7RT

[breadcrumb]

VII. Roundtable Compliance

PONADBRANŻOWE, OGÓLNOPOLSKIE, CYKLICZNE SPOTKANIE OFICERÓW COMPLIANCE

| Program

Rada Ministrów dn. 8 stycznia br. przyjęła projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt w gruntowny sposób reformuje zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i odegra istotną rolę w dalszym rozwoju compliance w Polsce. Ustawa już niebawem może zostać przyjęta przez parlament, co może oznaczać, że zgodnie z aktualnym planem zacznie obowiązywać już szczęść miesięcy później. Należy oczekiwać, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Projekt przewiduje nową konstrukcję odpowiedzialności pomiotów zbiorowych. Jako możliwe sankcje wprowadza się dotkliwe kary pieniężne i inne środki. Ustawa przewiduje także szereg nowych postanowień, które istotnie wpłyną na kształt systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) w Polsce, takie jak prowadzenie wewnętrznych dochodzeń, powoływanie funkcji compliance, ochronę sygnalistów i wiele innych. Instytut Compliance śledzi losy nowej ustawy od początku. Tematyką tą zajmowaliśmy się już podczas wielu spotkań. Z uwagi na przyjęcie ustawy przez rząd pragniemy zaprosić Państwa na specjalne wydanie Roundtable Compliance, które odbędzie się dn. 31.1.2019 r., od godz. 17:00 w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie. Spotkanie w całości poświęcimy dyskusji na temat planowanych zmian – z perspektywy przedstawicieli różnych branż!

Uczestnictwo jest bezpłatne. Liczba miejsc mocno ograniczona. Limit miejsc wyczerpany!

W pilnych przypadkach prosimy o kontakt.

Wcześniejsze edycje Roundtable w archiwum.

Ulotka w formacie PDF:

 

 

| Kiedy i gdzie?

31 stycznia 2019 r., godz. 17.30-19.30

Rejestracja i wspólna kawa: godz. 17:00

UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI!!!

Centrum Konferencyjne NIMBUS

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

www.konferencjenimbus.pl

| Agenda

17:00 Rejestracja

17:30 Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania (Prof. Dr. Bartosz Makowicz)

17:45 Komentarz krytyczny (Grzegorz Makowski)

18:00 O planowanych zmianach ponadbranżowo! Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów i uczetników.

Paneliści:

  • Branża finansowa: Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, LL.M.
  • Branża produkcyjna: Piotr Janecki, LL.M.
  • Przemysł hutniczy: Magdalena Soboń-Stasiak
  • Branża energetyczna: Agnieszka Panek
  • NGO: Grzegorz Makowski
  • Nauka: Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Moderacja: dr Anna Partyka-Opiela

19:15 Słowo na zakończenie

19:30 Noworoczny poczęstunek

| Prelegenci

Zuzanna Kopaczyńska–Grabiec, LL.M.

Kierownik Departamentu Prawnego i Compliance w Wonga.pl

Zuzanna Kopaczyńska–Grabiec, LL.M. – radca prawny, od 2014 roku kieruje Departamentem Prawnym i Compliance w Wonga.pl, spółce oferującej pożyczki online. Autorka licznych publikacji, prelegentka oraz mentor na wydarzeniach gromadzących społeczność przedsiębiorców i właścicieli start-up’ów. Certyfikowany Compliance Officer. Laureatka nagrody Rising Stars 2016 oraz GC Powerlist Central and Eastern Europe Teams 2018. Stypendystka Universita degli studi w Maceracie oraz Uniwersytetu Ernst Arndt Moritz w Greifswaldzie. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów LL.M. na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Executive MBA na Państwowej Akademii Nauk. W 2018 roku, praca przygotowana w ramach studiów MBA otrzymała I nagrodę w konkursie poświęconym etyce biznesu – Verba Veritatis. Członek Komisji Etyki w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz branżowych stowarzyszeń. .

 

Piotr Janecki, LL.M.

LCO Eastern Europe odpowiedzialny za Spółki Grupy BSH  w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii oraz Węgrzech

Wdrożeniowiec (certyfikat PRINCE2 Foundation) i szkoleniowiec odpowiedzialny za wdrażanie zgodnych z prawem europejskim i procesami biznesowymi organizacji systemów zarządzania ryzykiem prawnym i zasadami zgodności w spółkach działających międzynarodowo. Wcześniej Zarządzający zespołem wdrażającym i usprawniającym procesy w obszarach Shared Services, specjalista od zarządzania zmianą i Incydent Managementu (Certyfikat Itil Foundation). Obecnie Head of Compliance and Data Protection Polska oraz Senior Compliance Advisor Eastern Europe odpowiedzialny za Spółki Grupy BSH w Polsce, Czechach, Słowacji. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznego SWPS oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorant WPIA Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji z zakresu Compliance i Komparatystki prawnej. Szkoleniowiec z długoletnim doświadczeniem.

 

dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.

 

Agnieszka Panek

Ekspert w Biurze ds. Compliance PGE S.A.

Ekspert w Biurze ds. Compliance PGE S.A., Certyfikowany Compliance Ekspert – Approved Compliance Expert (ACE). Posiada znaczące doświadczenie związane z wdrażaniem systemu zarządzania compliance w GK PGE,  zarówno w zakresie kwestii organizacyjnych (struktury, procesy, procedury), jak i operacyjnym (m.in. identyfikacja wymogów i ryzyk, system zgłoszeń sygnalistów). Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w sektorem energetycznym. Zarówno w spółkach sektora, jak również w Urzędzie Regulacji Energetyki, posiada tytuł urzędnika służby cywilnej. Brała wiodący udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w sektorze i ich promowaniu. Ekspert w zakresie regulacji sektora energetycznego oraz funkcjonowania rynku energii elektrycznej.

 

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Instytut Compliance

Członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

 

 

 

dr Grzegorz Makowski

Fundacja im. Stefana Batorego

Doktor socjologii, ekspert forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Collegium Civitas (Warszawa). Zajmuje się m.in. zagadnieniami korupcji, polityki antykorupcyjnej oraz dobrego rządzenia, problematyką społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją organizacji pozarządowych, a także socjologią problemów społecznych. W latach 2003-2012, jako analityk, a potem kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego współpracował z Fundacją Instytut Spraw Publicznych. Autor i współautor książek, artykułów naukowych i publikacji prasowych, w tym między innymi: Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników (Fundacja im. Stefana Batorego, 2014), Korupcja jako problem społeczny (Trio, 2008), Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa (ISP, 2008).

 

 

Magdalena Soboń-Stasiak

ArcelorMittal Poland

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Absolwentka studiów doktoranckich na WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych ”Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej. Approved Compliance Officer (ACO), Approved Compliance Expert (ACE). Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji  z tematyki compliance.

 

 

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Viadrina Compliance Center

 

 

 

 

 

| Sponsor

Sponsorzy eventu:

 

 

 

 

| Rejestracja

Aktualizacja z dn. 28.1.2019 r.: Limit miejsc wyczerpany! Dziękujemy za liczne zapisy!

W pilnych przypadkach prosimy o kontakt.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny i możliwy wyłącznie po rejestracji przez formularz rejestracyjny. Spotkanie adresowane jest wyłącznie do oficerów compliance. Organizator zastrzega sobie możliwość decydowania o przyjęciu zgłoszenia. Prosimy o rejestrację jedynie wtedy, jeżeli Pani/Pana udział w spotkaniu będzie możliwy. W przypadku rejestracji i niestawiennictwa na spotkaniu zmuszeni będziemy naliczyć opłatę w wysokości 100 zł netto.