Webinary

[breadcrumb]

Webinary Instytutu Compliance

Zapraszamy do zapoznania się z webinarami Instytutu Compliance. Nagrania powstały podczas różnych ewentów we współpracy z WoltersKluwer Polska. Za współpracę serdecznie dziękujemy!

webinars

Webinary z konferencji: