Literatura

[breadcrumb]

Aktualna lista literatury na temat Compliance

Na tej stronie znajdziecie listę literatury Compliance aktualizowaną na bieżąco.

 

 

Autor Tytuł Rok Miejsce Rodzaj
Gąsiorkiewicz, L., Monkiewicz, J. Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji 2010 Warschau Monografie
Gołębiowska, E. Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy 2014 Warschau Monografie
Hydoski, F., Bishop, T. Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji 2010 Warschau Monografie
Jajuga, K. Zarządzanie przedsiębiorstwem 2010 Warschau Monografie
Jasiński, W. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy 2012 Warschau Monografie
Jasiński, W., Nadużycia w przedsiębiorstwie przeciwdziałanie i wykrywanie 2013 Warschau Monografie
Kaczmarek, T. Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie dyscyplinarne 2010 Warschau Monografie
Kaczmarek, T. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce 2011 Warschau Monografie
Kasiewicz, S. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce kierunki i narzędzia 2010 Warschau Monografie
Kendal, R. Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów 2000 Warschau Monografie
Makowicz, B. Compliance w przedsiębiorstwie 2011 Warschau Monografie
Rudnicka, A. CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie 2012 Warschau Monografie
Zapłata, S., Kaźmierczak, M. Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna 2011 Warschau Monografie
Bodnar, A., Ploszka, A. CSR a prawa człowieka – monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki 2014 Przegląd Prawa Handlowego 4/2014, s. 31-38 Artikel
Bojarski, J., Leszczyński, S. Odpowiedzialność karna za pranie pieniędzy pochodzących z korupcji 2009 Państwo i Prawo 5/2009, s. 107-117 Artikel
Borowa, M. Program compliance– przepis na sukces. Jakie wymagania powinny być spełnione z praktycznego punktu widzenia? 2013 Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013 Artikel
Borowa, M. Compliance w Polsce 2014 Controlling, 3-4/2014, s.6-14 Artikel
Borowska, K. Coraz więcej prawników zajmuje się prewencją 2013 Rzeczpospolita 200/2013 Artikel
Dąbrowski, T. Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako element kształtowania reputacji i zaufania do banku 2010 Bezpieczny Bank 3/2010, s. 116-139 Artikel
Dziawgo, L., Dziawgo, D. CSR i IR – niełatwe antidotum na toksyczną bankowość 2010 Bezpieczny Bank 1/2010, s. 98-113 Artikel
Fischer, B., Karwala, D. Transfer danych osobowych do państw trzecich 2007 Państwo i Prawo 1/2007, s. 100-112 Artikel
Gołębiowski, P. Funkcja compliance w bankach 2008 Prawo Bankowe 9/2008, s. 83-92 Artikel
Gołębiowski, P. Prawne aspekty funkcji compliance 2008 Prawo Bankowe 10/2008, s. 70-83 Artikel
Hasse, M. Oficer compliance jako zawód 2013 Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013 Artikel
Jagiełło, D. Granice odpowiedzialności menedżera 2012 Edukacja Prawnicza 2/2012 Artikel
Jagura, B. Compliance a należyta staranność zarządcy spółki kapitałowej w Niemczech 2014 E. Zielińska, P. Pinior (red.), Ewolucja Prawa Prywatnego, Katowice 2014, s. 33-42 Artikel
Jagura, B . Prawne podstawy systemów zarządzania compliance w prawie niemieckim i polskim 2014 Controlling, 3-4/2014, s. 15-20 Artikel
Jagura, B. Prawo antymonopolowe oraz compliance w przedsiębiorstwie. Refleksje po 2. Polsko-Niemieckim Forum Prawa Gospodarczego 2012 Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 6/2012, s. 28-32 Artikel
Jagura, B. Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw – od odpowiedzialności osobistej po Compliance 2011 Monitor Prawniczy 3/2011, s. 147-149 Artikel
Jagura, B. Zarządzanie ryzykiem w handlu globalnym częścią polskiej kultury compliance – refleksje po IV. Polsko- Niemieckim Forum Prawa i Gospodarki 2014 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 1/2014 Artikel
Jagura, B., Makowicz, B. Prywatne dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą skutecznego systemu compliance 2013 Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013 Artikel
Jakubowski, R. Rozwój funkcji compliance w polskim systemie bankowym od 1989 r. 2013 Monitor Prawa Bankowego 11/2013, s. 58-70 Artikel
Karwala, D. Wiążące reguły korporacyjne dla przetwarzających dane osobowe ( processor binding corporate rules ) 2014 Monitor Prawniczy 13/2014 Artikel
Kiziniewicz, A. Due diligence majątku jako mądrość przed szkodą 2015 Nieruchomości 2/2015 Artikel
Klimczak, M., Kucharczyk, M. Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem 2011 Management and Business Administration. Central Europe 6/2011, s. 57-64 Artikel
Kruk, T., Kruk-Kubarska, J. Program compliance w przedsiębiorstwie farmaceutycznym 2013 Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013 Artikel
Ligęza, D. Ryzyko compliance 2010 Problemy Prawa i Administracji 1/2010 Artikel
Makowicz, B. Compliance: wszyscy na nim skorzystamy 2011 Rzeczpospolita 33/2011 Artikel
Makowicz, B. Compliance dla wszystkich, czyli korzyści płynące z systemu zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie 2014 Controlling, 3-4/2014, s. 25-32 Artikel
Masny, M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance 2002 Przegląd Prawa Handlowego 9/2002, s. 1-5 Artikel
Meckenstock, C. Struktura i wdrażanie systemów compliance 2013 Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013 Artikel
Mosoń, J. Compliance – odpowiedzialny prawnik w finansach 2012 Radca Prawny 3/2012, s. 22-24 Artikel
Nagel, W. Compliance pomaga w budowie wartości spółek 2014 Dziennik Gazeta Prawna, 145/2014, s. 11 Artikel
Piszczek, A. Compliance a prawo pracy – wybrane zagadnienia 2013 Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, red. Z. Góral, 3/2013, s. 39-52 Artikel
Płonkowski, W. Zasady funkcjonowania nadzoru zgodności z prawem – compliance w bankach prowadzonych w formie spółek akcyjnych 2011 http://www.edukacjaprawnicza.pl/prace-mgr/a/pokaz/c/artykul/art/zasady-funkcjonowania-nadzoru-zgodnosci-z-prawem-complinance-w-bankach-prowadzonych-w-formie-spolek-akcyjnych.html Artikel
Pływaczewski, E. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy z perspektywy międzynarodowej 2002 Państwo i Prawo 8/2002, s. 43-52 Artikel
Rajewski, K. Jak daleko powinno sięgać compliance – czy powinno pełnić funkcję doradczą czy kontrolną? 2013 Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013 Artikel
Staniec, I. Perspektywy rozwoju compliance 2014 Controlling, 3-4/2014, s. 36-39 Artikel
Syp S. Nowe regulacje dotyczące IT w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w USA a prawo polskie 2014 Państwo i Prawo 1/2014, s. 72-83 Artikel
Szczepaniak Ł. Ryzyka w działalności bankowej 2007 Prawo Bankowe 2/2007 s. 103-111 Artikel
Szczepański, M. Wdrażanie systemu compliance w polskiej rzeczywistości 2013 Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013 Artikel
Szpytka, P. Jakie działania kontrolne w firmie inwestycyjnej 2011 Rzeczpospolita 203/2011 Artikel
Witaszek, A. Ochrona prywatności e-maili pracowników a konieczność zapewnienia compliance w spółce 2012 Jurysta 1/2012 Artikel
Wojtczak D. Zwalczanie zmów przetargowych w Polsce 2010 Państwo i Prawo 7/2010, s. 68-77 Artikel
Wójcik, D. Wykorzystanie arkusza MS Excel w warunkach polityki compliance 2014 Controlling, 3-4/2014, s. 42-45 Artikel
Zapadka P. Ryzyko prawne w działalności banków komercyjnych – wybrane zagadnienia 2007 Prawo Bankowe 3/2007, s. 30-39 Artikel
Zdanowicz, B. Compliance – nowa funkcja banków 2004 Bezpieczny Bank 1/2004 Artikel
Ziomko, R. Polskie firmy coraz lepiej zarządzają ryzykiem 2011 http://www.hbrp.pl/news.php?id=691 Artikel