CID2023

COMPLIANCE & INTEGRITY DAYS 2023 | 30-31.05.2023 | WARSZAWA

| Tradycja & renoma

Również i tym razem, już szósty raz, z pewnością Państwa nie zawiedziemy – przygotowujemy dla Państwa wiosenną eksplozję tematów z obszaru compliance & integrity! Tak jak po okresie zimy przyroda budzi się do życia, tak my spojrzymy świeżym okiem na tematy, które klasycznie należą do spektrum zainteresowań compliance. Nie zabraknie także wyznaczania nowych trendów i solidnej dawki networkingu. Serdecznie zapraszamy do zapisów już dzisiaj i skorzystania ze zniżki super early bird!

Zdjęcia z edycji 2022 mówią same za siebie:

Wcześniejsze edycje:

| Powiew świeżości

Przed nami dwa dni konferencyjne, podczas których połączymy dyskusyjne panele plenarne z równoległymi zajęciami do wyboru i networkingowym programem wieczornym pachnącym wiosną! W tym roku chcemy zaproponować Państwu spojrzenie świeżym okiem na tematy, które należą już do kanonu compliance, a mogły zostać trochę zaniedbane w natłoku innych bieżących wyzwań ostatnich pandemiczno-wojennych czasów. Ponadto analizować będziemy, co przynieść może przyszłość dla działów compliance i jak nie dać się zastąpić przez AI 😉 W programie znajdziecie Państwo m.in. takie tematy:

Mocne otwarcie – funkcja compliance oczami innych, czyli dowiedzmy się już na wstępie całej prawdy o nas!

To panel, w którym możemy usłyszeć przykre rzeczy, zostać zaskoczeni lub pozytywnie się zdziwić. Jedno jest pewne: będzie szczerze i z perspektywy kluczowych funkcji organizacji, w tym zarządów i rad nadzorczych. Otwierający panel analizować będzie postrzeganie funkcji compliance w organizacji z uwzględnieniem różnych punktów widzenia oraz kontekstu prawnego, w tym ostatnich zmian w KSH!

Koniec oficera compliance, wchodzi ChatGPT – czy sztuczna inteligencja (AI) zastąpi oficera compliance czy też rozszerzy się zakres zadań o etykę AI?

Świat dynamicznie zmienia się na naszych oczach. Coś, co jeszcze niedawno było jedynie science-fiction, dzisiaj staje się elementem codzienności. Sztuczna inteligencja (AI) coraz śmielej przenika do kolejnych sfer życia, wspierając nas w zaskakująco skuteczny sposób w realizacji wielu obowiązków. Czy AI będzie także wyręczała (zastępowała?!) pracę oficerów compliance? A może zawód oficera compliance ewaluować będzie w kierunku nadawania ram etycznych dla funkcjonowania AI? – zapraszamy do dyskusji!

Compliance w handlu zagranicznym to dużo więcej niż tylko sankcje!

W tym panelu tłumaczyć będziemy konieczność holistycznego podejścia do zagadnienia zapewnienia zgodności w handlu zagranicznym. Temat ten, traktowany długo po macoszemu, zaistniał w powszechnej świadomości w związku z sankcjami nakładanymi na Rosję po zbrojnej agresji na Ukrainę. Handel zagraniczny i zarządzanie łańcuchem dostaw to jednak dużo więcej niż same sankcje. W panelu omówimy elementy składające się na trade compliance system, jak przykładowo kwestie pochodzenia towaru czy kodu taryfy celnej.

Workshop PGE: Edukacja i jej rola w budowaniu kultury compliance wśród pracowników

Od praktyków dla praktyków – celem warsztatu jest przekazanie doświadczeń Grupy Kapitałowej PGE odnośnie edukacji i jej roli w krzewieniu kultury compliance. Case study stanowić ma inspirację dla Państwa codziennej praktyki!

Inkluzja, diversity i inne aspekty Social w ramach ESG

Nihil novi sub sole, megahype czy moda, która niedługo przeminie? Jakie aspekty Social w ramach ESG są dla nas współcześnie ważne, jak realnie mierzyć się z ich wdrażaniem i raportowaniem w organizacji i co myślą o tym same zainteresowane? W tym panelu oddajemy głos w całości Paniom!

Równoległe slot I:

HR compliance w pigułce

Duże zmiany prawa pracy niosą za sobą nowe wyzwania dla funkcji compliance, a wiele dotychczasowych problemów nadal spędza sen z powiek. Kontrola trzeźwości, praca zdalna, kontrola pracowników, ochrona danych osobowych czy słynna triada mobbing/dyskryminacja/molestowanie to tematy, które na pewno poruszać będziemy w panelu!

AML – tego tematu nie może zabraknąć na porządnej konferencji compliance 😉

Zadania z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na stałe weszły do kanonu funkcjonowania nie tylko organizacji branży finansowej, ale także szeregu dalszych instytucji obowiązanych. Zapraszamy do panelu, w którym połączymy w dyskusji wątki AML, KYC i sankcji oraz zastanowimy się także nad tym, jak naruszenia w tym obszarze przekładają się na kondycję funkcjonowania organizacji w kontekście aktualnych problemów banków.

Festiwal kar trwa, czyli dlaczego warto inwestować w systemy antitrust compliance

Ostatni czas „obfituje” w kary nakładane na przedsiębiorców przez UOKiK. Czy to oznacza porażkę działów compliance w walce o poszanowanie reguł zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów? A może tworzenie programów zgodności w tym obszarze jest fikcją, bo prędzej czy później i tak dochodzić musi do naruszeń?

Równoległe slot II:

Dla prawdziwych twardzieli: rozwiązujemy największe wyzwania wewnętrznych postepowań wyjaśniających

W tym panelu spróbujemy poszukać odpowiedzi na szereg pytań, z jakimi mierzą się osoby prowadzące wewnętrzne postępowania wyjaśniające. Na jakim poziomie szczegółowości dokumentować czynności w postępowaniu wyjaśniającym, czy wskazane jest nagrywanie rozmów w postępowaniu, jaki poziom szczegółowości powinna mieć informacja zwrotna do sygnalisty, jakie informacje i na jakim etapie przekazywać osobie, której dotyczy zgłoszenie – macie Państwo dalsze trudne pytania? – zapraszamy do zadawania ich w dyskusji!

Compliance & integrity w startupach – mrzonka czy potencjał?

Ostatnie lata to intensywny rozwój sceny start-upowej – wspierania tworzenia nowych inicjatyw i szukania nowych pomysłów biznesowych. Funkcjonowanie start-upów w kontekście compliance to wiele otwartych pytań, m.in. o granicę, od której należy przykładać większą uwagę do zapewnienia zgodności, o budowanie długofalowej wartości organizacji i definiowania jej wartości, ale też o spełnienie oczekiwań inwestorów. Zapraszamy na panel z innowacyjną tematyką!

Przygotujmy się już dzisiaj do pieśni przyszłości: jak zabrać się za raportowanie na gruncie CSRD?

Corporate Sustainable Reporting Directive wprowadza nowe standardy raportowania i stanowi kolejny kamień milowy rozwoju ESG w Unii Europejskiej. Choć wydaje się, że mamy jeszcze sporo czasu na dostosowanie się do nowych wymogów raportowania, warto już dzisiaj poczynić stosowne przygotowania i odpowiednio zaplanować ten skomplikowany proces. Zapraszamy do panelu, w którym omawiać będziemy doświadczenia organizacji różnych branż!

Wystąpienie plenarne: bezpośrednie stosowanie dyrektywy whistleblowingowej

Wszyscy z zapartym tchem czekamy na uchwalenie przez ustawodawcę sensownej ustawy wdrażającej dyrektywę whistleblowingową, zapominając w tym oczekiwaniu o konstrukcji bezpośredniego stosowania dyrektywy. Jakie warunki muszą być spełnione i jakie przepisy dyrektywy podlegają bezpośredniemu stosowaniu – zapraszamy na wystąpienie eksperta!

Na koniec musi być porcja strachu – obawiajmy się o bezpieczeństwo prawne i cyber security!

W tym panelu skupimy się na wybranych obszarach criminal compliance i cyber security. Zapraszamy na indywidualne wystąpienia ekspertek i ekspertów, a po nich dyskusje!

| Masz jakiś ciekawy talent? – powiedz nam o tym!

Oprócz rozbudowanego programu merytorycznego zaplanowaliśmy dla Państwa także część wieczorną, w trakcie której chcielibyśmy zorganizować konkurs talentów compliance. Jeżeli chcesz zaprezentować swoje umiejętności, daj znać – może uda nam się zorganizować małą compliancową orkiestrę albo stand-upowy występ? 😉

| Wiosna pełną piersią!

Cieszymy się, że kolejna edycja konferencji odbywać będzie się w pięknej fazie zaawansowanej wiosny – miło będzie móc spotkać się w tych okolicznościach i do późnego wieczora rozmawiać o compliance! Na koniec pierwszego dnia przygotowaliśmy dla Państwa program wieczorny, który pozwoli na cenną wymianę doświadczeń w gronie compliancowych znajomych.

| Formuła wydarzenia i czas trwania

Wydarzenie odbywać będzie się stacjonarnie w Warszawie w dn. 30-31 maja 2023 r. w centralnie położonej lokalizacji. Aby ułatwić dojazd osobom spoza Warszawy, zajęcia rozpoczniemy dn. 30 maja w godzinach przedpołudniowych, a skończymy dn. 31 maja wczesnym popołudniem. W ten sposób możliwe będzie skorzystanie z dogodnych połączeń kolejowych.

| Rejestracja

Uwaga! Rejestracja jest już otwarta. Dlaczego warto wcześnie się zarejstrować? Po pierwsze, im szybciej, tym taniej:) Po drugie, ilość miejsc jest ograniczona (na poważnie) celem zachowania odpowiedniej jakości konferencji. Dzięki wspaniałym sponsorom cena Early Bird pomimo inflacji i innych niesprzyjających okoliczności jest taka sama jak w 2022 r. Zapraszamy do szybiej rejestracji!

Cena obejmuje udział w całej konferencji (30 i 31 maja) łącznie z cateringiem!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych, naciśnij na dole:

klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką; kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych; Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia; ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego; podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

A teraz pora na wysłanie zgłoszenia – serdecznie dziękujemy za zaufanie – do zobaczenia w maju!