CAW2019

[breadcrumb]

Compliance Awards 2019

Compliance Awards 2019

27 maja 2019 Instytut Compliance po raz pierwszy wręczył nagrody w ogólnopolskim konkursie Compliance Awards. Celem konkursu jest promowanie zarządzania zgodnością w działających w Polsce podmiotach, a nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

  • Oficer Compliance Roku
  • Pomysł Compliance Roku
  • Doradca Compliance Roku

Uroczyste przedstawienie laureatów konkursu i wręczenie statuetek nastąpiło podczas wieczornej gali w restauracji Belvedere w Warszawie. Gala zorganizowana została dzięki wsparciu sponsorów: Wydawnictwa Wolters Kluwer, Kancelarii DZP oraz Boehringer Ingelheim.

W konkursie zgłoszonych zostało łącznie 26 kandydatur, które po dokonaniu anonimizacji podlegały ocenie przez Kapitułę Konkursową składającą się z członków Rady Programowej czasopisma „Compliance”. Wręczaniu nagród w poszczególnych kategoriach towarzyszyło wygłoszenie laudacji.

Oficer Compliance Roku

Wygłaszający laudację Andrzej Bajor (Boehringer Ingelheim) podkreślił trudny charakter funkcji compliance oraz wyzwania stojące przed każdym oficerem compliance w wykonywaniu swoich zadań. Oficer compliance musi przekonać organizację do konieczności zachowania zgodności, co rodzi wprawdzie długofalowe korzyści, ale w krótszej perspektywie poczytywane może być jako ograniczanie działalności biznesowej. Konieczne jest zachowanie najwyższych standardów moralnych i posiadanie, poza obszerną wiedzą fachową, także szeregu kompetencji miękkich. Jak wskazał laudator, wszystkie te przymioty posiadają nagrodzeni ex aequo zwycięzcy w kategorii Oficer Compliance Roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Góral (PZU) oraz

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Janecki (BSH).

Pierwszy z nich jest kreatorem nowoczesnej funkcji compliance w grupie kapitałowej PZU, stworzył wraz z zespołem katalog autorskich rozwiązań i narzędzi compliance, na który składają się m.in.: kompleksowy zbiór regulacji compliance, kwartalne wydawnictwo Biuletynu Compliance, stały monitoring istotnych dla grupy zmian w prawie, zintegrowany system alertów compliance, whistleblowing. Jest również pomysłodawcą i realizatorem autorskich, corocznych wydarzeń organizowanych w grupie począwszy od 2015 r. tj. Compliance Week – wydarzenie edukacyjno-szkoleniowe, które w atrakcyjnej formie skutecznie podnosi świadomość „compliancową” pracowników grupy oraz Compliance Network – cykliczne spotkania wszystkich compliance oficerów grupy, pozwalające m.in. na wymianę wiedzy i doświadczeń. Pan Góral od wielu lat uczestniczy w licznych inicjatywach dotyczących compliance, ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych i reklamacji klienckich.

Drugi z nagrodzonych to wdrożeniowiec i szkoleniowiec odpowiedzialny za wdrażanie zgodnych z prawem europejskim i procesami biznesowymi organizacji systemów zarządzania ryzykiem prawnym i zasadami zgodności w spółkach działających międzynarodowo. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania zgodnością w trzech spółkach należących do grupy BSH, z których każda usytuowana jest w innym kraju, co czyni jego pracę absolutnie wyjątkową. Zarządza międzynarodową siecią compliance oficerów, a wiele z wdrożonych przez niego lokalnie projektów zostało przyjętych na szczeblu międzynarodowym jako standard dla całego koncernu. Na poziomie lokalnym kieruje jednoosobowym działem compliance w spółce zatrudniającej ponad 7,5 tys. pracowników. Optymalizuje i wdraża procesy w obszarach głównych ryzyk compliance, prowadzi działania wdrożeniowe i dochodzeniowo-śledcze. Zainicjował m.in. House of Effective Compliance –czteroetapowe wdrożenie procesów compliancowych w spółkach – od wdrożenia do audytu i działań usprawniających.

 

Pomysł Compliance Roku

Również w tej kategorii nagrodzone zostały ex aequo dwa projekty:

 

 

 

 

 

 

 

Kampania Antykorupcyjna Grupy Tauron oraz

 

 

 

 

 

 

 

Compliance Week Grupy PZU.

 

Laudator, Maciej Krajewski (Wolters Kluwer), zwrócił uwagę na zmieniające się warunki prowadzenia działalności we współczesnym świecie oraz konieczność szukania nowych rozwiązań dla ustawicznie zmieniających się wymagań regulacyjnych. Obydwa nagrodzone przedsięwzięcia pokazują innowacyjność i dojrzałość podejścia do zagadnień compliance. Projekt kampanii antykorupcyjnej Grupy Tauron przekłada sposób mówienia o uczciwości w organizacji na płaszczyznę sportu, gdzie zasady fair play są kluczowe. Pozwoliło to na odwołanie się do pozytywnych skojarzeń jak drużyna, współpraca, czyste zagrania. Jako temat przewodni kampanii wykorzystano motyw dłoni ułożonych w geście jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W ramach kampanii opracowano: plakat, broszurę, mailing, komunikaty, film, gadżety marketingowe i nową, kompleksową stronę internetową dostępną zarówno dla pracowników, jak i osób spoza organizacji. Przedstawione działania stanowią jasny przekaz dla obiorcy co do zasad i wartości, którymi kieruje się grupa w kontaktach z kontrahentami.

Drugi nagrodzony projekt to cykliczne, rokroczne wydarzenie organizowane w skali całej Grupy PZU, którego celem jest krzewienie wiedzy o zasadach compliance, nowościach w prawie oraz aktualnych i nachodzących wyzwaniach regulacyjnych w kraju i na świecie. Wszystkie działania ukierunkowane są na wzmacnianie kultury compliance. W trakcie wydarzenia prezentowane są samodzielnie przygotowane przez pracowników biura compliance wykłady, warsztaty oraz szkolenia, a także imprezy towarzyszące. Jego najważniejszym celem jest krzewienie wiedzy o zasadach, którymi pracownicy powinni kierować się każdego dnia. Wykłady i szkolenia prowadzone są przez pracowników grupy oraz ekspertów zewnętrznych. Stałym elementem jest turniej Compliance Challenge, w którym drużyny rywalizują odpowiadając na pytania z obszaru compliance – zwycięska drużyna otrzymuje tytuł Master of Compliance.

 

Doradca Compliance Roku

Kim byłby Sherlock Holmes bez doktora Watsona? Kim byłby oficer compliance bez doradcy? – pytała dr Anna Partyka-Opiela (Domański Zakrzewski Palinka) w laudacji wygłaszanej w kategorii Doradca Compliance Roku. Jak wskazała mec. Opiela, w pracy oficera compliance nieodzowne jest wsparcie zewnętrznych doradców, którzy znają potrzeby biznesu i potrafią zaproponować właściwe dla danej organizacji rozwiązanie.

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Rychter

Takim właśnie doradcą jest nagrodzony Andrzej Rychter, prawnik, bankowiec, trener i coach, który przez 19 lat związany był z dużą amerykańską korporacją, by następnie podjąć działalność jako niezależny ekspert-doradca compliance. Nagrodzony doradca ciągle poszukuje nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności funkcji compliance. Jest też aktywnym promotorem funkcji compliance, zachęca do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami, prowadzi od wielu już lat zajęcia z tematyki compliance na studiach podyplomowych.

 

Tak było podczas Gali!

 

Nie znaleziono galerii.

 

KATEGORIE | GALA | ZGŁOSZENIA