9RT

[breadcrumb]

9. Roundtable Compliance

PONADBRANŻOWE, OGÓLNOPOLSKIE, CYKLICZNE SPOTKANIE OFICERÓW COMPLIANCE

| Czas i miejsce

30 marca 2021 r., godz. 17.00-19.00, ONLINE (brak opłat, liczba miejsc limitowana)

Rejestracja zakończyła się dn. 29.3.2021 o godz. 10:00.

UWAGA: LIMIT MIEJSC WYCZERPANY!

| Koncepcja

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na otwierające sezon wiosenny wydarzenie Instytutu Compliance – kolejną edycję Roundtable Compliance! Po raz drugi już wydarzenie odbywa się online, ma to jednak ten niewątpliwy plus, że przy naszym wirtualnym okrągłym stole zmieści się dużo więcej osób niż zazwyczaj 😊 Poza formą online nie zmieniamy koncepcji wydarzenia: nadal służy ono wymianie doświadczeń i stwarza możliwość prowadzenia dyskusji na aktualne tematy.

| Agenda

17:00-17:05 POWITANIE
> Dr. Bartosz Jagura
> Prof. Dr. Bartosz Makowicz

17:05-17:20 BROADCASTING #1: ISO 37002 Whistleblowing Management Systems
> Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center

17:20-17:30 DYSKUSJE W KULUARACH

17:30-17:45 BROADCASTING #2: Wewnętrzne postępowania wyjaśniające w czasie pandemii
> Magdalena Soboń-Stasiak (ACO, ACE) | Compliance Officer | ArcelorMittal Poland S.A.

17:45-18:00 DYSKUSJE W KULUARACH

18:00-18:15 BROADCASTING #3: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – status quo i planowane zmiany
> Maurycy Marcinkiewicz | Menedżer ds. Compliance | Polski Fundusz Rozwoju S.A.

18:15-18:30 DYSKUSJE W KULUARACH

18:30-18:45 BROADCASTING #4: Whistleblowing a ochrona danych sygnalisty
> Arkadiusz Reiter (ACE) | Inspektor Ochrony Danych | Porta KMI Poland S.A.

18:45-open end >> Kontynuowanie dyskusji przy wirtualnych stolikach

 

| Rejestracja

REGULAMIN WYDARZEŃ ONLINE

Regulamin wydarzeń organizowanych w formie elektronicznej przez Instytutu Compliance Sp. z o. o., do pobrania tutaj.

Udział w 9. Roundtable Compliance jest bezpłatny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

 

 

UWAGA: LIMIT MIEJSC WYCZERPANY!