Healthcare

[breadcrumb]

rejestracjaVirtual Healthcare Compliance Summit

8 października 2020 r., godz. 9.00-13.00 >>> ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz jako PDF.

 

| Koncepcja

Zapoczątkowany z ogromnym sukcesem w czerwcu br. format wirtualnych spotkań sceny compliance kontynuujemy jesienią w formie wydarzeń branżowych. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić na Virtual Healthcare Compliance Summit, który kierowany jest do reprezentantek i reprezentantów szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia: firm farmaceutycznych, producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, dystrybutorów leków, aptek, szpitali oraz innych zakładów opieki zdrowotnej i in. Przygotowaliśmy program uwzględniający specyfikę Państwa branży, a dzięki wspaniałomyślnemu wsparciu Sponsorów za udział w wydarzeniu pobierana jest opłata najniższa z możliwych. Zachęcamy do wczesnej rejestracji i skorzystania ze zniżki early bird!

| Treści

W programie przewidzieliśmy wystąpienia ekspertów reprezentujących różne profile przedsiębiorstw branży healthcare. Szczególnie zależy nam na tym, aby w ramach poszczególnych zagadnień przedstawić perspektywy różnych uczestników rynku. Poruszane będą aktualne dla branży tematy, jak kontakty przedstawicieli medycznych z reprezentantami służby zdrowia w czasach pandemii, wykorzystywanie elektronicznych kanałów komunikacji, best practice w zakresie antykorupcji, whistleblowing w służbie zdrowia i in. Uprzejmie prosimy o śledzenie naszej strony – już niedługo pojawi się na niej pełny program wraz z sylwetkami prelegentek i prelegentów!

| Agenda

8.30-9.00 Logowanie

9.00-9:05 Otwarcie

9.00-9.30 Keynote: Kersten Schmahl | Global Chief Compliance Officer at Mölnlycke Health Care AB,
Gothenburg, Sweden (Keynote w języku angielskim)

9.30-9.45 Wprowadzenie: jak zmieniało się zarządzanie zgodnością w branży healthcare na przestrzeni ostatnich lat?
> dr Anna Partyka-Opiela | Partner | DZP

9.45-11.15 Panel I (dyskusyjny): nowe wyzwania compliance związane ze zmianą trybu pracy
W panelu dyskutowane będą zagadnienia wyzwań zgodności marketingu elektronicznego dla firmy farmaceutycznej/medycznej, zapewnienia bezpieczeństwa udzielania przez organizację wsparcia w walce z koronawirusem i sanacji konsekwencji ewentualnych uchybień oraz aktualnych ryzyk prawnych i organizacyjnych w firmie farmaceutycznej/medycznej

> Wprowadzenie: Helena Zielińska | Associate | DZP
> Tomasz Kruk | Head of Compliance | Vifor Pharma | Szwajcaria
> Emilia Bielecka | Compliance Manager | Chiesi Poland Sp. z o. o.
> Ineza Pletty | Head of Ethics & Compliance Poland, Cluster Lead South-East | Takeda
> dr Karolina Libront | Ekspert ds. prawnych projektu MedKompas | Corporate Counsel Privacy EMEA | Baxter
> Anna Różalska | Compliance Officer
> Marcin Kokoszka | Legal and Compliance Associate Director | MSD Polska
> Moderacja: dr Anna Partyka-Opiela | Partner | DZP

11.15-11.30 Krótka przerwa

11.30-12.15 Workshop: Zastosowanie normy ISO 37001 Anti-bribery Management System dla branży farmaceutycznej na konkretnych przykładach
> dr Oskar Filipowski | Chief Compliance Officer | Polpharma
> Julia Besz, LL.M. | Associate | DZP

12.15-12.45 Wykład: wyzwania digitalizacji dla branży healthcare – wyzwania dla compliance związane z telemedycyną
> dr Sandip Godbole | Risk & Compliance Director | Grupa Lux Med
Zbieranie i przetwarzanie danych medycznych w warunkach masowej pracy zdalnej
Moderacja: Dr. Bartosz Jagura

12.45-13.15 Przerwa

13.15-14.30 Panel II (dyskusyjny): razem czy osobno?
W panelu dyskutowane będą możliwości współpracy podmiotów szeroko rozumianej branży healthcare
> dr Anna Kacprzyk | Manager ds. Innowacji i Etyki Biznesu | Infarma
> Krzysztof Kopeć | Prezes Zarządu | PZPPF
> Arkadiusz Grądkowski | Dyrektor Generalny | Polmed
> Moderacja: dr Anna Partyka-Opiela | Partner | DZP

14:30 THE END

| Kiedy i gdzie?

8 października 2020 r., godz. 9.00-13.00
Spotkanie odbywa się online, link z danymi dostępowymi do sesji wysłany zostanie do zarejestrowanych uczestniczek i uczestników.

| Patronaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Sponsorzy

 

 

 

 

 

| Prelegenci

 

 

Julia Besz, LL.M
Associate | DZP Compliance; W ramach Zespołu DZP Compliance doradza w usprawnianiu systemów zarządzania zgodnością oraz tworzeniu procedur wewnętrznych dla zapobiegania nadużyciom gospodarczym i korupcji w przedsiębiorstwach wg międzynarodowych standardów, w tym wytycznych normy ISO 19600 CMS oraz ISO 37001 Anti-bribery Management System. Zajmuje się ochroną sygnalistów korporacyjnych i wdrażaniem systemów whistleblowing.

 

Emilia Bielecka-Dziubak

Compliance Manager w Chiesi Polad Sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Chemii oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na kierunku Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, członek Grupy Roboczej ds. Etyki i Przejrzystości działającej przy zawiązku INFARMA. Z branżą farmaceutyczną związana od 15 lat pracując w obszarze regulacyjnym. W Chiesi Poland od 2012 r., zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem programu compliance w spółce, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą produktów leczniczych, zagadnieniami antykorupcyjnymi, danymi osobowymi oraz optymalizacją procedur i procesów operacyjnych.

dr Oskar Filipowski (ACO, ACE)

Radca prawny, w swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie compliance. Posiada bogate doświadczenia w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania compliance w oparciu o normę ISO 19600.

 

dr Sandip Godbole

Doktor nauk matematycznych, z LUX MED od 2014 roku, a od 2015 kieruje Departamentem Ryzyka i Zgodności z Wymaganiami, który odpowiedzialny jest za wdrożenie CMS, nadzór nad procesami ciągłości działania i zarządzania incydentami. Od listopada 2015 dodatkowo odpowiadał za nadzór nad ochroną danych osobowych w Grupie LUX MED i za przygotowanie organizacji do pracy z RODO. Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył studia doktoranckie.

 

 

Arkadiusz Grądkowski

Dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej wyrobów Medycznych POLMED. Posiada  wieloletnie doświadczenie w branży wyrobów medycznych, które zdobywał m.in. jako ekspert ds. zdrowia w Konfederacji Lewiatan. Pełnił rolę przedstawiciela Konfederacji w Trójstronnym Zespole ds. Zdrowia i Zespole ds. Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego. Ściśle współpracował i doradzał Związkowi Pracodawców Aptecznych PharmaNET , Polskiemu Związkowi Przemysłu Kosmetycznego, Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków. Jest współautorem nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych w latach 2016-2019 i projektu ustawy o wyrobach medycznych dostosowujących prawo polskie do rozporządzeń europejskich (projekt po etapie konsultacji publicznych). Ponad to, powierzono mu rolę reprezentanta Polski podczas spotkań Szefów Europejskich Agencji ds. Wyrobów Medycznych „CAMD”.

 

Dr. Bartosz Jagura, LL.M., (ACO)

Członek zarządu Instytut Compliance odpowiedzialny za ofertę szkoleniową. Autor szkoleń i trener w zakresie zagadnień compliance, absolwent organizowanego przez Compliance Academy Münster kursu Approved Compliance Officer. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC), gdzie uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych systemów zarządzania compliance. Doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech. Studiował prawo w Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster oraz Freie Universität Berlin. Autor licznych publikacji z zakresu compliance i mówca na konferencjach.

dr Anna Kacprzyk

Manager ds. Manager ds. Innowacji i Etyki Biznesu, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA – jest absolwentką ekonomii oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego). Jest wieloletnim pracownikiem instytucji publicznych, gdzie pełniła funkcje kierownicze odpowiadając za realizację programów w zakresie innowacji, współpracy nauki z biznesem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracowała z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi, organizacjami przedsiębiorców oraz otoczeniem instytucjonalnym. Obecnie odpowiada w INFARMIE za obszar etyki biznesu, innowacji oraz badań klinicznych.

Marcin Kokoszka

Radca Prawny, Dyrektor Legal & Compliance, Europa Środkowa i Wschodnia, MSD

 

 

 

 

Krzysztof Kopeć

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, członek Rady Głównej Konfederacji LEWIATAN, współtwórca
i członek Rady Fundacji KOWAL, ekspert w zakresie zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, członek zarządu Medicines for Europe zrzeszającego największych producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych
w Europie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rynku farmaceutycznego,
w szczególności w zakresie refundacji leków, prawa i postępowania administracyjnego oraz refundacyjnego. Pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Refundacji i Cen w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Był członkiem Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Pracował również w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Brał udział w pracach grup roboczych Unii Europejskiej ds. Leków. Zajmował się zagadnieniami rynku medycznego w warszawskim biurze międzynarodowej Kancelarii Linklaters. Wyróżniony obecnością na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w roku 2018 i 2019.

dr Karolina Libront

Ekspert ds. prawnych projektu MedKompas, Corporate Counsel Privacy EMEA w firmie Baxter. Od lat doradza międzynarodowym korporacjom z branży healthcare; specjalizuje się w kwestiach prawa nowych technologii medycznych, digital affairs oraz ochronie danych osobowych.

 

 

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

 

dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.

Ineza Pletty

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Uniwersytet Ekonomiczny), Wydziału „Finanse Przedsiębiorstw”. Ineza Pletty zdobywała swoje doświadczenie zawodowe pracując najpierw w bankowości, a następnie w przemyśle farmaceutycznym w obszarze Ethics&Compliance w Sanofi, Valeant, Baxter, Baxalta, Shire. Obecnie jest Dyrektorem Ethics&Compliance w Takeda w Polsce, będąc odpowiedzialną również za wybrane kraje Europy (SE). The graduate of the University of Economics in Poznań; Faculty of Enterprise Finance. Ineza Pletty gained her professional experience working firstly in banking and then in the pharmaceutical industry, in Ethics & Compliance in Sanofi, Valeant, Baxter, Baxalta, Shire. Currently, she is the Head Ethics & Compliance at Takeda in Poland, being also the Cluster Lead for South East European countries.

Anna Różalska, ACO

Ekonomistka, w 2016 roku obroniła tytuł MBA w ochronie zdrowia, ekspert w prowadzeniu projektów dotyczącej Kompleksowej Opieki działającym przy zespole parlamentarnym, doktorantka UW. Od 17 lat związana z biznesem farmaceutycznym, w którym była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych, analizę sprzedaży i działań marketingowych dotyczących strategicznego kierunku rozwoju biznesu. Jako oficer compliance autorka rozwiązań systemowych do skutecznego zarządzania procesami compliance.

Kersten Schmahl

Global Chief Compliance Officer at Mölnlycke Health Care AB, Gothenburg, Sweden; Senior Compliance and Governance executive – Business Lawyer; Compliance innovator: Strong interest in digitalization, blockchain, automation and Legal/Compliance tech
17 years of experience with global NYSE and privately-owned life science companies (medical devices, biotech and pharmaceuticals) in not only compliance and internal audit (IA) but also customer facing functions such as market access, reimbursement and health affairs. Leader and builder of global Compliance and IA functions; successful in developing, implementing and managing corporate compliance programs. Regular conference speaker and chairperson; lecturer of Compliance in Corporate Practice at Leuphana University in Germany and standing co-author of a Handbook on Corporate Compliance.

Helena Zielińska | Associate

Helena na co dzień doradza w zakresie compliance, etyki w biznesie oraz przeciwdziałania korupcji w branży farmaceutycznej. Doradza firmom farmaceutycznym przy wdrażaniu systemów compliance, mapowaniu ryzyk wewnętrznych oraz przy prowadzeniu prawidłowej komunikacji. Z sukcesem prowadziła postępowania wewnętrzne w związku z nadużyciami. Wielokrotnie występowała na konferencjach branżowych reprezentując DZP, jak i na konferencjach naukowych z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada certyfikaty Approved Compliance Officer (2019) oraz Approved AML Compliance Officer (2020) wydane przez Instytut Compliance.

 

| Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza online.

rejestracja