CAW23

Idea Compliance Awards Instytutu Compliance

W ostatnich latach obserwować można w Polsce dynamiczny wzrost świadomości organizacji i wdrażanie zorientowanych na prewencję występowania nieprawidłowości systemów zarządzania zgodnością. Co potwierdziły wyniki drugiego ogólnopolskiego badania stanu rozwoju compliance, implementacja systemów zarządzania zgodnością nie jest już wyłącznie domeną działających w Polsce spółek-córek zagranicznych koncernów. Trend jest jednoznaczny: także przedsiębiorstwa z polskim kapitałem posiadają systemy zarządzania zgodnością. Wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z mozaiką różnych wzorców i metod CMS, których adaptacja do warunków konkretnej organizacji leży w gestii oficera compliance. Ponieważ system zarządzania zgodnością jest niczym garnitur skrojony na miarę (Prof. B. Makowicz), jego poszczególne elementy są unikatowe i mogą stanowić inspirację dla innych podmiotów. Nie można także zapominać o doniosłej roli zewnętrznych doradców, którzy pomagają organizacjom stawiać pierwsze kroki w trudnym obszarze zarządzania zgodnością, a często pozwalają wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowych. Ponieważ rok 2023 jest ze względu wdrażanie dyrektywy UE o ochronie sygnalistów bez wątpienia rokiem whistleblowingu, od 2022 r. dodajemy w konkursie kategorię związaną z tym obszarem.

Dla wzmacniania świadomości na rynku oraz premiowania szczególnych osiągnięć w obszarze zarządzania zgodnością, zarówno osób indywidualnych, jak i dorobku całej organizacji, zainicjowany został coroczny konkurs „Compliance Awards”, w którym wybierane są osobowości oraz projekty compliance o unikalnym charakterze. Poprzez konkurs Instytut Compliance pragnie promować trend zarządzania zgodnością oraz whistleblowingu i wyznaczać rynkowe standardy w tym obszarze.

Nagrody wręczane są podczas uroczystej gali, która w tym roku odbędzie się dn. 05.10.2023 r. w Warszawie.

Poprzednie edycje:


Zgłoszenia do Compliance Awards 2023

Prosimy użyć odpowiednich formularzy na dole, aby dokonać zgłoszenia na jedną z kategorii Compliance Awards 2023. Prosimy pamiętać, że ocena kandydatur dokonywana jest wyłącznie w oparciu o zgłoszenia przesłane za pośrednictwem formularza online. Prosimy, aby opisy były zwięzłe i konkretne, żeby w ramach przewidzianego limitu znaków jak najlepiej przedstawić dorobek zgłaszanej osoby/organizacji.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.

UWAGA: Zgłaszanie nominacji możliwe było do dn. 18.09.2023 r. Serdecznie dziękujemy za liczne zgłoszenia!

UROCZYSTA GALA ODBĘDZIE SIĘ dn. 5 października 2023 r., od godz. 17:00 w Warszawie – szczegóły niebawem! Zgłoszenie zainteresowania na dole strony!


ZGŁOSZENIE KATEGORIA 1: OFICER COMPLIANCE

Opis kategorii: W ramach tej kategorii zgłaszać można oficerki i oficerów compliance posiadających wyjątkowe osiągnięcia w zakresie zarządzania systemami zgodności. Prosimy o zgłaszanie kandydatur osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do stworzenia koncepcji i wdrożenia lub utrzymania systemu zarządzania zgodnością – albo też jego poszczególnych elementów. Oficer Compliance Roku to ktoś, kto cieszy się świetną renomą na rynku, jest uznawany jako ekspert compliance i przedstawia konkretne osiągnięcia na poziomie organizacyjnym, które w znaczący sposób są wyróżniające wobec innych osób zajmujących się zgodnością. Zgłoszenie nie musi dotyczyć wyłącznie reprezentantki czy reprezentanta sektora przedsiębiorstw!


ZGŁOSZENIE KATEGORIA 2: POMYSŁ COMPLIANCE

Opis: Nagroda za wybitny projekt lub ideę promującą kulturę zgodności w danej organizacji lub w szerszym zakresie. Projekt taki cieszy się wysokim stopniem innowacyjności i doprowadził w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności zarządzania zgodnością w danej organizacji. Dzięki projektowi zostały osiągnięte cele systemu zarządzania zgodnością, a jego działanie jest długofalowe. W tej kategorii nie chodzi o indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób, a określone przedsięwzięcie – projekt, który zrealizowany został w danej organizacji. Projekty dotyczące szeroko rozumianego whistleblowingu wyłączone są z tej kategorii i podlegać mogą zgłoszeniu w ramach kategorii „Projekt Whistleblowingowy Roku”.


ZGŁOSZENIE KATEGORIA 3: DORADCA COMPLIANCE

Opis: Nagroda dla wykwalifikowanych i cenionych na rynku doradców z zakresu systemów zarządzania zgodnością. Osoba posiadająca znakomite doświadczenie doradziła podczas kompleksowego wdrażania całego systemu zarządzania zgodnością lub dzięki swoim ustawicznym radom doprowadziła do znacznego podwyższenia skuteczności systemu lub jego ogólnej optymalizacji.


ZGŁOSZENIE KATEGORIA 4: PROJEKT WHISTLEBLOWINGOWY

Opis: Nagroda za wybitny projekt lub ideę promującą kulturę SpeakUp w danej organizacji. Projekt taki cieszy się wysokim stopniem innowacyjności i doprowadził w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności systemu zgłaszania nieprawidłowości w danej organizacji. Dzięki projektowi zostały osiągnięte cele systemu whistleblowingowego, a jego działanie jest długofalowe. W tej kategorii nie chodzi o indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób, a określone przedsięwzięcie – projekt, który zrealizowany został w danej organizacji. Nie chodzi też jedynie uruchomienie kanału zgłaszania nieprawidłowości, a o to, w jaki innowacyjny sposób w organizacji promowana jest kultura SpeakUp, jak narzędzia whistleblowingu wspomagają z systemem zarządzania zgodnością lub też w jaki sposób dana organizacja przyczyniła się do ogólnego promowania whistleblowingu w Polsce. Z nominacji w tej kategorii wyłączone są rozwiązania komercyjne oferowane rynkowo, jak przykładowo zewnętrzne platformy do dokonywania zgłoszeń.


UROCZYSTA

GALA

WRĘCZENIA NAGRÓD COMPLIANCE AWARDS

UWAGA: TYLKO DLA ABSOLWENTEK I ABSOLWENTÓW ACO W LATACH 2020-2023 > NETWORKING & TEMATYCZNY „COMPLIANCE SPEED DATING” > 5.10.2023 r. > godz. 16:00 – 17:00

Zapraszamy do następujących stolików tematycznych – w trybie toracyjnym:

1. Oskar Filipowski
Compliance i generatywna AI

2. Konrad Sędkiewicz
Jak przekonać nieprzekonanych do whistleblowingu? Jak pracować z tym narzędziem?

3. Magdalena Soboń-Stasiak
To jak to jest z tą korupcją?

4. Agnieszka Kelma-Koczorowska
Trudne meandry ESG 😉

5. Piotr Janecki
Pogawędki o CMS

6. Katarzyna Saganowska
AML wiecznie żywy


GALA COMPLIANCE AWARDS: 5.10.2023 r., od godz. 17:00

GDZIE: ARTBISTRO STALOWA 52, ul. Stalowa 52, 03-429 Warszawa

WARUNKI UDZIAŁU:

  • Udział w gali jest bezpłatny, jednak w przypadku rejestracji i braku powiadomienia organizatora na 5 dni o rezygnacji naliczana jest tzw. opłata No-Show w wysokości 380 zł netto. Nie dotyczy przypadków losowych (choroba, itd.)
  • Liczba miejsc jest ograniczona. Wypełnienie poniższego formularza oznacza chęć wzięcia udziału w gali. Organizator po sprawdzeniu dostępności miejsc potwierdzi udział indywidualnie, wysyłając do osoby zainteresowanej indywidualne zaproszenie. Zaproszenia nie można przykazywać innym osobom.
  • Zaproszenie obejmuje udział w całej Gali łącznie z poczęstunkiem i napojami.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych, naciśnij tutajZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką; kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych; Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia; ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego; podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

Wypełnij i wyślij poniższy formularz, jeśli zgadzasz się z powyższymi warunkami. Serdecznie zapraszamy!!!

UPDATE z dn. 04.10.2023 r.: Liczba miejsc w Gali CAW 2023 wyczerpana. Serdecznie dziękujemy za tak liczne zgłoszenia. Niestety z uwagi na ograczenia miejscowe nie wszystkie zgłoszenia mogły zostać potwierdzone. Do zobaczenia na Gali!