O nas

Witamy w Instytucie Compliance!

Instytut Compliance jest zainicjowaną przez profesora Bartosza Makowicza jedyną działającą na polskim rynku jednostką oferującą bogaty wachlarz szkoleń z zakresu compliance oraz tematów pokrewnych prowadzonych przez uznanych ekspertów z kraju i zagranicy. Instytut jest ponadto wydawcą pierwszego w Polsce fachowego Magazynu Compliance, który adresowany jest do praktyków compliance. Działalność Instytutu to także projekty naukowe: prowadzenie badań nad rozwojem compliance w Polsce, wydawanie publikacji oraz organizowanie konferencji. Fundamentami działalności Instytutu są wieloaspektowe i interdyscyplinarne podejście do tematyki compliance oraz synergia nauki i praktyki.

Filozofia działalności

Realizacja funkcji compliance jest współcześnie jednym ze standardów rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej. Uznany globalnie trend implementacji systemów zarządzania compliance obowiązuje także w Polsce. Misją Instytutu Compliance jest oferowanie przedsiębiorcom wszechstronnego wsparcia na najwyższym poziomie w zakresie compliance. Instytut prowadzi szkolenia ze wszystkich dziedzin compliance oraz zapewnia pomoc dla oficerów compliance w ich bieżącej pracy. Dewizą Instytutu jest zorientowanie na potrzeby przedsiębiorstw i dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku.

Instytut postrzega się w roli pośrednika między nauką i praktyką. Jego rolą jest ponadto integracja środowiska compliance w Polsce oraz przyczynianie się do rozwoju zawodu oficera compliance.

Czym jest compliance?

Compliance oznacza zgodność, stosowanie się do reguł. Pojęcie to kojarzone jest współcześnie jednoznacznie z określoną organizacją przedsiębiorstwa. Chodzi o zintegrowane w struktury i procesy przedsiębiorstwa systemy, których celem jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa powszechnie obowiązującego i dobrowolnie przyjmowanymi standardami przez wszystkich członków danej organizacji. Systemy te noszą nazwę systemów zarządzania compliance (Compliance Management Systems, CMS). W zależności od przyjętego modelu, CMS może również odpowiadać za wykrywanie w przedsiębiorstwie nieprawidłowości, przykładowo poprzez mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) lub prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, a także uczestniczyć w ich sankcjonowaniu.

Warto wdrażać CMS!

Implementacja CMS jest współcześnie trendem światowym. Mające swoje źródło w kręgu anglo-saskim systemy rozprzestrzeniły się w dobie globalizacji do wielu porządków prawnych. Działające globalnie koncerny doceniają korzyści płynące z posiadania w całej strukturze koncernu jednolitych mechanizmów służących zapewnieniu przestrzegania reguł. W ten sposób systemy zarządzania compliance dotarły również do Polski. Coraz powszechniejsza implementacja CMS w działających w Polsce przedsiębiorstwach ma jednak również i inne źródła:

  • w niektórych branżach posiadanie CMS jest obowiązkiem prawnym (sektory regulowane usług finansowych i ubezpieczeniowych);
  • działalność w ramach niektórych branż wiąże się ze specyficznymi ryzykami, co powoduje, że powszechną praktyką wymaganą przez rynek jest implementacja CMS (np. sektor farmaceutyczny);
  • systemy zarządzania compliance stanowią w przedsiębiorstwach skuteczny instrument walki z nieprawidłowościami, np. korupcyjnymi czy kartelowymi; minimalizowanie ryzyk jest fundamentem każdej działalności gospodarczej;
  • ważnym bodźcem dla wprowadzania CMS w spółkach publicznych jest wprowadzenie do obowiązujących od 1 stycznia br. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW postanowień odnoszących się do realizacji w spółkach publicznych funkcji compliance;
  • wiele przedsiębiorstw podąża świadomie za światowymi tendencjami, których wyrazem jest przyjęcie pod koniec 2014 r. normy ISO 19600 dotyczącej systemów zarządzania compliance.

Jak zostać Oficerem Compliance?

Zadanie przygotowania, wdrożenia oraz bieżącego nadzorowania działania systemu zarządzania compliance powierzone jest w przedsiębiorstwie oficerowi compliance. To do jego zadań należy rozpoznanie ryzyk compliance, stworzenie na tej podstawie dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzani, a także zapewnienie skuteczności działania takiego systemu oraz jego ciągłej optymalizacji. Oficer compliance musi być w swoim działaniu niezależny, wzbudzać zaufanie załogi przedsiębiorstwa, dysponować odpowiednim zapleczem organizacyjnym niezbędnym do realizacji funkcji compliance. Na naszych oczach kształtuje się nowy zawód, zawód oficera compliance, który ze względu na zarobki i pozycję w przedsiębiorstwie zyskuje coraz większe zainteresowanie ze strony osób chcących podjąć nowe wyzwanie zawodowe. Oficer compliance to jednak nie tylko prawnik! Materia compliance jest materią interdyscyplinarną, a oficer compliance oprócz wiedzy prawniczej musi również posiadać wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem, podstaw psychologii, nauk o komunikacji, a także filozofii. Bardzo ważna jest również znajomości specyfiki działania przedsiębiorstwa, w którym pracuje.

Do wykonywania zadań oficera compliance należy być odpowiednio przygotowanym. Interdyscyplinarność materii compliance oraz konieczność ciągłego dostosowywania się do zmian regulacyjnych oraz biznesowych wymagają od osób wykonujących ten zawód ustawicznego doskonalenia się – zgodnie z mottem: „Kto przestał stawać się lepszym, przestał być dobrym” (Philip Rosenthal). Podejście interdyscyplinarne oraz fachowa wiedza z pierwszej ręki w ramach intensywnego szkolenia to atuty przeprowadzanego przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center kursu Approved Compliance Officer.