CAss1

CAss 1: PLAN & DO – PROJEKTY WDROŻENIOWE

Compliance Assessment „PLAN & DO” (CAss 1), czyli kompleksowa pomoc we wdrażaniu systemu zarządzania zgodnością (CMS) w oparciu o normę ISO 37301 (dawna ISO 19600), systemu antykorupcyjnego (ABMS) w oparciu o normę ISO 37001 i / lub systemu whistleblowingowego (WMS) w oparciu o normę ISO 37002 Whistleblowing Management Systems

| Zakres

Instytut Compliance oferuje Państwu kompleksowe wsparcie we wdrożeniu w Państwa organizacji systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS), systemu antykorupcyjnego (ABMS) i / lub systemu whistleblowingowego (WMS) lub we wdrożeniu zintegrowanych wszystkich tych systemów. Metodyka działań wdrożeniowych opiera się na mających globalny i uniwersalny charakter normach ISO 37301 Compliance Management Systems (dawna norma ISO 19600), ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems oraz normie ISO 37002 Whistleblowing Management Systems, które formułują wiążące wymagania i zalecenia odnośnie poszczególnych etapów wdrożeniowych oraz elementów składowych danego systemu zarządzania lub ich kombinacji. Zakres wsparcia obejmować może całokształt działań, począwszy od zainicjowania tworzenia CMS / ABMS / WMS oraz poszczególnych kroków projektowych i wdrożeniowych, jak również pomoc jedynie przy wprowadzaniu lub też optymalizacji wybranych elementów danego systemu zarządzania.

| Przebieg holistycznego procesu projektowo-wdrożeniowego

Punkt wyjścia stanowi przedstawienie oczekiwań Zleceniodawcy odnośnie zakresu wsparcia. Instytu na tej podstawie dobiera odpowiedni zespół ekspertów i tworzy tzw. roboczą grupę wdrożeniową (Implementation Working Group – IWG). Następnie ma miejsce spotkanie, podczas którego określane są warunki wyjściowe dla tworzenia lub optymalizacji CMS / ABMS / WMS w organizacji, takie jak identyfikacja oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, określenie zakresu działania danego systemu lub systemów, czy istotnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych warunkujących funkcjonowanie CMS / ABMS / WMS w organizacji. Informacje bazowe warunkujące wszelkie następcze zalecenia odnośnie kształtowania systemu czerpiemy z wyników wnikliwej analizy ryzyka braku zgodności, którą zgodnie z ideą przeprowadzamy „na miarę”, czyli na podstawie indywidualnych okoliczności, w jakich funkcjonuje dana organizacja.

W oparciu o przeprowadzone analizy i uzyskane informacje rozpoczynają się prace projektowe: tworzona jest polityka compliance i inne dokumenty, wdrażane są rozwiązania w zakresie analizy ryzyk compliance oraz przypisania odpowiedzialności. Zapewnione jest odpowiednie przygotowanie osoby, która przejmie realizację zadań compliance po etapie wdrożeniowym (oficer compliance). W tym cely pakiet może zawierać przeszkolenie danej osoby w ramach kursu certyfikującego „ECIP„.

Następnie, w ramach CAss 2 (Check and Act) może mieć miejsce pomiar rezultatów i ich raportowanie.

| Kto prowadzi audyt?

Audyty CASS prowadzą eksperci Instytutu Compliance – jednostki, która jako wiodąca w Polsce wykształciła setki oficerów compliance i przyczyniła się w znaczącym stopniu do rozwoju compliance w Polsce. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i optymalizacji systemów compliance / antykorupcyjnych i whistleblowing (w tym w szczególności unikatowe wynikające z tworzenia wskazanych norm ISO na poziomie globalnym) i pracują zgodnie z ideą Instytutu „szycia systemów na miarę”. Wysłuchają Państwa oczekiwań, potrzeb, dopytają i wspólnie z Państwem krok po kroku wypracują zindywidualizowane, a jednocześnie zgodne ze światowymi standardami rozwiązanie!

| Wsparcie obszarowe „na miarę”

Istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia w określonym obszarze wdrażania danych elementów CMS / ABMS / WMS, przykładowo wypracowywania kodeksu etyki czy tworzenia określonych polityk i procedur (jak przykładowo prezentowe, sponsoringowe itd.). W przypadku konieczności przeprowadzenia szkoleń compliance polecamy ofertę naszych szkoleń otwartych lub szkoleń inhouse dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb. Możemy wspólnie stworzyć kompleksowy program komunikacji compliance, który wesprze kreowanie i wzmacnianie długofalowej kultury compliance, dobranie odpowiednich rozwiązań informacyjnych dla ABMS / WMS lub wsparcia narzędziem IT. W razie przygotowywania się do procesu certyfikacji CMS lub ABMS lub chęci weryfikacji istniejących rozwiązań compliance zapraszamy do skorzystania z CAss 2: CHECK AND ACT – zewnętrznego audytu systemu zarządzania zgodnością.

| Korzyści

Udział doświadczonych ekspertów pozwala na skuteczne zaplanowanie i efektywne wdrożenie w organizacji systemu zarządzania zgodnością / systemu informowania o nieprawidłowościach odpowiadających wymaganiom globalnych standardów ISO 37301 / ISO 37001 / ISO 37002. Wśród licznych korzyści wskazać należy głównie na:

  • Ideę „szycia na miarę”, czyli dopasowanie projektu wdrożeniowego idealnie do potrzeb organizacji.
  • Optymalizację wewnętrznych procesów i wprowadzenie do organizacji rozwiązań cieszących się uznaniem na rynku.
  • Obiektywizm, profesjonalizm i doświadczenie ekspertów Instytutu Compliance, w tym wynikające z uczestniczenia w pracach nad wypracowywaniem na poziomie globalnym będących podstawą działań norm ISO.
  • Wszystko „z jednej ręki”, czyli kompleksowe wsparcie prowadzące do efektywnych i zindywidualizowanych rozwiązań.
  • Przygotowanie organizacji do możliwości certyfikacji zgodnie z normą ISO 37301 w przyszłości.
  • Zapewnienie wdrożenia nowoczesnych i globalnie uznanych rozwiązań systemowych (state of the art.).
  • Modułowy model pracy umożliwiający dobranie „szycia na miarę” poszczególnych elementów CMS / SIN.

| Koszty

Ze względu na specyfikę działań wdrożeniowych i konkretne zapotrzebowanie Zleceniodawcy koszty szacowane są indywidualnie. Pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji i serdecznie zapraszamy do kontaktu!