Rejestracja

[breadcrumb]

Virtual Compliance Summit 2020 > Rejestracja

Poniższy formularz służy do rejestracji jedynie na Virtual Compliance Summit 2020 (16 czerwca 2020 r.). Jeśli chcesz zarejestrować się na inne eventy, przejdź tutaj. Uprzejmie prosimy, o ile to możliwe, o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie Gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu).

POLITYKA CENOWA

Motywem przewodnim Virtual Compliance Summit jest chęć zaoferowania udziału w wydarzeniu możliwie najszerszemu kręgowi osób. Nie chcemy organizować wydarzenia dla garstki uczestników, chcemy dalej integrować całą scenę compliance w Polsce! Dla realizacji tego ambitnego celu oferujemy Państwu przy możliwie szybkiej rejestracji udział w wydarzeniu praktycznie po kosztach, w bardzo konkurencyjnej cenie. Realizacja naszej polityki cenowej możliwa jest tylko dzięki wspaniałej życzliwości naszych sponsorów, którym już dzisiaj serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Za udział w Virtual Compliance Summit zapłacisz jedynie:

 • Opłata stała dla Absolwentek i Absolwentów kursów ACO/ACE/AFCO: 98 zł plus VAT
 • W ofercie FIRST MINUTE do dn. 25.05.2020 r.: 128 zł plus VAT
 • W cenie regularnej od dn. 26.05.2020 r.: 158 zł plus VAT

Ceny obejmują każdorazowo udział w całym programie i obszerne materiały konferencyjne.

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
 • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

UWAGA: Rejestracja na Virtual Compliance Summit zakończyła się dn. 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.00.  Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w Virtual Compliance Summit, prosimy o kontakt.

 

 

 

AGENDA | PRELEGENCI | SPONSORZY | REJESTRACJA