Certyfikaty

Witamy na kursach kształcenia zawodowego Ethics, Compliance & Integrity!

Kto przestał stawać się lepszym, przestał być dobrym.

(Philip Rosenthal)

Ryzyko compliance zmienia się każdego dnia. Doświadczenie w wielu krajach dowiodło, że zawód oficera compliance (zarządzającego zgodnością) lub osób zarządzających innym ryzykiem (jak ESG, antykorupcja, AML i inne) wymaga, by osoba go wykonująca na bieżąco się szkoliła, by móc wyjść na przeciw zmieniającym się wyzwaniom compliance. Stąd naszym hasłem przewodnim jest myśl Filipa Rosenthala „Kto przestał stawać się lepszym, przestał być dobrym”. Instytut Compliance oferuje szereg kursów certyfikujących, które sprawią, że będziesz profesjonalnie wykonywał zawód oficera compliance (oraz zawody pokrewne) i na bieżąco orientował się w ryzyku compliance oraz najnowszych metodach zarządzania nim.

| ECIP

W swoim sztandarowym programie ECIP – Ethics, Compliance & Integrity Professional, Instytut Compliance oferuje dwustopniowy model profesjonalnego kształcenia zawodowego:

Poziom I: Do wybory trzy ścieżki tematyczne:

Poziom II: Approved Compliance Expert – ACE

| Kursy specjalistyczne

Ponadto, wśród certyfikatów specjalistycznych oferowane są aktualnie:

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronach poszcególnych kierunków. Szkolenia w ramach kursów certyfikujących prowadzone są przez wybitnych ekspertów. Naszą dewizą jest: wiedza i umiejętności z pierwszej ręki – praktyków i naukowców – mieszanka niezbędna, aby w całości przekazać tajniki interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności zarządzania systemami compliance / ESG / AML / whistleblowingowymi.