CAW23

Idea Compliance Awards Instytutu Compliance

W ostatnich latach obserwować można w Polsce dynamiczny wzrost świadomości organizacji i wdrażanie zorientowanych na prewencję występowania nieprawidłowości systemów zarządzania zgodnością. Co potwierdziły wyniki drugiego ogólnopolskiego badania stanu rozwoju compliance, implementacja systemów zarządzania zgodnością nie jest już wyłącznie domeną działających w Polsce spółek-córek zagranicznych koncernów. Trend jest jednoznaczny: także przedsiębiorstwa z polskim kapitałem posiadają systemy zarządzania zgodnością. Wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z mozaiką różnych wzorców i metod CMS, których adaptacja do warunków konkretnej organizacji leży w gestii oficera compliance. Ponieważ system zarządzania zgodnością jest niczym garnitur skrojony na miarę (Prof. B. Makowicz), jego poszczególne elementy są unikatowe i mogą stanowić inspirację dla innych podmiotów. Nie można także zapominać o doniosłej roli zewnętrznych doradców, którzy pomagają organizacjom stawiać pierwsze kroki w trudnym obszarze zarządzania zgodnością, a często pozwalają wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowych. Ponieważ rok 2023 jest ze względu wdrażanie dyrektywy UE o ochronie sygnalistów bez wątpienia rokiem whistleblowingu, od 2022 r. dodajemy w konkursie kategorię związaną z tym obszarem.

Dla wzmacniania świadomości na rynku oraz premiowania szczególnych osiągnięć w obszarze zarządzania zgodnością, zarówno osób indywidualnych, jak i dorobku całej organizacji, zainicjowany został coroczny konkurs „Compliance Awards”, w którym wybierane są osobowości oraz projekty compliance o unikalnym charakterze. Poprzez konkurs Instytut Compliance pragnie promować trend zarządzania zgodnością oraz whistleblowingu i wyznaczać rynkowe standardy w tym obszarze.

Nagrody wręczane są podczas uroczystej gali, która w tym roku odbędzie się dn. 28.09.2023 r. w Warszawie.

Poprzednie edycje:


Zgłoszenia do Compliance Awards 2023

Prosimy użyć odpowiednich formularzy na dole, aby dokonać zgłoszenia na jedną z kategorii Compliance Awards 2023. Prosimy pamiętać, że ocena kandydatur dokonywana jest wyłącznie w oparciu o zgłoszenia przesłane za pośrednictwem formularza online. Prosimy, aby opisy były zwięzłe i konkretne, żeby w ramach przewidzianego limitu znaków jak najlepiej przedstawić dorobek zgłaszanej osoby/organizacji.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.

UWAGA: Zgłaszanie nominacji możliwe jest do dn. 30.06.2023 r.

UROCZYSTA GALA ODBĘDZIE SIĘ dn. 28 września 2023 r., od godz. 16:00 w Warszawie – szczegóły niebawem!


ZGŁOSZENIE KATEGORIA 1: OFICER COMPLIANCE

Opis kategorii: W ramach tej kategorii zgłaszać można oficerki i oficerów compliance posiadających wyjątkowe osiągnięcia w zakresie zarządzania systemami zgodności. Prosimy o zgłaszanie kandydatur osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do stworzenia koncepcji i wdrożenia lub utrzymania systemu zarządzania zgodnością – albo też jego poszczególnych elementów. Oficer Compliance Roku to ktoś, kto cieszy się świetną renomą na rynku, jest uznawany jako ekspert compliance i przedstawia konkretne osiągnięcia na poziomie organizacyjnym, które w znaczący sposób są wyróżniające wobec innych osób zajmujących się zgodnością. Zgłoszenie nie musi dotyczyć wyłącznie reprezentantki czy reprezentanta sektora przedsiębiorstw!

ZGŁASZAM
.

ZGŁOSZENIE KATEGORIA 2: POMYSŁ COMPLIANCE

Opis: Nagroda za wybitny projekt lub ideę promującą kulturę zgodności w danej organizacji lub w szerszym zakresie. Projekt taki cieszy się wysokim stopniem innowacyjności i doprowadził w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności zarządzania zgodnością w danej organizacji. Dzięki projektowi zostały osiągnięte cele systemu zarządzania zgodnością, a jego działanie jest długofalowe. W tej kategorii nie chodzi o indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób, a określone przedsięwzięcie – projekt, który zrealizowany został w danej organizacji. Projekty dotyczące szeroko rozumianego whistleblowingu wyłączone są z tej kategorii i podlegać mogą zgłoszeniu w ramach kategorii „Projekt Whistleblowingowy Roku”.

ZGŁASZAM
.

ZGŁOSZENIE KATEGORIA 3: DORADCA COMPLIANCE

Opis: Nagroda dla wykwalifikowanych i cenionych na rynku doradców z zakresu systemów zarządzania zgodnością. Osoba posiadająca znakomite doświadczenie doradziła podczas kompleksowego wdrażania całego systemu zarządzania zgodnością lub dzięki swoim ustawicznym radom doprowadziła do znacznego podwyższenia skuteczności systemu lub jego ogólnej optymalizacji.

ZGŁASZAM
.

ZGŁOSZENIE KATEGORIA 4: PROJEKT WHISTLEBLOWINGOWY

Opis: Nagroda za wybitny projekt lub ideę promującą kulturę SpeakUp w danej organizacji. Projekt taki cieszy się wysokim stopniem innowacyjności i doprowadził w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności systemu zgłaszania nieprawidłowości w danej organizacji. Dzięki projektowi zostały osiągnięte cele systemu whistleblowingowego, a jego działanie jest długofalowe. W tej kategorii nie chodzi o indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób, a określone przedsięwzięcie – projekt, który zrealizowany został w danej organizacji. Nie chodzi też jedynie uruchomienie kanału zgłaszania nieprawidłowości, a o to, w jaki innowacyjny sposób w organizacji promowana jest kultura SpeakUp, jak narzędzia whistleblowingu wspomagają z systemem zarządzania zgodnością lub też w jaki sposób dana organizacja przyczyniła się do ogólnego promowania whistleblowingu w Polsce. Z nominacji w tej kategorii wyłączone są rozwiązania komercyjne oferowane rynkowo, jak przykładowo zewnętrzne platformy do dokonywania zgłoszeń.

ZGŁASZAM
.