FORUM WHISTLEBLOWINGU

PONADBRANŻOWE, OGÓLNOPOLSKIE, CYKLICZNE SPOTKANIE EKSPERTEK I ESKPERTÓW ORAZ SYGNALISTEK I SYGNALISTÓW

|| KIEDY I GDZIE?

KIEDY >> 6 grudnia 2022 r., godz. 14.00-18.00

GDZIE >> Opcje uczestnictwa:

  • NA MIEJSCU: Miasteczko Organge, sala konferencyjna, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
  • ONLINE: Link zostanie przesłany osobom zarejestrowanym

|| KONCEPCJA

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na zamykające 2022 rok wydarzenie Instytutu Compliance – pierwszą edycję FORUM WHISTLEBLOWINGU! Po raz pierwszy wydarzenie odbywa się na miejscu oraz online i ma to ten niewątpliwy plus, że przy naszym wirtualnym okrągłym stole zmieści się dużo więcej osób niż zazwyczaj 😊 Forum służy wymianie doświadczeń i stwarza możliwość prowadzenia dyskusji na aktualne tematy z zkresu whistleblowingu. Dzięki wspaniałomyślnemu wsparciu Sponsorów oraz Partnerów wydarzenie pozostaje nieodpłatne, a formę uczestnictwa pozostawiamy do Państwa wyboru!

|| AGENDA

13.30-14.00 GET-TOGETHER I KAWA

14.00-14.15 OTWARCIE I POWITANIE
> Witold Drożdż | Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych | Orange Polska
> Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Dyrektor | Viadrina Compliance Center
> Dr. Bartosz Jagura | Dyrektor | Instytut Compliance (jednocześnie moderacja paneli)

14.15-15.30 PANEL I: WYZWANIA WHISTLEBLOWINGU
„To nie ustawa stworzy kulturę SpeakUp – o efektywnych narzędziach kreowania długofalowej kultury zgodności”
> Sławomir Chmielewski | Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością | Orange Polska
„Prokuratura jako organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne?”
> dr Dariusz Kuberski | Prokurator
„Grupy kapitałowe: scentralizowany system przyjmowania i obsługi zgłoszeń a wymogi ustawowe”
>Katarzyna Januszewska-Hawranek | General Counsel & Compliance Officer | Grupa Spółek Danone w Polsce & Alicja Koenig | Digital Brand Manager | Danone Early Life Nutrition

15.30-16.00 PRZERWA KAWOWA I NETWORKING

16.00-17.00 PANEL II: WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
„Instytucjonalna ochrona osób przyjmujących zgłoszenia i prowadzących wewnętrzne postępowania wyjaśniające”
> Małgorzata Mlek | Główny specjalista ds. compliance | Oddział Centralny PGNiG w Warszawie | PKN ORLEN S.A.
„Wyzwania dla dużych przedsiębiorców w związku z prowadzeniem postępowań wyjaśniających”
> Paweł Pogorzelski | Counsel | Clifford Chance

17.00-18.00 GET-TOGETHER I LAMPKA WINA

|| WSPARCIE I PARTNERSTWO

|| REJESTRACJA

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Liczba osób mogących brać udział w wydarzeniu stacjonarnie jest ograniczona. Bardzo prosimy o rejestrację wyłącznie wtedy, kiedy Państwa udział w wydarzeniu będzie możliwy. Organizator indywidualnie potwierdza możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu. W przypadku zapisu i nieusprawiedliwionego braku udziału w wydarzeniu stacjonarnym zmuszeni będziemy naliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 200 zł netto.

REGULAMIN WYDARZEŃ ONLINE

Regulamin wydarzeń organizowanych w formie elektronicznej przez Instytutu Compliance Sp. z o. o., do pobrania tutaj (PDF).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych, naciśnij 

tutajZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką; kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych; Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia; ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego; podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

REJESTRACJA – zakończona – zgłoszeń: 250 ! – serdecznie dziękujemy!