Rejestracja

Rejestracja na szkolenie / eventy Instytutu Compliance!

1. Uwagi ogólne

Formularz służy do rejestracji na wszystkie eventy organizowane przez Instytutu Compliance – zarówno bezpłatne, jak i płatne, kursy certyfikujące i szkolenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól i wybór odpowiedniego eventu spośród listy zawartej w formularzu. Uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu).

Wszystkie kursy instytutu odbywają się aktualnie i do odwołania w wersji online!

2. Polityka cenowa

Ceny jednostkowe za kursy i egzaminy:

> ACO LISTOPAD 2023 (20,21,27,28,29 XI 2023 r., egz. 4 XII 2023 r.) 4.480 zł plus VAT
> AWBO PAŹDZIERNIK (23,24,30,31 X, egz. 6 XI) 3.980 zł plus VAT
> ESG PAŹDZIERNIK 2023 (16,17,18 X 2023 r.) 3.480 zł plus VAT
> AMLSO LISTOPAD 2023 (7,8,9 XI 2023 r.)
> ASCO LISTOPAD 2023 (9,13,14 XI 2023 r.)
3.480 zł plus VAT3.480 zł plus VAT
> Opłata za kurs półdniowy (np. Compliance Update) i jednodniowy (np. sankcje w ramach AMLSO) 480 zł plus VAT (pół dnia) / 980 zł plus VAT (cały dzień)
> Opłata egzaminacyjna ACE / egzaminy powtórkowe (ACO, ESG, AMLSO, AWBO) 500 zł plus VAT

Pakiety szkoleniowe (z rabatami do 30%):

Zachęcamy Państwa do rezerwacji pakietów szkoleniowych dopasowanych do Państwa zainteresowań! Poniższa grafika przedstawia możliwości kombinacji szkoleń pakietowych, co wiąże się z oszczędnością aż do kilku tysięcy złotych! W zależności od tego, czy:

  • nie jesteś jeszcze Absolwentką lub Absolwentem kursu ACO, wówczas możesz wybrać jeden z pakietów „Ethics, Compliance & Integrity Professional” ECIP1 – ECIP5, w zależności od indywidualnych zainteresowań (przykładowo: pakiet ECIP2 zawiera: szkolenie ACO z egzaminem, do wyboru dwa z trzech szkoleń specjalistycznych – ATCO, AMLSO albo ESG wraz z egzaminami oraz egzamin ACE; pakiet ECIP2 kończysz zatem z 4 certyfikatami!), zaoszczędzisz wówczas 3.485 zł!; jeśli natomiast zdecydujesz się na pełny pakiet (kursy: ACO, AWBO, ATCO, AMLSO, ESG), oszczędność wyniesie6.320 zł!
  • …jesteś Absolwentką lub Absolwentem kursu ACO, wówczas możesz wybrać jeden z pakietów eksperckich ACE1-ACE5, w zależności od indywidunalnych zainteresowań (przykładowo: pakiet ACE4 objemuje kurs AWBO oraz dwa do wyboru z ATCO, AMLSO albo ESG z egzaminami i certfyfikatami oraz egzamin i certyfikat ACE!), zaoszczędzisz wówczas aż 2.788 zł!

W przypadku pytań i niejaności zapraszamy do kontaktu!

UWAGA: RABATY! Im więcej dni i szkoleń, tym taniej!

UWAGI:

  • Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT!
  • Ceny z rabatem obejmują opłatę za egzamin ACE w wysokości 500 zł plus VAT!
  • Kursy trzydniowe można dowolnie kombinować, np. w miejsce AMLSO można wybrać ASCO

3. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance (PDF).

4. REGULAMIN WYDARZEŃ ONLINE

Regulamin wydarzeń organizowanych w formie elektronicznej przez Instytutu Compliance Sp. z o. o., do pobrania tutaj (PDF).

5. KLAUZULA INFORMACYJNA

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych, naciśnij  tutajZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką; kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych; Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia; ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego; podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

6. CZAS NA REJESTRACJĘ!