Finance

[breadcrumb]

rejestracjaVirtual Finance Compliance Summits

CZWARTEK | 1 PAŹDZIERNIKA 2020 | KONFERENCJA ONLINE | godz. 9.00-14.15

| Koncepcja

Zapoczątkowany z ogromnym sukcesem w czerwcu br. format wirtualnych spotkań sceny compliance kontynuujemy jesienią w formie wydarzeń branżowych. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić na Virtual Finance Compliance Summit, który kierowany jest do reprezentantek i reprezentantów szeroko rozumianego sektora finansowego: banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, firm pożyczkowych i in. Przygotowaliśmy program uwzględniający specyfikę Państwa branży, a dzięki wspaniałomyślnemu wsparciu Sponsorów za udział w wydarzeniu pobierana jest opłata najniższa z możliwych. Zachęcamy do wczesnej rejestracji i skorzystania ze zniżki early bird!

| Treści

W programie przewidzieliśmy wystąpienia ekspertów reprezentujących różne profile przedsiębiorstw branży finansowej. Poruszane będą aktualne dla branży tematy, jak procesy digitalizacyjne, wyzwania z zakresu ochrony danych i tajemnicy prawnie chronionej w warunkach pracy zdalnej, wywołane nowelizacją dyrektyw zmiany w obszarze AML oraz wynikające z pandemii koronawirusa wymogi dostosowania procesu KYC i in.

| Agenda

CZWARTEK | 1 PAŹDZIERNIKA 2020 | KONFERENCJA ONLINE | godz. 9.00-14.15

8.30-9.00 Logowanie

9.00-9.05 Otwarcie i powitania

9.05-9.35 Keynote: COVID–19 and Financial Crime

> Dr. Jan-Gerrit Iken | Global Head of Financial Crime, AML & Sanctions | Commerzbank AG

9.35-11.00 Panel I (z prezentacjami): Aktualne wyzwania dla compliance branży finansowej

> Procesy digitalizacyjne – jak przygotować organizację i ocenić ryzyko?
Paweł Roszkowski | Head of Compliance | AXA Polska

> Aktualne wyzwania z zakresu ochrony danych osobowych – co zamiast kopiowania dowodów osobistych?
Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, LL.M. (ACE) | Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance | Wonga
Aneta Miśkowiec-Majewska | Ekspert ds. Ochrony Danych Osobowych i Compliance | Wonga

> Nowe wytyczne EBA/ESMA w sprawie zarządzania wewnętrznego i oceny odpowiedniości
Lubomir Schreiber | Head of Compliance Office | Deutsche Bank Polska S.A.

> Zachowanie niezależności funkcji compliance w dobie kryzysu
Adam Świątkiewicz (ACO) | Oficer Compliance | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

> Compliance a zarządzanie ryzykiem ESG (Environment, Social Responsibility, Governance)
Piotr Welenc | Dyrektor segmentu GRC | Wolters Kluwer

> Moderacja: Wojciech Kapica (ACO) | Partner | SMM Legal

11.00-11.15 Krótka przerwa

11.15-12.00 Panel II (dyskusyjny): Nowa rola compliance w (po)kryzysowej rzeczywistości branży finansowej

Pandemia koronawirusa wprowadziła gigantyczne zmiany w funkcjonowaniu instytucji finansowych, a także przyspieszyła procesy, które są nieuniknione: zmiany w oferowaniu produktów finansowych czy sposoby kontaktu z klientem. Jak w nowej rzeczywistości biznesowej i zmianie modelu funkcjonowania firm branży finansowej „odnaleźć” ma się funkcja compliance? Jakie są nowe wyzwania dla funkcji compliance, jak sprawić, żeby było i zgodnie, korzystnie biznesowo, i zwinnie – zapraszamy do dyskusji!

> Maciej Biały | Dyrektor Departamentu Compliance | PKO Bank Polski
> Jacek Zdziarstek | Ekspert compliance
> Łukasz Szczepaniak | Head of Legal & Compliance CEE | AXA Partners
> Moderacja: Karol Rajewski | Ekspert w zakresie Corporate Governance & Compliance

12.00-12.10 Przerwa

12.10-13.15 Panel III: Aktualności AML i KYC

> Onboarding i zdalna obsługa klientów wyższego ryzyka w kontekście bezpieczeństwa finansowego

Michał Plewka | MLRO, Menadżer ds. Przeciwdziałania nadużyciom finansowym | Nationale-Nederlanden

> Człowiek a sztuczna inteligencja w walce z przestępstwami finansowymi epoki cyfrowej

Andrzej Krawczyk | Chief of AML/CFT Section | Getin Noble Bank S.A.

> Moderacja: Wojciech Kapica (ACO) | Partner | SMM Legal

13.15 Zakończenie

 

| Prelegenci

Planowane Prelegentki i Prelegenci VIRTUAL FINANCE COMPLIANCE SUMMIT:

Maciej Biały

Od ponad 20 lat zawodowo związany z problematyką szeroko pojętego zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Pracę w tej dziedzinie rozpoczynał w obszarze ryzyka kredytowego, następnie zaangażował się w rozwój struktur odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym. W latach 2008-2010 – jako dyrektor odpowiedzialny za problematykę ryzyka operacyjnego – odpowiadał za utworzenie w PKO Banku Polskim komórki ds. zgodności, działającej początkowo w ramach struktur zarządzania ryzykiem. Od 2011 roku kieruje niezależnym Departamentem Zgodności. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe: w dziedzinie bankowości – w Szkole Głównej Handlowej i psychologii biznesu – na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dr. Jan-Gerrit Iken

Piastuje stanowisko Divisional Global Head of Financial Crime Prevention w Commerzbank AG, odpowiadając za prewencję przestępczości finansowej dla całej grupy Commerzbank na świecie. Wcześniej sprawował funkcje: Head of Compliance & AML w Sberbank Europe oraz Chief Compliance Officer w Hypo Alpe Adria International Bank AG, jak również zajmował różne stanowiska w obszarze Compliance & Regulatory w instytucjach takich jak: Allianz Global Investors, State Street Global Advisors i Cominvest Asset Management. Posiada stopień doktora uzyskany w Uniwersytecie w Zurychu oraz Master of International Business Law Uniwersytetu St. Gallen.

 

Wojciech Kapica (ACO)

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, LL.M. (ACE)

Radca prawny, od 2014 roku kieruje Departamentem Prawnym i Compliance w Wonga.pl. Oficer Compliance. Laureatka nagrody Rising Stars 2016 oraz GC Powerlist Central and Eastern Europe Teams 2018 oraz GC Powerlist Central and Eastern Europe 2019. Stypendystka Universita degli studi w Maceracie oraz Uniwersytetu Ernst Arndt Moritz w Greifswaldzie. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów LL.M. na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Executive MBA na Państwowej Akademii Nauk. W 2018 roku, praca przygotowana w ramach studiów MBA otrzymała I nagrodę w konkursie poświęconym etyce biznesu – Verba Veritatis. Sekretarz Komisji Etyki w Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz członek stowarzyszeń branżowych. Autorka licznych publikacji, prelegentka na wydarzeniach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca na studiach podyplomowych Corporate Governance, Risk and Compliance Management organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Andrzej Krawczyk

Approved AML Compliance Officer, szef zespołu AML w Getin Noble Bank S.A. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności. W okresie 2012-2016 Stały Ekspert KNF w Financial Innovation Standing Committee w ESMA odpowiedzialny za kwestie regulacyjne dotyczące innowacji i trendów finansowych. Key expert w misjach szkoleniowych KNF oraz UE organizowanych dla organów nadzoru, giełd oraz banków centralnych Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Azerbejdżanu, odpowiedzialny m.in. za weryfikację oraz adaptację projektów regulacji do standardów unijnych w zakresie funkcjonowania firm inwestycyjnych (np. compliance, konflikt interesów, audyt wewnętrzny). Dyrektor Departamentu Compliance w banku (2016 – 2018). Manager wielu projektów wdrażających regulacje oraz rozwiązania informatyczne w zakresie MiFID/MiFIR, whistleblowing, w tym szef zespołu weryfikującego informacje przesyłane przez sygnalistów. Wieloletni radca prawny doradzający w kwestiach kapitałowych, regulacyjnych, np. w sprawie zamykania transakcji opcyjnych w umowach z bankami. Zgadza się z twierdzeniem, że w dzisiejszych czasach największym wyzwaniem jest zarządzenie ryzykiem utraty reputacji.

Karol Rajewski

Radca prawny, jeden z wiodących na polskim rynku ekspertów w zakresie Corporate Governance & Compliance. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w obszarze compliance przedsiębiorstw branż finansowych oraz w organach nadzoru.

 

Aneta Miśkowiec-Majewska

Inspektor Ochrony Danych w Wonga.pl sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Laureatka VII edycji konkursu organizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczącego tematu ujawniania danych osobowych studentów zawartych w dokumentach tożsamości przez służby uniwersytetu. Autorka artykułów traktujących o ochronie danych osobowych. Praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywała podczas studiów, w szczególności podejmując pracę magisterską z zakresu oceny skutków dla ochrony danych oraz w kancelariach prawnych zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych. Od ponad roku związana z Wonga.pl sp. z o.o.

 

Michał Plewka

Manager zespołu ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Grupie NN w Polsce. Przewodniczący Grupy Ekspertów AML w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz LL.M. na Kingston University w Londynie. Specjalizuje się we wdrażaniu i transformacji systemów zgodności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

 

Paweł Roszkowski

Dyrektor Departamentu Compliance w spółkach Grupy AXA w Polsce (AXA Życie, AXA Ubezpieczenia, AXA PTE, AXA TFI, AXA Polska). Odpowiedzialny za funkcję Compliance, w tym m.in.: zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, obszar danych osobowych, AML, polityki sankcyjne, kontrolę wewnętrzną. Doświadczenie zdobywał w strukturach Grupy NN (obszary: prawny, operacyjny oraz Compliance), Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz kancelarii Hogan Lovells. Z wykształcenia jest prawnikiem (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), posiada tytuł zawodowy Radcy prawnego (aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). Jest również absolwentem studiów prawa amerykańskiego prowadzonych przez University of Florida. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (na studiach podyplomowych z zakresu Compliance).

Adam Świątkiewicz (ACO)

Specjalista w Zespole Zarządzania Zgodnością Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie. Absolwent studiów prawniczych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w zespołach prawnych i compliance SKOK oraz banków spółdzielczych.

 

 

Lubomir Schreiber

Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A., radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w działach prawnych i compliance podmiotów branży bankowej i ubezpieczeniowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych compliance w Szkole Głównej Handlowej.

 

 

 

Łukasz Szczepaniak

Head of Legal CEE w AXA Partners, gdzie odpowiada za zarządzanie wsparciem prawnym i compliance we wszystkich obszarach działalności AXA Partners w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji i w Austrii; wspieranie rozwoju nowych relacji biznesowych i z klientami; monitorowanie ryzyka oraz wdrażanie wytycznych i rekomendacji; zarządzanie pracą innych prawników. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, w tym w szczególności w zakresie prawnych aspektów tworzenia i oferowania produktów finansowych, dywersyfikacji produktowej, zapewnienia wsparcia prawnego w ramach struktury departamentu prawnego w zakresie bankowości i bancassurance.

 

Piotr Welenc (ACO)

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu

 

Jacek Zdziarstek

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 22-letnie w sektorze bankowym w zakresie ryzyka, audytu, kontroli wewnętrznej i compliance . Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005- 2018 ( w tym  Raiffeisen TFI, Biuro Maklerskie, Depozytariusz) oraz Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Leasing. Obecnie zajmuje się monitorowaniem ryzyka compliance w globalnej instytucji finansowej.Ekspert w z akresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wykwalifikowany trener i szkoleniowiec, prowadzący wewnętrzne i zewnętrzne warsztaty i treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom.

 

 

| Sposnorzy i partnerzy

| Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza online.

rejestracja