Prelegenci

[breadcrumb]rejestracja

Compliance Day 2019 > Prelegenci

LISTA UŁOŻONA ALFABETYCZNIE

 

Mariza Aleksandrowicz

Ekspert do spraw zagadnień w zakresie tematyki compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz działalności spółek offshore. Doświadczenie zawodowe zbierała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce i zagranicą. Obecnie specjalizuje się w obsłudze podmiotów finansowych pod kątem zgodności ich działań z międzynarodowymi regulacjami prawnymi. Autorka wielu artykułów, wykładowca akademicki w zakresie prawa spółek handlowych i zagadnień compliance.

Andrzej Bajor

Chief Compliance and Legal Officer, Boehringer Ingelheim. W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz CEMBA w Szkole Głównej Handlowej. Od 2002 do 2003 r. był prawnikiem w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) prawnik w Związku Pracodawców Innowacyjnych firm Farmaceutycznych INFARMA. Od 2007 r. związany z Boehringer Ingelheim gdzie zajmował stanowiska w działach Corporate Affairs i Sprzedaży, obecnie w Dziale Compliance and Legal. Członek Sądu Dyscyplinarnego przy ZP INFARMA, członek Komisji Compliance i Legal Tech przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek Zarządu IG Farmacja Polska.

BryniarskiMarcinMarcin Bryniarski (ACO)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 15 lat, kieruje Działem Prawnym i Compliance i odpowiada za całość kwestii prawnych wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w kraju jak i za granicą (9 jurysdykcji).

 

Sebastian Burgemejster (ACO, ACE)

Wieloletni szef komórki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kierownik projektu, ekspert i konsultant zewnętrzny w trakcie realizacji projektów audytowych, wdrożeniowych i doradczych dla dużych instytucji państwowych i prywatnych z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa i IT. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów. Obecnie zarządzający obszarem, w skład którego wchodzą funkcje compliance, certyfikacji służb żeglugi powietrznej, audytu zgodności, oceny dostawców, Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz zarządzania procesowego. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, COSO, ACO, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA (Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu/Sekretarz, Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej) oraz ISACA (Członek Komisji Rewizyjnej). Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności.

Dr Marcin Ciemiński

Partner, Clifford Chance Kieruje Zespołem Prawa Karnego Gospodarczego w warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach regulacyjnych, compliance oraz z zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania. Regularnie prowadzi szkolenia dla oficerów compliance. Międzynarodowe rankingi rynku prawniczego (Chambers, Legal 500) rekomendują go w zakresie postępowań spornych oraz w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.

 

Marta Cołoszyńska (ACO)

Radca prawny, Associate Director Helathcare Compliance i Członek Zarządu Celgene dla Europy Środkowo Wschodniej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, organizowanego we współpracy z Cambridge University na Uniwersytecie Warszawskim. Z branżą farmaceutyczną związana od 9 lat. Doświadczenie zdobywała min. w Departamencie Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w Novo Nordisk oraz w Grupie Adamed, tworząc systemy zarządzania ryzykiem w organizacji, wdrażając Kodeksy Przejrzystości (INFARMA, EGA) oraz wspierając firmy farmaceutyczne w budowaniu etycznych relacji z przedstawicielami zawodów medycznych.

 

Sławomir Chmielewski, MBA, ACO

Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwem Korporacyjnym, Orange Polska.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim, studia Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Międzynarodowy Program Executive MBA walidowany przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. W Orange Polska jako Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwem Korporacyjnym, a także Inspektor Ochrony Danych, wcześniej jako dyrektor i zastępca dyrektora odpowiedzialny za kwestie prawne i regulacyjne. Pracował także w firmach z obszaru ICT oraz z sektora publicznego jako menedżer, dyrektor i pełnomocnik zarządu, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz w Urzędzie Telekomunikacji (obecnie UKE). W latach 2009-2013 Wiceprzewodniczący Komitetu e-Gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2018r. Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki I Telekomunikacji. Nagrodzony nagrodą Stowarzyszenia Compliance Polska  za działalność na rzecz rozwoju i wspierania standardów Compliance w Polsce (2014).

Agnieszka Deeg-Tyburska

Pracuje jako Dyrektor Prawny Grupy Polpharma. Obecnie zarządza zespołem prawników w Polsce (3 lokalizacje) oraz Rosji, Kazachstanie, Barcelonie i zespołach IP, na zasadzie bezpośredniej sprawozdawczości lub w formie doted line. Wcześniej była Radcą Prawnym, Dyrektorem Departamentu Prawnego nc +, polskiej płatnej telewizji, gdzie kierowała zespołem 14 prawników, w połowie pochodzącym z Canal + Cyfrowy SA i połową od ITI Neovision SA. W swojej dotychczasowej karierze obsługiwała również szereg dużych i wyrafinowanych transakcji, ze szczególnym naciskiem na akwizycje spółek publicznych, transakcje inwestycyjne funduszy venture capital, reprezentowanie międzynarodowych instytucji finansowych na nabycie polskich banków i firm leasingowych, a także w MBO i LBO Struktury. Reprezentowała szereg instytucji finansowych i pożyczkobiorców w programach pożyczkowych, emisji papierów dłużnych i transakcjach leasingu finansowego.

 

FilipowskiDr Oskar Filipowski (ACO, ACE)

Radca prawny, Chief Compliance Officer w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie odpowiada za zarządzanie ryzykiem i compliance. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie compliance. Posiada bogate doświadczenia w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania compliance w oparciu o normę ISO 19600.

 

Ewa Gąsiorowska

Dyrektor ds. Compliance w PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Wcześniej przez 10 lat związana z koncernem Vattenfall, w którym pełniła m. in. funkcję dyrektor pionu Środowiska w Regionie Continental/UK, obejmującym Niemcy, Holandię, Danię i Wielką Brytanię. W obszarze jej działań znajdowały się utworzenie i rozwój systemu zarządzania środowiskowego w całym regionie. Pracowała także w obszarze Public and Regulatory Affairs, w tym przede wszystkim w zakresie regulacji UE dotyczącym rynku energii elektrycznej i ciepła, ochrony klimatu i ochrony środowiska. Kierowała również zespołem prawnym Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglowych. Wcześniej  pracowała w firmach konsultingowych i w projektach Banku Światowego w obszarze zamówień publicznych w programach rozwojowych i związanych z budową infrastruktury.

 

Magdalena Gertig, LL.M., (ACO)

Pracuje w dziale Group Compliance w centrali Koncernu Volkswagen w Wolfsburgu. W działającym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą aspektów oceny skuteczności CMS w koncernach. Autorka publikacji z zakresu compliance.

 

 

Sandip Godbole (ACO)

Doktor nauk matematycznych, z LUX MED od 2014 roku, a od 2015 kieruje Departamentem Ryzyka i Zgodności z Wymaganiami, który odpowiedzialny jest za wdrożenie CMS, nadzór nad procesami ciągłości działania i zarządzania incydentami. Od listopada 2015 dodatkowo odpowiadał za nadzór nad ochroną danych osobowych w Grupie LUX MED i za przygotowanie organizacji do pracy z RODO. Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył studia doktoranckie.

 

 

Marcin Gomoła (ACO)

Prezes zarządu w Polnord SA. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością (Compliance Officer) w T-Mobile Polska SA, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania ryzyk i wykrywania nadużyć w formule „Detection & Response” oraz uzyskane w roku 2018 certyfikacje Compliance Management System według norm ISO 37001 i IDW 980 Ps. Posiada tytuł Certified Compliance Manager International wydany przez Frankfurt a/Main School of Finance and Management. Wcześniej pełnił funkcję General Counsel w Ernst & Young Polska oraz doradcy ds. regulacyjnych rynku finansowego. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2014 r. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej. Od 2008 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako Przewodnicy Rady Ładu Informacyjnego, a później kolejno Sekretarz i Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW. Współautor standardów antykorupcyjnych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w październiku 2018 r.

 

Marcin Góral

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW W Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie.

 

Monika Gorgoń, LL.M. (ACO, ACE)

Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A. (GPW),  Przewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law  na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat  ACO (Approved Compliance Officer) i ACE (Approved Compliance Expert)  nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym. Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Anna Hlebicka-Józefowicz

Prawnik, associate w kancelari DZP. Członek Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu działającej przy Ministerstwie Rozwoju.Zajmuje się doradztwem regulacyjnym z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego. Przygotowuje strategie działań regulacyjnych, opracowuje opinie prawne i raporty regulacyjne oceniające poprawność legislacyjną przepisów prawa i projektów aktów normatywnych oraz ich zgodność z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej.
Doradza również w obszarze compliance, w tym w zakresie mapowania ryzyka regulacyjnego, dostosowywania działalności przedsiębiorstw do nowych regulacji oraz zarządzania systemami sygnalizowania nieprawidłowości.
Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego.

 

JaguraDr. Bartosz Jagura, LL.M., (ACO)

Członek zarządu Instytut Compliance odpowiedzialny za ofertę szkoleniową. Autor szkoleń i trener w zakresie zagadnień compliance, absolwent organizowanego przez Compliance Academy Münster kursu Approved Compliance Officer. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC), gdzie uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych systemów zarządzania compliance. Doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech. Studiował prawo w Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster oraz Freie Universität Berlin. Autor licznych publikacji z zakresu compliance i mówca na konferencjach.

Tomasz Jaszuk

Kierownik Zespołu Compliance LINK4 TU S.A. Prawnik specjalizujący się w zakresie compliance, prawa ubezpieczeń i prawie ochrony danych osobowych, z doświadczeniem zdobytym w działach prawnych i compliance w zakładach ubezpieczeń (LINK4 TU S.A., Grupa AXA w Polsce, Liberty Ubezpieczenia) i Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

 

Marta Janowska (ACO, ACE)

Marta Janowska w Kancelarii KOLS wspiera rozwój praktyki Compliance, zajmując się doradztwem w obszarze wdrażania systemów Compliance oraz rozwiązań w konkretnych obszarach narażonych na ryzyko niezgodności działalności z prawem, w szczególności w obszarze AML i konfliktu interesu. W swojej praktyce poświęca wiele miejsca na aspekty związane z komunikacją z pracownikami oraz innymi interesariuszami, a także budowaniem kultury organizacyjnej niezbędnych do skutecznego wdrożenia systemów Compliance. Posiada Certyfikat Approved Compliance Expert. Dodatkowo Marta Janowska praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Doradzała klientom, w tym grupom kapitałowym, w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji spółek, projektach nabycia akcji/udziałów, w inwestycjach zagranicznych w Polsce. Marta Janowska posiada również doświadczenie w prowadzeniu procesów due diligence, w tym przygotowywała prospekty emisyjne Spółek, a także zarządzała projektami obejmującymi łączenie różnych obszarów prawa. Przez ponad 10 lat pracowała w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych. Ponadto Marta Janowska stara się poświęcać swój czas na doradzanie klientom pro–bono, w szczególności, gdy ostatecznym beneficjentem jej pracy są dzieci Jest także ekspertem Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Katarzyna Januszewska-Hawranek (ACO)

Obecnie kieruje Działem Prawno – Regulacyjnym oraz pełni funkcję Compliance Oficera dla spółek Grupy DANONE w Polsce, krajach nordyckich i bałtyckich, jako radca prawny od kilkunastu lat specjalizuje się w prawie żywnościowym, od kilku lat zajmuje się także obszarem zarządzania zgodnością w sektorze produkcji żywności doradzając największym polskim i zagranicznym producentom żywności, regularnie jest uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji o tematyce prawa żywnościowego, konsultant zespołów roboczych przy związkach branżowych producentów żywności, pasjonat dziedziny prawa – life sciences, w szczególności prawa żywnościowego oraz tworzenia i zarządzania systemami zgodności w tym sektorze, absolwent kursu ACO

 

dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW

Z dniem 23 listopada 2018 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Jacek Jastrzębski jest jednym z wiodących w Polsce specjalistów z obszaru prawa oraz sektora finansowego. Posiada wykształcenie prawnicze jako absolwent i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych. Jacek Jastrzębski łączył pracę w sektorze bankowym z działalnością akademicko-naukową. Od przeszło dziesięciu lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego, a od ponad pięciu lat jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW. W 2017 r. został ujęty w zestawieniu „Legal 500’s GC Powerlist: Central and Eastern Europe” – liście wyróżniających się prawników w Europie Środkowej i Wschodniej. W działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Rozprawa doktorska oraz habilitacyjna były nagradzane w konkursach miesięcznika „Państwo i Prawo”. Był uczestnikiem, także w charakterze prelegenta lub moderatora, szeregu konferencji krajowych lub międzynarodowych, w tym dotyczących problematyki rynku finansowego.

Weronika Kowalik

Dyrektor Zespołu ds. Sektora Prywatnego

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Dariusz Kuberski

Dariusz Kuberski jest prokuratorem byłej Prokuratury Generalnej i wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, Policji, urzędników oraz aplikantów prokuratorskich i sądowych. Prowadzi działalność dydaktyczną popularyzując problematykę ochrony własności intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym R.P. i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prowadził zajęcia z zakresu prawa gospodarczego na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Autor programów nauczania z zakresu prawa gospodarczego opracowywanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Na zaproszenie Urzędu Patentowego R.P. prowadzi zajęcia dydaktyczne dla rzeczników patentowych, a także dla aplikantów w ramach aplikacji prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. We współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym edukował kandydatów na maklerów instrumentów finansowych oraz syndyków masy upadłości i nadzorców sądowych na potrzeby powszechnego sądownictwa gospodarczego. Dariusz Kuberski jest członkiem kolegium redakcyjnego wydawnictwa dedykowanego sędziom i prokuratorom „Diariusz Prawniczy”. Członek Rady Programowej Kwartalnika Sądowego Apelacji Gdańskiej. W przeszłości redaktor naczelny wydawnictwa „Prokuratura i Prawo”, aktualnie stały recenzent tego periodyku. Autor ponad 30 publikacji, w większości poświęconych ochronie własności intelektualnej.

Lisewska_Mariola

Mariola Lisewska, LL.M. (ACO)

Kierownik działu prawnego w Grupie Polipol w Polsce. Zajmuje się koordynacją i zarządzaniem projektami krajowymi oraz transgranicznymi w przedsiębiorstwie w zakresie prawa i podatków. Jednocześnie dba o potrzeby organizacji w związku z otoczeniem prawnym, w którym funkcjonuje Grupa. Zajmuje się ryzykiem oraz śledzeniem ewentualnych nieprawidłowości. Zaangażowana jest w procesy decyzyjne Grupy współpracując z menedżerami oraz z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi prawno-podatkowe. Jest odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie nowych procedur, w tym compliance, w Grupie.

 

dr Robert Lizak

Dr nauk prawnych. Ekspert Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz United Nations Global Compact Network Poland. Były ekspert Komisji Europejskiej ds. unikania konfliktu interesów. Współtwórca nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Absolwent programu Strategic Management of Regulatory and Enforcement Agencies na John F. Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda.

 

Dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji LW Data Protection oraz LW Business. Koordynator legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej ds. ochrony danych osobowych. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. Obejmuje ono zarówno wdrażanie systemów ochrony danych osobowych w międzynarodowych korporacjach, jak i prowadzenie spraw przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest redaktorem naczelnym i współautorem cenionych publikacji prawniczych, w tym komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Dr Dominik Lubasz jest rekomendowany w rankingu Chambers Europe 2018 w kategorii TMT Data Protection.

Lys

Maciej Łys 

Radca prawny, od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną w ramach struktur międzynarodowych przedsiębiorstw prowadzących działalność na światową skalę. Obecnie jest Dyrektorem Działu Prawnego w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o., spółce produkującej sprzęt gospodarstwa domowego, m.in. marek Bosch i Siemens, gdzie kontynuuje rozwój swoich kompetencji zarządczych. W ramach swoich obowiązków jest m.in. odpowiedzialny za stronę prawną dużych projektów inwestycyjnych. Tematyka zgodności z prawem w dużych korporacjach jest jednym z wielu obszarów jego zainteresowań, zaś doświadczenie zdobywane na przestrzeni lat czyni z niego wyspecjalizowanego praktyka. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu ekonomii i zarządzania.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

Joanna Milo (ACO)

Odpowiada za Compliance i Audyt Wewnętrzny w NetWorkS Sp. z o.o. Absolwentka Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  Katholieke Universiteit Leuven, studiów podyplomowych Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych Audyt Wewnętrzny na Akademii L. Koźmińskiego. Approved Compliance Officer (Instytut Compliance).

 

NiezgodzinskiWojciech Niezgodziński

Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów zgodności, projektów dochodzeniowych, a także projektów mających na celu wdrażanie praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania zgodnością (compliance). Był zaangażowany w ponad 70 projektów, obejmujących przeprowadzanie audytów procesów biznesowych, weryfikację transakcji oraz analizę i ocenę systemów kontroli wewnętrznej. Uczestniczy w opracowywaniu wyników Badania Nadużyć Gospodarczych. Autor wielu artykułów, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

 

Dr hab. Barbara Nita-Światłowska

Profesor nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; przez wiele lat asystent-ekspert w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, obecnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie (Wydział Karny); Autorka ponad 170 publikacji naukowych, w tym dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

 

 

Partyka-Opiela Anna_Dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.

 

Tomasz Pracz (ACO)

Radca prawny i Compliance Officer w Festo sp. z o.o. odpowiedzialny za wdrożenie, koordynację i monitorowanie systemu zarządzania compliance grupy Festo w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Podyplomowe Studia Zarządzania Ochroną Danych (Szkoła Główna Handlowa). Approved Compliance Officer (Instytut Compliance). Członek Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

Karol Rajewski

Dyrektor Departamentu Prawnego Komisji Nadzoru Finansowego
Ekspert z zakresu compliance i prawa, z doświadczeniem zdobytym na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz w organach nadzoru. Posiada kluczowe kompetencje w takich obszarach jak m.in.: zarządzanie ryzykiem prawnym, compliance, reputacyjnym, regulacyjnym, implementacja regulacji rynkowych, zarządzanie zespołami prawnymi i compliance, optymalizacja procesów biznesowych, prowadzenie szkoleń dla biznesu. Radca prawny. Autor publikacji fachowych.

romanowskiProf. dr hab. Michał Romanowski

Profesor prawa prywatnego na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny i adwokat w warszawskiej kancelarii Romanowski i Wspólnicy. W latach 2006-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor ponad 130 prac naukowych z zakresu prawa umów, prawa handlowego i prawa instytucji finansowych, w tym monografii, komentarzy, rozpraw i artykułów. Współautor najważniejszych po 2006 r. nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych oraz w latach 2006-2015 ponad 60 ekspertyz dla polskiego rządu i parlamentu m. in. z zakresu europejskiego prawa spółek i prawa instytucji finansowych.

 

 

SaganowskaKatarzyna Saganowska

Katarzyna Saganowska EMEA Compliance Manger w Jones Lang LaSalle (JLL). Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa) oraz Podyplomowe Studia Polityka Compliance w Organizacji (Akademia Leona Koźmińskiego). Prelegent studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Temat wykładu – Compliance w Logistyce (Kontrola Obrotu oraz Sankcje).

 

Anna Salamon-Branicka (ACO)

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Mediacji, Negocjacji i Alternatywnych Metod Rozwiazywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako prawnik wewnętrzny w międzynarodowych koncernach. Aktualnie Dyrektor ds. Prawnych i Compliance CRH na Polskę.

 

Konrad Sędkiewicz (ACO)

Ekspert w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów compliance i CSR z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno w branży finansowej, jak i na rynku nieregulowanym. Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. Autor pierwszego w Polsce Bloga o compliance (www. konradsedkiewicz.pl).  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zakresu compliance („Polityka compliance w organizacji)” oraz studia podyplomowe z zakresu „CSR- Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) wydany przez Instutut Compliance. Autor publikacji, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

Ewa Śleszyńska-Charewicz

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka. Magister prawa (Uniwersytet Warszawski), studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (kierunek Finanse). Staż pracy w bankowości 40 lat, w tym: 8 lat jako Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, członek: Zarządu NBP, Komisji Nadzoru Bankowego, Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Pierwszy Prezes, współzałożyciel Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, bezpośredni udział w projektach rządowych, międzynarodowych konferencjach, kongresach i seminariach, uprawnienia do przeprowadzania zewnętrznej oceny jakości audytu wewnętrznego, egzamin IIA Internal Audit Quality Assessment/Validation. Od 2008 r. w JST m.st. Warszawy.

 

Grzegorz Spuz-Szpos

Biegły rewident, of counsel w kancelarii KKLW, posiada 20-letnie doświadczenie w audycie i badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP. Po zdaniu w 2000 roku wymaganych egzaminów uzyskał brytyjski dyplom ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants (brytyjskie stowarzyszenie biegłych rewidentów) i do chwili obecnej pozostaje członkiem tej organizacji. Od 2006 r. jest polskim biegłym rewidentem. Poza badaniem oraz przeglądem sprawozdań finansowych zajmował się także doradztwem spółkom w procesie oferty publicznej (IPO) oraz doradztwem w zakresie rachunkowości oraz systemów kontroli wewnętrznej. Realizował też różne projekty z zakresu due diligence, wdrażania MSSF oraz SOX (Sarbanes-Oxley Act – ustawa regulująca praktyki finansowe i ład korporacyjny), a także wykonywał prace doradcze w zakresie cywilnoprawnej odpowiedzialności członków organów spółek handlowych i nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadził także projekty w zakresie pozyskiwania finansowania dla dużych grup kapitałowych.

Katarzyna Studzińska

Compliance Manager w Colliers International Poland. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany auditor wewnętrzny (CIA), członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Z obszarem Compliance związana od kilku lat. Doświadczenie zdobywała projektując i wdrażając procesy związane m.in. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałaniem korupcji i łapówkarstwu oraz ochroną danych osobowych.

 

 

SczcepanskiMarcin Szczepański

Regional Compliance Officer w Siemens Polska. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. W roku 2006 uzyskał uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w latach 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012

Anna Tomiczek (ACO)

Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Approved Compliance Officer. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej.
W 2016 r. wygrała finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z Energią”. Uczestniczka międzynarodowego programu The School of Chinese Law and Culture.

Piotr Welenc (ACO)

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

Wiktor Wesołowski (ACO)

Partner w kancelarii KLLW, adwokat którego praktyka koncentruje na sprawach spornych, postępowaniach sądowych i kwestiach compliance. Wspiera polskich jak i zagranicznych klientów przy analizach przedsądowych, formułowaniu strategii procesowych oraz reprezentuje ich w postępowaniach gospodarczych, karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Prowadzone przez niego postępowania sądowe obejmują m.in. sprawy dotyczące prawnokarnej i cywilnoprawnej odpowiedzialności członków organów spółek handlowych, nierzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych przedsiębiorstwa, podejmowania przez kadrę menedżerską działań na szkodę spółki, czynów nieuczciwej konkurencji takich jak utrudnianie dostępu do rynku, ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa, niezgodne z prawem oznaczanie towarów, naruszanie ustawowych i umownych zakazów konkurencji. W ramach swojej praktyki doradzał m.in. w sprawach spornych dotyczących branży infrastrukturalnej, lotniczej, health & fitness, rolno-spożywczej czy chemicznej.

WituckiBartłomiej Witucki

Adwokat, przedstawiciel BSA The Software Alliance w Polsce, wykładowca prawa autorskiego w Pomorskiej Izbie Adwokackiej, partner w kancelarii Safjan Witucki, komentator orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

 

 

Radosław Wywiał LL.M. (ACO)

Compliance Officer Region Eastern Europe-CiS  w MAN Truck&Bus.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykształcenie prawnicze zdobywał w Polsce i w Niemczech. Początkowo związany z branżą telekomunikacyjną jako prawnik wewnętrzny, jesienią 2011 r. dołączył do koncernu MAN. Odpowiada za nadzór i koordynację programu compliance, obejmującego problematykę antykorupcyjną, antykartelową oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy, w spółkach MAN Truck&Bus na obszarze regionu „Europa Środkowo-Wschodnia – CiS”, włącznie z nadzorem pracy compliance officera rezydującego w Rosji. Członek Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych tematyce compliance. Approved Compliance Officer (Instytut Compliance). Za swoją publikację dotyczącą compliance został w 2015 r. wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach konkursu „Pióro odpowiedzialności”. Od 2017 r. wykładowca na studiach podyplomowych poświęconych problematyce compliance w Szkole Głównej Handlowej.

Jacek Zdziarstek (ACO, ACE)

Wieloletni Dyrektor Departamentu Zgodności w banku. Od 20 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, Trener NLP. Zwolennik praktycznego i eklektycznego podejścia realizacji standardów compliance i zwalczania przestępczości – opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.

Katarzyna Zielińska

Profesjonalistka w zakresie ładu korporacyjnego i zgodności w biznesie. Związana z polskimi spółkami koncernu Daimler od 2002. Od 2009 odpowiedzialna za wdrożenie i nadzór nad procesami Compliance oraz wewnętrznych systemów kontroli. Specjalizuje się we wdrażaniu globalnych procedur i procesów dostosowując je do lokalnych wymogów regulacyjnych oraz najlepszych praktyk rynkowych.  Od 2016 przejęła funkcję Koordynatora ds. ochrony danych osobowych. Członek komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Compliance przy AHK oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

 

 

Magdalena Zwolińska

Partner w Lighthouse Poland. Specjalizuje się w projektach związanych z zarządzaniem kryzysem i zagrożeniami dla reputacji. Doradzała w kryzysach takich jak m.in. strajki, redukcje zatrudnienia, awarie, wycofanie produktu z rynku, mobbing, spory sądowe, wypadki w miejscu pracy, protesty społeczne. Poza obsługą istniejących kryzysów, opracowuje dla klientów narzędzia do monitorowania zagrożeń reputacyjnych i kryzysowej prewencji. Prowadzi także warsztaty i symulacje z zakresu zarządzania komunikacją kryzysową. Pracowała m.in. dla firm z branż energetycznej, farmaceutycznej, handlowej, finansowej i ubezpieczeniowej, deweloperskiej, FMCG. W 2013 i 2016 r. realizowane przez jej zespół projekty zostały nagrodzone Złotymi Spinaczami w kategoriach Komunikacja Antykryzysowa / Kryzysowa i PR Finansowy / Relacje Inwestorskie. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ze specjalizacją marketing medialny i public relations. Z LH związana od początku istnienia firmy, wcześniej pracowała m.in. w Spin Communications. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w branży PR.

 

 

 

< compliance days 2019 >

AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | PRAKTYCZNE | REJESTRACJA