Szkolenie CBA

[breadcrumb]

Funkcjonariusze CBA na szkoleniu w Instytucie

18 maja 2016 r. Instytut Compliance przeprowadził całodniowe zamknięte szkolenie specjalistyczne dla Funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szkolenie składało się z dwóch części i obejmowało w pierwszej z nich wprowadzenie do tematyki compliance: zasady, rozwój, funkcje, modele oraz praktyczne wdrażanie systemów zarządzania compliance, przedstawienie norm: ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-bribery systems. W drugiej części zajęć omawiane były zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w różnych systemach prawnych, amerykańskie (FCPA) i brytyjskie (UK Bribery Act) ustawodawstwo antykorupcyjne, ryzyka transgraniczne, prywatne wewnętrzne dochodzenia oraz wymagania skuteczności systemów zarządzania compliance (compliance defense) w świetle ustawodawstwa zagranicznego.

Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie!