Polsce (AXA Życie, AXA Ubezpieczenia, AXA PTE, AXA TFI, AXA Polska). Odpowiedzialny za funkcję Compliance, w tym m.in.: zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, obszar danych osobowych, AML, polityki sankcyjne, kontrolę wewnętrzną. Doświadczenie zdobywał w strukturach Grupy NN (obszary: prawny, operacyjny oraz Compliance), Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz kancelarii Hogan Lovells. Z wykształcenia jest prawnikiem (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), posiada tytuł zawodowy Radcy prawnego (aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). Jest również absolwentem studiów prawa amerykańskiego prowadzonych przez University of Florida. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (na studiach podyplomowych z zakresu Compliance).

Anna Różalska, ACO

Cluster Compliance Manager DANONE w Polsce, krajach bałtyckich i nordyckich. Ekonomistka, w 2016 roku obroniła tytuł MBA w ochronie zdrowia, ekspert w prowadzeniu projektów dotyczącej Kompleksowej Opieki działającym przy zespole parlamentarnym, doktorantka UW. Od 17 lat związana z biznesem farmaceutycznym, w którym była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych, analizę sprzedaży i działań marketingowych dotyczących strategicznego kierunku rozwoju biznesu. Jako oficer compliance autorka rozwiązań systemowych do skutecznego zarządzania procesami compliance w jednej ze spółek DANONE. Organizatorka Compliance Festiwalu, podczas którego przeprowadzono cykl szkoleń i udowodniono, że compliance może być interesujący również dla biznesu.

Katarzyna Saganowska, LL.M.

EMEA Head of Compliance, TMF Group. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowe Studia Polityka Compliance w Organizacji oraz Podyplomowe Studia LLM in International Commercial Law (Akademia Leona Koźmińskiego). Prelegent studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Temat wykładu – Compliance w Logistyce (Kontrola Obrotu oraz Sankcje). Szkoleniowiec zewnętrzny. Temat ostatniego szkolenia zewnętrznego: Prawo i administracja celna. Założycielka i członek nieformalnej Inicjatywy Compliance na rynku nieruchomości.

 

Marcin Szczepański

Regional Compliance Officer w Siemens Polska. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. W roku 2006 uzyskał uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w latach 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012

 

Piotr Welenc (ACO)

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Magdalena Żak

radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego Medical Devices dla Polski i Krajów Bałtyckich w Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Unii Europejskiej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz zarządzania biznesem medycznym na SGH. Pracowała w zespole zajmującym się doradztwem dla sektora farmaceutycznego w międzynarodowej kancelarii, następnie jako Good Marketing Practice Manager oraz radca prawny w Bayer Sp. z o.o. Jest autorką publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego. Uczestniczyła w pracach grupy etycznej INFARMA przy tworzeniu Kodeksu Etyki oraz w projekcie szkolenia managerów z zakresu prawa farmaceutycznego i etyki marketingowej. Jest wykładowcą w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu prawa farmaceutycznego, akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie w ramach studiów „Polityka compliance w organizacji” oraz SGH na studiach podyplomowych „Corporate Governance, Risk and Compliance Management”.