Prelegenci

[breadcrumb]

Compliance Days 2021 > Prelegentki i Prelegenci

rejestracja11-13 maja 2021 r.

 

dr Tomasz Bagdziński

Doktor nauk prawnych, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Andrzej Bajor

Chief Compliance and Legal Officer, Boehringer Ingelheim. W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz CEMBA w Szkole Głównej Handlowej. Od 2002 do 2003 r. był prawnikiem w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) prawnik w Związku Pracodawców Innowacyjnych firm Farmaceutycznych INFARMA. Od 2007 r. związany z Boehringer Ingelheim gdzie zajmował stanowiska w działach Corporate Affairs i Sprzedaży, obecnie w Dziale Compliance and Legal. Członek Sądu Dyscyplinarnego przy ZP INFARMA, członek Komisji Compliance i Legal Tech przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek Zarządu IG Farmacja Polska.

 

Łukasz Borkowski

Absolwent Uniwersytetu w Rostocku, w 2010 uzyskał tytuł Magister Artium nauk politycznych oraz prawa publicznego. Pierwsze kroki zawodowe stawiał jako rzecznik ds. integracji oraz tłumacz dla Krajowego Związku Piłki Nożnej Meklemburgii-Pomorza Zachodniego e.V., po czym założył własną działalność jako niezależny rekruter ze specjalizacją na polsko-niemieckim rynku pracy. W latach 2012-2016 udzielał wsparcia dla ponad 50 międzynarodowych klientów oraz zarządzał projektami w Sensata Technologies (dawniej Delta Tech Controls Berlin). Jako Key Account Manager w Business Keeper GmbH Łukasz Borkowski jest do dyspozycji klientów jako pierwszy punkt kontaktowy w przypadku pytań dotyczących BKMS® Compliance System. Ponadto regularnie przeprowadza szkolenia z zakresu obsługi systemu oraz warsztaty ewaluacyjne. Aktualnie zajmuje się projektami aktualizacji systemów w zakresie ochrony danych oraz rozwinięciem BKMS® Case Management, modułu do kompleksowego opracowywania spraw compliancowych.

 

Dorota Brandt, ACO

Od ponad 20 lat związana z obszarem monitorowania zgodności i AML. Absolwentka EMBA na PAN oraz certyfikowany specialista w zakresie AML & Financial Crime Compliance (International Compliance Association London). Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami poparte certyfikacją Prince2. W latach 2001-2016 pracowała dla Citigroup Global Market, gdzie odpowiedzialna była m.in. za utworzenie struktury organizacyjnej zajmującej się monitorowaniami transakcji podejrzanych dla regionu EMEA oraz jednostki zajmującej się zarządzaniem ryzykiem regulacyjnym w oddziałał Citigroup w EMEA (53 jurysdykcje). Obecnie Dyrektor Departamentu Monitorowania Zgodności w Polskim Funduszu Rozwoju S.A. (PFR S.A.), gdzie odpowiada za zapewnienie zgodności z regulacjami, zarządzaniem ryzykiem braku zgodności oraz realizację działań w obszarze nadużyć, konfliktu interesów oraz etyki.

 

Marcin Bryniarski, ACO

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 15 lat, kieruje Działem Prawnym i Compliance i odpowiada za całość kwestii prawnych wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w kraju jak i za granicą (9 jurysdykcji).

 

Sławomir Chmielewski, MBA, ACO

Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwem Korporacyjnym, Orange Polska.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim, studia Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Międzynarodowy Program Executive MBA walidowany przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. W Orange Polska jako Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwem Korporacyjnym, a także Inspektor Ochrony Danych, wcześniej jako dyrektor i zastępca dyrektora odpowiedzialny za kwestie prawne i regulacyjne. Pracował także w firmach z obszaru ICT oraz z sektora publicznego jako menedżer, dyrektor i pełnomocnik zarządu, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz w Urzędzie Telekomunikacji (obecnie UKE). W latach 2009-2013 Wiceprzewodniczący Komitetu e-Gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2018r. Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki I Telekomunikacji. Nagrodzony nagrodą Stowarzyszenia Compliance Polska  za działalność na rzecz rozwoju i wspierania standardów Compliance w Polsce (2014), laureat Compliance Awards 2020 w kategorii Oficer Compliance Roku.

dr Marcin Ciemiński

Partner, Clifford Chance Kieruje Zespołem Prawa Karnego Gospodarczego w warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach regulacyjnych, compliance oraz z zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania. Regularnie prowadzi szkolenia dla oficerów compliance. Międzynarodowe rankingi rynku prawniczego (Chambers, Legal 500) rekomendują go w zakresie postępowań spornych oraz w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.

Agnieszka Dębicka, ACE

Wicedyrektor ds. wdrażania funduszy unijnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas pracy zawodowej nadzorowała poprawność realizacji kilkudziesięciu wielomilionowych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim. Audytor sektora publicznego (CGAP). Project Manager certyfikowany w PRINCE2, Change Management, M_o_R. Doświadczona w realizacji usług audytu wewnętrznego i zewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spółek komunalnych. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert. W trakcie studiów podyplomowych Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing) na UE w Poznaniu.

 

Magdalena Dec, ACO

Radca prawny, senior associate w praktyce ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie opracowywania i aktualizowania polityk wewnętrznych, obejmujących różne aspekty działalności biznesowej klientów oraz zagadnień etycznych, w tym związanych z instytucją sygnalisty. Wspiera klientów podczas kontroli wewnętrznych, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad etyki, zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi oraz kontroli dotyczących naruszeń przepisów FCPA i UKBA. Wspiera także klientów w sprawach dotyczących ograniczania praktyk korupcyjnych oraz zasad postępowania w biznesie. Odbyła miesięczny secondment w biurze DLA Piper w Manchesterze, UK oraz nabyła doświadczenie w zakresie UKBA oraz programów compliance w UK. Magdalena wspiera głównie klientów z branży life science, branży farmaceutycznej i energetycznej.

Piotr Falarz

Adwokat, senior associate w praktyce ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Specjalizuje się w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych, sprawach karnych gospodarczych oraz compliance. Doradza klientom w kwestiach związanych z AML i zwalczaniem cyberprzestępczości. Doradza w sprawach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz w sporach prawnych i sprawach dotyczących korupcji w biznesie. Wspiera klientów we wdrażaniu środków zapobiegawczych m.in. w postaci programów antykorupcyjnych, wewnętrznych procedur, szkoleń pracowników oraz instrukcji dotyczących zarządzania kryzysowego mających na celu zminimalizowanie skutków zakłócenia działalności gospodarczej. Posiada także doświadczenie nabyte podczas pracy w biurach DLA Piper w Chicago i Waszyngtonie w zakresie doradztwa klientom na gruncie FCPA.

Dr Oskar Filipowski, ACO, ACE

Radca prawny, w swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

 

Natalia Fiodorowicz, ACE

Główny Specjalista ds. Systemu Compliance w Zespole Compliance Energi SA z Grupy Orlen. Dyplomowany i certyfikowany Project Manager (Prince2 Foundation, PMBOK) i Compliance Officer (Approved Compliance Expert, Approved Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer). Kierowała projektem wdrożenia Systemu Compliance w spółkach Grupy Energa (2019-2020), nagrodzonego Compliance Award 2020 w kategorii „Pomysł Compliance Roku 2020” przez Instytut Compliance. W Grupie Energa pracuje od kilkunastu lat, zaangażowana w różne projekty organizacyjne w spółkach kapitałowych. Od czterech lata w obszarze Compliance. Członek Komisji Wyjaśniającej ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie Energa.  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami, uczestniczka licznych szkoleń i kursów w zakresie zarządzania projektami, elektronicznego obiegu dokumentów. Prywatnie mama trójki dzieci, zafascynowana robotyzacją i pracami w ogrodzie.

 

dr Paweł Fortuna

Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach obrony przed manipulacją, poznania rozszerzonego oraz recepcji sztucznej inteligencji. Autor i współautor kilkunastu książek: trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną oraz trzykrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Współredaktor podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu” (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020). Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: Dziewczyna szamana, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia. Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przyjaznej sztucznej inteligencji, wspierającej człowieka w realizacji jego mądrych decyzji.
Kontakt: info@pawelfortuna.pl; www.pawelfortuna.pl

 

Magdalena Gertig, ACO

Specjalista ds. AML w Volkswagen AG. Absolwentka polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i oceny skuteczności rozwiązań compliance w obszarach, takich jak whistleblowing, badanie partnerów biznesowych oraz AML. Autorka publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia compliance.

 

Barbara Głowala

Dyrektor ds. Etyki i Ładu Korporacyjnego odpowiedzialna w Skanska Europa Środkowa (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia) za harmonizację i realizację wszystkich działań w obszarze etyki i ładu korporacyjnego, tj.: edukacja, system informowania o nieprawidłowościach, analiza ryzyka, polityki i procedury oraz zaangażowanie zewnętrzne. Poprzednio, jako lider projektu, odegrała istotną rolę w stworzeniu Kodeksu Postępowania Skanska, Kodeksu Dostawcy i procedur zgodności dla Skanska globalnie. Uczestniczyła również w opracowaniu Minimalnego standardu programu etycznego przygotowanego pod patronatem ONZ Global Compact Poland w 2016 r. W budowaniu kultury firmy opartej o wartości i etykę biznesu, istotnym wsparciem jest wieloletnia praca jako radca prawny. Na początku swojej kariery, pracując w kancelarii Clifford Chance oraz jako in-house lawyer w Skanska Property Poland sp.z o.o., doradzała w kwestiach związanych z inwestycjami w nieruchomości, restrukturyzacją przedsiębiorstw, procesami due diligence oraz obsługą korporacyjną. Dzięki tamtemu doświadczeniu, świetnie rozumie biznes i stara się dostosować swoje obecne działania do stojących przed nim wyzwań.

 

Marcin Gomoła, ACO

Członek Zarządu Polnord S.A. Absolwent Prawa w Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością (Compliance Officer) w T-Mobile Polska SA, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania ryzyk i wykrywania nadużyć w formule „Detection & Response” oraz uzyskane w roku 2018 certyfikacje Compliance Management System według norm ISO 37001 i IDW PS 980. Posiada tytuł Certified Compliance Manager International wydany przez Frankfurt a/Main School of Finance and Management. Wcześniej pełnił funkcję General Counsel w Ernst & Young Polska oraz doradcy ds. regulacyjnych rynku finansowego. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2004-2006 był Dyrektorem ds. Prawnych ComputerLand SA. Posiada doświadczenie w prowadzeniu transakcji typu M&A oraz w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości zdobyte w kancelarii GESSEL. W latach 2008-2013 arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie swojej kariery zawodowej realizował działania w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym jako członek rad nadzorczych i komitetów instytucji finansowych. Od 2014 r. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej. Od 2008 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako Przewodnicy Rady Ładu Informacyjnego, a później kolejno Sekretarz i Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW. Współautor standardów antykorupcyjnych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w październiku 2018 r.

Marcin Góral

Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Grupy PZU w PZU SA i PZU Życie SA. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Master of Business Administration University of Illinois, Podyplomowego Studium Zarządzania Politechniki Lubelskiej,  Podyplomowych Studiów Zarządzania w zakresie Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również specjalistyczny kurs zarządczy dla menedżerów firm ubezpieczeniowych – Fit For Management (Advanced) w Swiss Insurance Training Centre w Zurichu. W okresie lipiec 2013 r. – sierpień 2020 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU, kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW w Warszawie. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od wielu lat uczestniczy w pracach rynku ubezpieczeniowego dotyczących Compliance, ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych i reklamacji klienckich. Jest uczestnikiem prac PIU oraz innych organizacji, których celem jest podnoszenie wiedzy na polskim rynku ubezpieczeniowym. Oficer Compliance roku 2019.

 

Jarosław Grzegorz

Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY Polska; posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym trzynastoletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, wdrażania systemów compliance, jak i doradztwie w sprawach spornych. Prowadził ponad 190 projektów w Polsce i Europie, w tym dla spółek notowanych na GPW (również z WIG20), regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Nadzorował zaprojektowanie i wdrożenie szytych na miarę koncepcji funkcjonowania funkcji compliance jak również kompleksowych systemów compliance zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi m.in. ISO 19600, ISO37001, standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi o praktycznym charakterze. Zrealizował kilkadziesiąt przeglądów i audytów compliance, w tym koordynował przeprowadzenie analizy zgodności w zakresie weryfikacji kontrahentów przeprowadzoną na zlecenie globalnej firmy farmaceutycznej, obejmująca ponad 25 tysięcy podmiotów w 10 krajach Europy. Uzyskał kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE – Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP). Wykładowca studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Inicjator i koordynator unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski.

 

Monika Guzek

– p.o. Dyrektora Biura Compliance PZU SA i PZU Życie SA. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA przy Politechnice Warszawskiej. Menadżer compliance z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w ubezpieczeniach. Związana z Grupą PZU od 2001 r., zdobywała doświadczenie w obszarach biznesowych, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, a od 2008 r. zajmując się tematyką compliance, wdrażała w organizacji autorskie rozwiązania systemu zgodności. Odpowiadała m.in. za Nurt Ładu Korporacyjnego w strategicznym projekcie dostosowania działalności PZU do wymogów dyrektywy Solvency II. Od września 2020 r. kieruje Biurem Compliance PZU SA i PZU Życie SA, stanowiącym centrum kompetencyjne compliance dla Grupy PZU. Aktywnie uczestniczy w pracach dotyczących rozwiązań rynkowych dotyczących zagadnień istotnych dla rynku ubezpieczeń, przede wszystkim w aspekcie zapewnienia zgodności ze zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi, w tym w zakresie wdrożenia rozwiązań z zakresu systemu zarządzania, outsourcingu, osób kluczowych, usług chmurowych. Prelegentka na szkoleniach branżowych i wykładach akademickich z zakresu ubezpieczeń i compliance.

 

Justyna Hamada

Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY Polska; ekspert z zakresu compliance, audytu i zarządzania zmianą z ponad dekadą praktycznego doświadczenia biznesowego. Entuzjastka uczciwego i transparentnego biznesu opartego na wartościach etycznych. Przed dołączeniem do EY Forensics, pełniła rolę Compliance Officer’a i Kontrolera Finansowego w Microsoft Polska, Managera Audytu w Coca-Cola HBC oraz brała udział w badaniach sprawozdań finansowych największych spółek z sektora finansowego pracując w EY Audit. Absolwentka Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach Europeistyka i Filozofia oraz stypendystką programu Erasmus na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu etyki, zapobiegania korupcji, compliance, kontroli wewnętrznej oraz optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych. Wykładowczyni studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową (SGH). Prowadzi również szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki nadużyć i compliance dla sektora komercyjnego oraz jest prelegentką konferencji dedykowanych tym zagadnieniom.

 

Kamil Hanuszczak, ACE

Risk & Compliance Manager w Allegro Sp. z o. o. Posiada 13-letnie doświadczenie w branży IT. Działający na styku technologii, biznesu i prawa. Aktywnie odpowiada za wdrażanie i utrzymanie nowych wymogów i standardów w obszarach Zarządzanie Ryzykiem, Compliance, Ciągłości Działania oraz Zarządzania Kryzysowego. Zgadza się z powiedzeniem – “no risk = no fun” ale również dodaje, “better safe, than sorry”, w swojej pracy stara godzić się te dwa przeciwstawne żywioły.

 

Mateusz Hendzel

Kierownik ds. Zgodności w LOTTE Wedel, prawnik – absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, British Law Centre organizowanego na UW przez Uniwersytet Cambridge oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje obecnie rozprawę doktorską z zakresu prawa spółek. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik oraz zarządzając zgodnością i tematyką ubezpieczeń w spółkach deweloperskich i budowalnych oraz kancelariach prawnych.

 

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

 

 

Marta Jasińska, ACO

Deputy Compliance Officer,  Deputy Antitrust Officer oraz P.O. Managera Działu Prawnego w grupie MediaMarktSaturn w Polsce. W latach 2008-2013 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia z zakresu zarządzania na Akademii Sztuki Wojennej. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa antymonopolowego ukończonych w Polskiej Akademii Nauk. Od 2004 roku związana jest z grupą MediaMarktSaturn w Polsce. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie jako in house w branży retail elektoniki użytkowej. Obecnie zarządza Działem Prawnym. Odpowiada również za Compliance, Antitrust oraz AML. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań compliance. Ściśle współpracuje z Działem Compliance i Antitrust spółki centralnej zlokalizowanej w Niemczech.

 

Monika Jankowska, ACO

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Certyfikowany mediator. Ukończyła kurs certyfikujący Approved Compliance Officer. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej, a następnie w Grupie Kapitałowej Empik Media & Fashion S.A., w której pełniła funkcję prawnika wewnętrznego oraz prowadziła cykliczne szkolenia dla pracowników spółek z grupy kapitałowej z zakresu prawa konkurencji. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek kapitałowych, nadzoruje projekty restrukturyzacyjne oraz M&A. W Grupie Hortex odpowiada za całość kwestii prawnych oraz wdrożenie i rozwój systemu zgodności. Pasjonatka negocjacji prawniczych oraz prawa nowych technologii.

 

Wojciech Kapica, ACO

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

 

Natalia Korzeniecka-Walak LL.M.

Adwokat, Absolwentka Uniwersytetu Paris I – Sorbonne oraz Uniwersytetu Łódzkiego – wydział prawa. W Grupie Empik kieruje departamentem korporacyjnym, gdzie jest odpowiedzialna za obszar prawny oraz compliance. Z powodzeniem wprowadzała system compliance dla grupy Empik. Poprzednio związana m.in. z CMS Cameron McKenna, oraz instytucjami publicznymi w Polsce i we Francji. Specjalizuje się w najmie nieruchomości komercyjnych oraz prawie handlowym obejmującym m.in. połączenia spółek, przekształcenia oraz umowy sprzedaży udziałów / akcji.

 

Marcin Kokoszka

Radca Prawny, Dyrektor Legal & Compliance, Europa Środkowa i Wschodnia, MSD

 

 

 

Radosław Lewandowski, ACO

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji w PKP Energetyka. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, rynkowym oraz kredytowym, analizę ryzyk kontraktowych, a także za wdrożenie i ciągły rozwój funkcji compliance w organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz compliance w sektorze kolejowym i energetycznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów Executive MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany Menedżer Ryzyka oraz Certyfikowany Compliance Officer.

 

dr Marcin Łukowski

Doktor nauk prawnych. Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się między innymi nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle) oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii. Laureat Moot Court Competition na Deusto University w Hiszpanii. Zdobywca III nagrody w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Szefa ABW.

 

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

 

Łukasz Mamiński, LL.M.

Antitrust Compliance Manager w Allegro, odpowiedzialny za zgodność działań spółki z prawem konkurencji; adwokat; wcześniej senior associate w kancelarii Clifford Chance, gdzie przez 6 lat doradzał przedsiębiorcom w zakresie prawa konkurencji i reprezentował ich w postępowaniach antymonopolowych; absolwent studiów LL.M. na University of Glasgow; ekspert w zakresie e-commerce i antymonopolowych aspektów nowych technologii.

 

 

Edyta Miaśkiewicz, ACO

Head of Legal & Compliance w STS Gaming Group. Ekspert z dziedziny compliance hazardowego, którym zajmuje się już od 2015 roku. Specjalizuje się w pozyskiwaniu zagranicznych licencji hazardu zdalnego oraz ich późniejszym nadzorem. Kompleksowo prowadzi projekty licencyjne w uwzględnieniem wdrożeń operacyjnych. Ukończyła prawo w Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia o profilu Analityk Compliance& AML w Akademii Leona Koźmińskiego. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. Pasjonatka projektów niemożliwych do wykonania, jak i stosowania złożonego systemu efektywnego wychodzenia z chaosu niezgodności regulacyjnej.

 

Małgorzata Mlek, LL.M., ACO

Starszy Specjalista ds. Compliance w PGNiG S.A. Absolwentka LL.M. International Economic and Business law na Rijksuniversiteit Groningen w Holandii, MA Legal Studies & Hispanic Studies na University of Aberdeen w Szkocji i Magister Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka seminarium antykorupcyjnego na International Anti-Corruption Academy w Wiedniu w 2018 roku. Zdobywała doświadczenie jako stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Komisji Europejskiej, a także jako analityk compliance w sektorze bankowym. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania zgodnością, przeciwdziałania korupcji, etyki, badania kontrahentów i systemów whistleblowingowych.

 

Krzysztof Motylski, ACO

Koordynator ds. Systemu Compliance w Zespole Compliance Energi SA z Grupy Orlen. Wcześniej związany z sektorem finansowym, kilkanaście lat pracował na stanowiskach eksperckich i menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankach komercyjnych (pomysłodawca i pełniący funkcję Rzecznika Klientów w jednym z banków). Trener i prelegent podczas studiów, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz autor publikacji dotyczących etyki biznesu i obszaru Compliance. Absolwent szeregu studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa, prawa i przepisów ochrony danych osobowych, uczestnik licznych szkoleń i kursów. Approved Compliance Officer. Prywatnie tata dwójki dzieci, miłośnik kuchni kociewskiej i muzyki góralskiej.

 

Sławomir Niemierka

Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji w Grupie PZU. Absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii UE oraz Harvard Business School. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Autor i współautor licznych publikacji dotyczących prawa finansowego i nadzoru bankowego. Były wykładowca studiów podyplomowych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Finansów. Wieloletni pracownik NBP – Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Członek Komitetu Sterującego GINB ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II. Członek Zespołu ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. W latach 2010-2011 Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nadzorujący system zarządzania ryzykiem operacyjnym. Od 2008 r. związany z Grupą PZU, kolejno jako Dyrektor Zarządzający ds. Audytu w latach 2008-2009 i 2011-2012, Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU (CRO) odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem, reasekuracji, compliance i bezpieczeństwa w latach 2012-2017, a obecnie jako Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji.

 

Wojciech Niezgodziński

Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY Polska, ekspert z zakresu przeciwdziałania korupcji i compliance, z 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada kwalifikacje Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). W swojej codziennej pracy łączy praktykę biznesową z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań i narzędzi wspierających zgłaszanie nieprawidłowości oraz zarządzanie zgodnością. Zrealizował ponad 120 projektów, w tym postępowania wyjaśniające, audyty śledcze i projekty doradcze z zakresu compliance, a także analizy i oceny systemów kontroli wewnętrznej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył również w opracowywaniu badań i raportów m.in. Badania Nadużyć Gospodarczych EY. Jest też autorem szeregu artykułów, w tym w tematyce wykrywania i zapobiegania nadużyciom. Wykładowca na studiach podyplomowych na SGH i Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Agnieszka Panek, ACE

Starszy Kierownik w Departamencie Compliance PGE S.A., Certyfikowany Compliance Ekspert – Approved Compliance Expert (ACE). Posiada znaczące doświadczenie związane z wdrażaniem systemu zarządzania compliance w GK PGE, zarówno w zakresie kwestii organizacyjnych (struktury, procesy, procedury), jak i operacyjnym (m.in. identyfikacja wymogów i ryzyk, system zgłoszeń sygnalistów, prowadzenie postępowań wyjaśniających). Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w sektorem energetycznym. Zarówno w spółkach sektora, jak również w Urzędzie Regulacji Energetyki, posiada tytuł urzędnika służby cywilnej. Ekspert w zakresie regulacji sektora energetycznego oraz funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Absolwentka studiów podyplomowych Audyt śledczy organizowanych wspólnie przez WSM i PIKW.

 

Anna Piechaczek

 Chief Compliance Officer w ING Bank Śląski S.A. Od kilkunastu lat związana z procesem zarządzania ryzykiem niefinansowym, w szczególności ryzykiem braku zgodności, od 2006 roku związana z ING Bankiem Śląskim, gdzie pełniła wcześniej obowiązki Chief Experta w Center of Expertise Compliance, Senior Audit Managera, a także Przewodniczącej Komitetu Audytu ING Banku Hipotecznego SA. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse, posiada kwalifikacje Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor).

 

Arkadiusz Reiter, ACE

Inspektor Ochrony Danych Porta KMI Poland S.A. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wywodzący się z obszaru IT. Posiada 11-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania systemami ochronny danych osobowych w tym pełnienia funkcji ABI i IOD. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Pasjonat obszaru ochrony danych osobowych łączący umiejętności i wiedzę z obszaru IT z regulacjami prawnymi oraz normami i standardami międzynarodowymi. Audytor ISO w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych – SABI. Wspiera w zakresie ochrony danych osobowych podmioty z sektora produkcyjnego, edukacyjnego, jednostek podmiotów publicznych oraz podmiotów medycznych.

 

Anna Różalska, ACO

Head of Compliance w Siemens Healthcare. Ekonomistka, certyfikowany Approved Compliance Officer, w 2016 r. obroniła tytuł MBA w ochronie zdrowia, doktorantka UW, ekspert w prowadzeniu projektów dotyczących Kompleksowej Opieki działających przy zespole parlamentarnym, członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członek Izby Polmed oraz MedTech Polska. Od 18 lat związana z obszarem ochrony zdrowia, w którym była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych, analizę sprzedaży i projektów dotyczących strategicznego kierunku rozwoju biznesu. Jako compliance oficer, autorka rozwiązań systemowych do skutecznego zarządzania międzynarodowymi procesami compliance. Doświadczony menadżer w przeprowadzaniu kontroli dotyczących zasad „Integrity” oraz ochrony danych osobowych. od 2021 roku zaangażowana w projekty edukacyjne skierowane do pracowników placówek medycznych z sektora publicznego. Organizatorka wielu wydarzeń dotyczących etyki w biznesie, podczas których udowodniono, że compliance może być interesujący również dla biznesu.

 

dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.

 

Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w szczególności z problematyki prawa spółek, współautor komentarza do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 

Tomasz Pracz, ACO

Regional Compliance Officer w Festo, odpowiedzialny za wdrożenie, koordynację i monitorowanie systemu zarządzania compliance grupy Festo w regionie Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Podyplomowe Studia Zarządzania Ochroną Danych (Szkoła Główna Handlowa). Approved Compliance Officer (Instytut Compliance). Członek Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

Barbara Przedpełska, ACE

Compliance Manager na Europę i Azję w firmie z sektora produkcji mateirałów budwlanych wchodzącej w skład indeksu FTSE 100 i grona Fortune 500. Wspiera spółki w ponad 20 krajach w zakresie m.in. zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania korupcji, zgodności z przepisami prawa konkurencji, ochrony danych osobowych, międzynarodowej wymiany handlowej, whistleblowingu. Certyfikowana w ramach Society of Corporate Compliance and Ethics, SCCE (Certified Compliance & Ethics Professional – International), Instytutu Compliance (ACO, ACE), członek Compliance Week, Stowarzyszenia Prawa Ochrony Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych. Prelegentka Compliance Week Europe, Compliance Week Global, SCCE European Compliance and Ethics Institute.

 

Karol Rajewski

Radca prawny, posiada doświadczenie zdobyte na rynku finansowym, ubezpieczeniowym i w organach nadzoru. Posiada doświadczenie zdobyte w polskich organach nadzoru. Pełnił funkcję dyrektora departamentu prawno-licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a ostatnio piastował stanowisko p.o. dyrektora zarządzającego pionem prawno-regulacyjnym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Przez kilkanaście lat był związany z Grupą Nationale-Nederlanden, gdzie odpowiadał za obszar prawny, zarządzania ryzykiem i compliance, zajmując stanowiska m.in. dyrektora departamentu prawnego, dyrektora pionu prawnego i zarządzania ryzykiem oraz Chief Compliance Officer.

 

Katarzyna Saganowska, LL.M.

EMEA Head of Compliance, TMF Group. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowe Studia Polityka Compliance w Organizacji oraz Podyplomowe Studia LLM in International Commercial Law (Akademia Leona Koźmińskiego). Prelegent studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Temat wykładu – Compliance w Logistyce (Kontrola Obrotu oraz Sankcje). Szkoleniowiec zewnętrzny. Temat ostatniego szkolenia zewnętrznego: Prawo i administracja celna. Założycielka i członek nieformalnej Inicjatywy Compliance na rynku nieruchomości.

 

Stanisław Strejmer, ACE, GRCP, CRCMP

Radca prawny. Ekspert, doradca i szkoleniowiec w zakresie tematyki compliance, etyki i zarządzania ryzykiem. Obecnie Rzecznik Etyki i Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. W swojej dotychczasowej karierze doradzał między innymi w obszarach compliance, etyki, zarządzania ryzykiem, GRC, kontroli zarządczej i prawa konkurencji podmiotom z sektora publicznego i prywatnego, w tym w branżach: modowej, R&D i hazardowej. Członek międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów z dziedziny etyki i compliance (m.in. Association of Certified Fraud Examiners, Ethics & Compliance Initiative, International Association of Risk and Compliance Professionals). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współtworzonego przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski.

 

Paweł Sawicki, ACE

Adwokat, partner w kancelarii NGL Legal kierujący praktyką prawa karnego gospodarcze, śledztw i compliance. Ma bogate doświadczenie w sprawach dotyczących wykrywania nadużyć i przeciwdziałania nadużyciom. Przeprowadził dziesiątki projektów obejmujących w szczególności wewnętrzne postępowania wyjaśniające w związku z korupcją, oszustwami, wyprowadzaniem majątku, nadużyciami uprawnień i działaniami na szkodę spółek. Posiada certyfikaty ACO, AMLCO i AWCO.

 

Lubomir Schreiber

Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A., radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w działach prawnych i compliance podmiotów branży bankowej i ubezpieczeniowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych compliance w Szkole Głównej Handlowej.

 

 

Łukasz Taras, ACO

Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością, Orange Polska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent kursu certyfikującego Approved Compliance Officer.

Z branżą telekomunikacyjną związany od przeszło 15 lat. Początkowo w Wydziale Ofert Ramowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialny za prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania bądź zmiany warunków ofert w zakresie dostępu telekomunikacyjnego. Od 2007 r. związany z Grupą Orange Polska – jako Kierownik Działu Wsparcia Prawnego Pionu Obsługi Klientów (PTK Centertel Sp. z o.o.). Od 2013 w Wydziale Zarządzania Zgodnością Orange Polska S.A. – jednostce odpowiedzianej za wdrożenie programu compliance w Orange Polska i podmiotach zależnych.

 

Małgorzata Tokarska-Piech, ACE

Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw z różnych branż. Obecnie kieruje działem Compliance, Rewizji i Podatków w ALDI sp. z o.o., gdzie wdraża i zarządza działaniami compliance i audytem. Absolwentka programu Ethics, Compliance & Integrity Professional w Instytucie Compliance.

 

 

Małgorzata Żurowska

Compliance Officer MAN dla regionu Europy Północno-Wschodniej. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1997 r. Jest absolwentką Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Studium Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN, DESS Nauk Politycznych Uniwersytetu Roberta Schuman w Strasburgu. Jest doświadczonym Radcą Prawnym, od roku 2005 członkiem Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na przestrzeni lat doradzała takim podmiotom jak BASF, Carrefour, UPC i Ambasadzie Francji w Warszawie. Doświadczenie jako Compliance Officer zdobywa od 2006 roku wdrażając lub usprawniając różne elementy programów zgodności w międzynarodowych koncernach w kraju i za granicą.

 

< COMPLIANCE DAYS 2021 >

AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | REJESTRACJA