Rada

[breadcrumb]

Rada Programowa czasopisma „Compliance“

| Cele działania i zadania

Czasopismo „Compliance” wydawane jest przez Instytutu Compliance Sp. z o. o. w formie elektronicznej jako kwartalnik. Czasopismo posiada numer ISSN 2450-8551, przez co chroniona jest jego nazwa i istnieje możliwość powoływania się jego treści w publikacjach naukowych. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Dr. Bartosz Jagura, nad poziomem merytorycznym czasopisma czuwa Rada Programowa, której przewodniczy Prof. Dr. Bartosz Makowicz.

| Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

  • Dawanie, poprzez wymianę opinii między Członkami Rady, impulsów dla dalszego rozwoju czasopisma;
  • Dbanie o zapewnienie poziomu merytorycznego czasopisma;
  • Opiniowanie, w razie wystąpienia konieczności, poziomu merytorycznego nadsyłanych tekstów;
  • Możliwość przygotowywania przez Członków Rady rubryki „Editorial” – krótkiego felietonu na pierwszą stronę wydania w zakresie aktualnych wyzwań compliance;
  • Funkcja Jury w ramach dorocznie organizowanego konkursu Compliance Awards.

| W szerszym kontekście Rada:

  • Tworzyć ma platformę dyskusji na tematy compliance, a tym samym dawać impulsy dla dalszego rozwoju compliance w Polsce;
  • Może wypracowywać i przedstawiać stanowiska w zakresie aktualnych wyzwań compliance, w tym szczególności projektów aktów prawnych;
  • Może inicjować i przeprowadzać działania mające promować kwestie compliance w Polsce;
  • Ma konsolidować środowisko compliance w Polsce;
  • Tworzyć może grupy robocze lub plenarnie podejmować działania w zakresie, w którym uzna to za stosowne.

| Spotkanie inauguracyjne Rady Programowej czasopisma „Compliance”

Spotkanie inauguracyjne Rady odbyło się dn. 3 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Członkowie Rady dyskutowali o formule jej działania, która opierać ma się na aktywności, otwartości oraz wymianie opinii uwzględniającej specyfikę różnorodnych organizacji, czemu służyć ma urozmaicony skład Rady. Omawiane były także cele czasopisma i jego punkty ciężkości. Pierwsze spotkanie pokazało, że Rada nie będzie pełnić funkcji fasadowej, a aktywnie włączy się w kształtowanie linii czasopisma, a w szerszym kontekście – wspierać będzie rozwój compliance w Polsce.

DSC_0546DSC_0549

| Aktualny skład Rady

Bajor Andrzej Boehringer Ingelheim
Bryniarski Marcin Oknoplast sp. z o. o.
Chmiel

Chmielewski

Piotr

Sławomir

T-Mobile Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Ciemiński Marcin Clifford Chance
Filipowski Oskar Polpharma S.A.
Gąsiorowska – Wajman

Janecki

Ewa

Piotr

Global Transport and Logistics

BSH

Januszewska-Hawranek Katarzyna Danone Polska
Kelma-Koczorowska Agnieszka Amica
Lubasz Dominik Lubasz i Wspólnicy
Łukowski Marcin Vesuvius
Makowicz Bartosz Viadrina Compliance Center
Miernicka-Szulc Anna Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Rajewski Karol Partner – instytucje finansowe i ubezpieczenia
Różalska Anna Siemens Healthcare
Saganowska Katarzyna TMF Group
Sędkiewicz Konrad Herbalife Nutrition
Soboń-Stasiak Magdalena Arcelor Mittal
Szczepański Marcin Siemens
Tomiczek Anna Tauron
Welenc Piotr
Wojciechowska-Brennek Małgorzata