ESG

Approved ESG Officer

Specjalistyczne szkolenie uwzględniające wymagania ISO 37000 Governance of Organizations oraz aktualne wymagania z zakresu ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej organizacji

rejestracja

| Koncepcja

Instytut Compliance pracuje nad koncepcją nowego dwudniowego progamu certyfikującego “Approved ESG Officer”. Szczegóły zamieścimy tutaj już niebawem.

| Kiedy

Pierwsza edycja certyfikującego kursu AESGO planowana jest na dzień 22-23 listopada 2021 r.