ECIP

[breadcrumb]

rejestracjaEthics, Compliance & Integrity Professional – ECIP

Sztandarowy program szkoleniowy Instytutu Compliance

Zawód oficera compliance podlega w ostatnim czasie dynamicznemu rozwojowi. Instytut Compliance od lat wyznacza standardy kształcenia oficerów compliance w Polsce.

Prosimy zapoznać się z unikatowym na rynku programem profesjonalnego kształcenia oficerów compliance „Ethics, Compliance & Integrity Professional”

 

Konieczność reformy

Przypisywane P. Rosenthalowi słowa “Kto przestał stawać się lepszym, przestał być dobrym” odnieść można nie tylko do pracy oficera compliance, ale również do działalności samego Instytutu Compliance, który ustawicznie śledzi najnowsze trendy i zapewnia najlepsze wsparcie w bieżącej pracy oficera compliance. Odpowiadającym tym trendom stworzony został program szkoleniowy „Ethics, Compliance & Integrity Professional”, którego celem jest zapewnienie możliwości ustawicznego kształcenia dla oficerów compliance. Program uwzględnia najnowsze zmiany w obszarze compliance, w tym rewizję norm ISO odnoszących się do compliance management i governance, przyjęcie dyrektywy UE dot. ochrony sygnalisty, wyzwania digitalizacji czy zmiany w obszarze AML.

Koncepcja

W 2020 roku wprowadziliśmy zreformowany dwuetapowy model profesjonalnego kształcenia zawodowego o nazwie „Ethics, Compliance & Integrity Professional“. Koncepcja ta opiera się na najnowszych metodach oraz wieloletnim doświadczeniu, jednocześnie została dopasowana do polskich realiów i potrzeb rynku. Poziom pierwszy w formie sprawdzonego już „Approved Compliance Officer” umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności i kończy się egzaminem. Poziom drugi ma na celu ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności w indywidualne dopasowanym toku.

 

Szyty na miarę

Kolejnym atutem programu ECIP jest możliwość dopasowania programu indywidualnie w taki sposób, aby kursanci uczyli się wyłącznie treści istotnych z punktu widzenia wykonywanych przez nich zadań. I tak już na poziomie pierwszym istnieje możliwość wybory jednej z trzech ścieżek tematycznych (w tym najchętniej wybieranego i cieszącego się od lat ugruntowaną renomą kursu ACO). Na poziomie drugim natomiast kursanci mają możliwość zdobywania punktów w ramach różnych kursów eksperckich, gdzie poruszamy najbardziej aktualne tematy.

POZIOM I

Pierwszym etapem kształcenia jest odbycie jednego z kursów podstawowych, dopasowanego do profilu zainteresowań oraz organizacji. Do wyboru są trzy różne ścieżki:

Track 1: ACO

Approved Compliance Officer (ACO): kurs ma charakter ponadbranżowy. Jego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy oficera compliance. Omawiane w trakcie kursu zagadnienia odpowiadają systematyce normy ISO 37301 Compliance Management Systems (dawniej ISO 19600 Compliance Management Systems), a więc rozpoczynają się od wprowadzenia, poprzez analizę ryzyka, poszczególne kroki implementacji, aż po dokumentację i badanie skuteczności działań compliance.

Track 2: AFCO

Approved Financial Compliance Officer (AFCO): kurs dedykowany jest szeroko rozumianej branży finansowej, a więc bankom, funduszom inwestycyjnym, firmom maklerskim, towarzystwom ubezpieczeniowym i in. Omawiane są zagadnienia: od organizacji i odpowiedzialności komórki ds. zgodności, poprzez ramy współpracy z innymi funkcjami i zarządzanie ryzykiem braku zgodności, kształtowanie relacji z UKNF, przeciwdziałanie nadużyciom w instytucji finansowej i badanie skuteczności działań compliance po wymogi AML.

Track 3: APCO

Approved Public Administration Compliance Officer (APCO): kurs stworzony został z myślą o reprezentantach szeroko rozumianego sektora publicznego, w którym zarządzanie zgodnością dynamicznie zyskuje na znaczeniu. Kurs uwzględnia specyfikę funkcjonowania podmiotów publiczno-prawnych i oprócz wiedzy w obszarze wdrażania rozwiązań compliance (analiza ryzyka, poszczególne działania implementacyjne, ocena skuteczności) przekazuje umiejętności w zakresie tworzenie kodeksów etyki i innych wewnętrznych dokumentów compliance czy odnośnie przeciwdziałania nadużyciom w podmiotach publicznych.

POZIOM II: ACE

W drugim etapie kształcenia Approved Compliance Expert (ACE) uczestnicy biorą udział w wybranych przez siebie szkoleniach lub eventach, poszerzając w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności oraz przygotowując się do egzaminu eksperckiego. Zdanie egzaminu Approved Compliance Expert oznacza zaliczenie całego programu Ethics, Compliance & Integrity Professional. W tym etapie można zdobyć dodatkowe certyfikaty, jak przykładowo:

1. Wprowadzenie eksperckie

Wdrażanie systemów zarządzania zgodnością w oparciu o wartości i międzynarodowe standardy – szkolenie online dla ekspertów (prowadzi: Prof. Makowicz)

2. Indywidualny wybór dalszego kształcenia

 

System punktowy ECP

Kształcenie w drugim etapie edukacyjnym odbywa się zgodnie ze sprawdzonym modelem punktowym. Za każde zaliczone zajęcia otrzymasz punkty, tzw. Expert Credit Points (ECP). Zdanie egzaminu na poziomie pierwszym (np. ACO) oraz zebranie 100 ECP w określonym czasie upoważnia do podejścia do egzaminu ACE. Za każde pomyślnie zaliczone jednodniowe szkolenie Instytutu Compliance otrzymasz 20 ECT. Przykładowo: Zdając w ramach ACE kurs AWBO albo łącznie AMLO plus AESGO masz na koncie 80 ECP, co oznacza, że aby przystąpić do egzaminu musisz wziąć udział w jeszcze jednym jednodniowym evencie, jak przykładowo szkolenie lub konferencja (Coaching Day, Roundtable, itd.) albo napisać fachowy artykuł do magazynu „Compliance” (20 ECP).

Certyfikaty

Absolwentki i Absolwenci kursu ECIP otrzymują dwa certyfikaty: ACO (lub inny certyfikat poziomu pierwszego, zależnie od wybranej ścieżki) oraz ACE. Co ważne, zaliczając kursy w ramach ACE, czyli poziomu drugiego, istnieje możliwość zdobycia dalszych certyfikatów specjalistycznych, takich jak przykładowo Approved AML Compliance Officer (AMLCO).

Rozpoczynając kurs EICP dowodzisz więc, że nie tylko jesteś, ale też zostaniesz ekspertem tak długo, jak długo trwać będzie Twoja kariera zawodowa!