Speakers

AGENDA | SPEAKERS | REJESTRACJA

| SPEAKERS AI SUMMIT

W ramach „AI SUMMIT” odbędzie się szereg indywidualnych wystąpień Ekspertek i Ekspertów z zakresu AI ze świata nauki, biznesu i administracji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Prelegentkami i Prelegentami AIS:


Jan Anisimowicz

Członek Zarządu, Chief Portfolio Officer w C&F SA. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów dla międzynarodowych organizacji z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i farmaceutycznego. Jest doradcą w obszarach wytwarzania oprogramowania, zarządzania ryzykiem, wdrażania procesów GRC (Governance, Risk and Compliance), budowy hurtowni danych, analiz Big Data/Business Intelligence oraz Architektury Systemów IT. Z sukcesem prowadził projekty wdrożenia systemów Revenue Assurance, hurtowni danych (w Polsce i za granicą), a także programy usprawniające organizację projektową w oparciu o Project Management Office, czy też zwiększające poziom dojrzałości i konkurencyjności przedsiębiorstw (CMM). Prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących, bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania ryzykiem, procesami audytu oraz zapewnienia zgodności. Posiada Certyfikat PMP (organizacji PMI) oraz certyfikaty CRISC i CISM (organizacji ISACA). Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej (Cybernetyka), Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA).


dr Łukasz Borowiecki

Współzałożyciel 10 Senses, firmy doradczej świadczącej usługi w z zakresu zaawansowanej analityki, w tym AI oraz Business Intelligence. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, obroniony w Szkole Głównej Handlowej oraz magistra socjologii o specjalności metod ilościowych, obroniony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed założeniem 10 Senses pracował jako konsultant w EY Business Advisory. Łącznie posiada 15 lat doświadczenia w projektach data science oraz wykorzystujących dane w firmach konsultingowych oraz badań marketingowych. Autor publikacji z obszaru wykorzystania AI w Polsce oraz aktywny uczestnik Grupy Roboczej ds. AI.


Sławomir Chmielewski, MBA, r.pr.

Doświadczony menedżer z udokumentowaną historią pracy w branży technologii informatycznych i usług. Absolwent INSEAD Business School i International Executive MBA Program, Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie.  Radca prawny. W Orange Polska jako Szef Bezpieczeństwa i Compliance oraz Przewodniczący Komisji Etyki Orange Polska Data & Artificial Intelligence. Wcześniej związany z innymi firmami z obszaru ICT oraz z sektorem publicznym jako menedżer, dyrektor i pełnomocnik zarządu. Pełnił również funkcje w Ministerstwie Łączności i Urzędzie Regulacji Telekomunikacji. Od 2014 roku Członek Zarządu w TP TELTECH oraz Interkam Orange Group. Członek Komitetu Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2018 roku Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.


Michał Grzegorzewski

Head of Solution Architects and Services Delivery w Fujitsu Poland – od ponad 20 lat związany z branżą IT w Polsce i Europie. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi pracując w Centrum Badawczo-Rozwojowym grupy Orange, gdzie zajmował się innowacyjnymi usługami multimedialnej komunikacji. Przez wiele lat odpowiadał za realizację kluczowych projektów usługowych w Polsce i Europie Wschodniej zarówno po stronie klienta, integratora, jak również producenta rozwiązań IT. Obecnie w Fujitsu odpowiada za zespół wsparcia sprzedaży, operacje, a także dział usług, który realizuje projekty usługowe i utrzymaniowe dla klientów w Polsce i Europie.


Kaja Heckert, LL.M.

Compliance Specialist w Allegro. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierunku Master of Intellectual Property and ICT Law na KU Leuven, autorka publikacji z pogranicza prawa, nowych technologii i etyki. Od lat zaangażowana w działalność organizacji trzeciego sektora, rozpoczynając od wolontariatu i rozwijając się w zakresie zarządzania projektami. Ponadto jest współorganizatorką i prelegentką na licznych konferencjach, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, poświęconych kwestiom prawnym i społecznym.


Dr. Bartosz Jagura, LL.M.,
Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.


Paweł Jakubik

Od stycznia 2018 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka zarządu w polskim oddziale Microsoft. Był jednym z prowadzących negocjacje największej inwestycji Microsoftu w Europie Środkowo Wschodniej – 1 mld USD na zbudowanie regionu Azure chmury publicznej dla Polski. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrożenia i utrzymanie usług u największych klientów w sektorach: publicznym, bankowości i ubezpieczeń, energetycznym i przemysłowym oraz branżach takich jak sprzedaż, dystrybucja i produkcja. Wcześniej prowadził Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnŻ odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia. Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.


dr inż. Mariusz Jurczyk

Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT, TAURON Polska Energia. Od 2000 r. związany z TAURON Dystrybucja, z obszarem pomiarów, systemów pomiarowych, rynku energii. Odpowiadał za realizację wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania AMIplus na obszarze miasta Wrocław. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Inteligentnego Opomiarowania w TAURON Dystrybucja Pomiary, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w TAURON Dystrybucja.  Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT w TAURON Polska Energia S.A. Ekspert w zakresie inteligentnego opomiarowania AMI, członek Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Członek Zespołu PTPiREE ds. smart metering (AMI) oraz Zespołu PTPiREE ds.cyberbezpieczeństwa, pracował w ramach PTPiREE przy opracowaniu studium wykonalności wdrożenia smart metering w Polsce. Autor wielu publikacji na konferencjach dotyczących inteligentnego opomiarowania, cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania, smart grid, rynków energii (m.in. ENLIT Europe, Smart Grid Security Summit, EuroPOWER, InfraSEC, Systemy Informatyczne w Elektroenergetyce, Raport Instytutu Sobieski – Cyberbezpieczeństwo Polskiego Przemysłu Sektor Energetyczny, Piknik Jakości Energii, Smart Communication and Techology Forum Metering Billing/CRM Europe, Europejski Rynek Energii Elektrycznej).


Maciej Krasnodębski

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej (Activeweb, Via Medica, Medorado, Boehringer Ingelheim). Absolwent Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Interdyscyplinarnych Studiów Menadżerów Farmacji PW. Szczególne zainteresowania dotyczą innowacyjnych form edukacji i komunikacji w branży farmaceutycznej. Na co dzień w Boehringer Ingelheim pełni funkcję Customer Experience Managera, prowadząc zarówno projekty wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Prelegent wielu branżowych konferencji. Prywatnie tata Hani i entuzjasta spędzania czasu z daleka od tłumów.


Robert Leksiński

Dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w Linii Biznesowej Online w Totalizatorze Sportowym, opiekuje się w procesami CRM oraz Customer Experience, Lojalnością, ale również Odpowiedzialną Grą od strony operacyjnej. Buduje etyczne systemy oparte o dane.


Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.


dr Michał Nowakowski

Radca prawny w kancelarii Rymarz Zdort Maruta, zapewnia doradztwo prawne klientom z sektora technologii finansowych, bankowości i sztucznej inteligencji. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w tych dziedzinach, rozwinął głębokie zrozumienie wyzwań regulacyjnych, etycznych i biznesowych oraz możliwości, jakie stwarzają te technologie. Autor i współautor wielu publikacji i książek na temat FinTech i sztucznej inteligencji. Pasjonat technologii i jej potencjału do zmiany świata na lepsze.


Anna Różalska, ACO

Ekonomistka, w 2016 roku obroniła tytuł MBA w ochronie zdrowia, ekspert w prowadzeniu projektów dotyczącej Kompleksowej Opieki działającym przy zespole parlamentarnym, doktorantka UW. Od 17 lat związana z biznesem farmaceutycznym, w którym była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych, analizę sprzedaży i działań marketingowych dotyczących strategicznego kierunku rozwoju biznesu. Jako oficer compliance autorka rozwiązań systemowych do skutecznego zarządzania procesami compliance.


Barbara Sawina

Radca prawna, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego UJ. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji ochrony danych osobowych. Pełni aktualnie funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Orange Polska. Członkini Komitetu ds. Etyki danych i AI w Orange Polska, odpowiedzialna za wdrożenie zasad odpowiedzialnej i etycznej AI. Przewodnicząca Komitetu Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją PIIT.


Stanisław Strejmer, ACO, ACE

Radca prawny. Ekspert, doradca i szkoleniowiec w zakresie tematyki compliance, etyki i zarządzania ryzykiem. Obecnie Rzecznik Etyki i Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. W swojej dotychczasowej karierze doradzał między innymi w obszarach compliance, etyki, zarządzania ryzykiem, GRC, bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej i prawa konkurencji podmiotom z sektora publicznego i prywatnego, w tym w branżach: modowej, R&D, hazardowej i medycznej.


prof. dr hab. Tomasz Sójka

Profesor nauk prawnych pracujący na UAM w Poznaniu. Adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek, rynku finansowego i nowych technologii. Dorobek naukowy Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji w wyżej wymienionym zakresie. Jest autorem 4 monografii z zakresu prawa handlowego oraz redaktorem i współautorem wiodącego komentarza do prawa rynku kapitałowego. Uczestniczył także w procesie legislacyjnym wielu ustaw związanych z prawem gospodarczym, w tym ustawy o prostej spółce akcyjnej. Przez 15 lat był partnerem zarządzającym dużej, polskiej kancelarii prawnej. W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A), restrukturyzacji kapitałowej. Doradzał w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych, także w charakterze arbitra. W latach 2006-2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności szkoleniowej w zakresie prawa spółek oraz regulacji rynku finansowego. Przeprowadził kilkadziesiąt dni szkoleń dla pracowników organów nadzorujących rynek finansowy oraz menadżerów wielu spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych i banków. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, Instytutu TMC Assera w Hadze oraz Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu.


r.pr. Marzena Tyl, ACE

Approved Compliance Expert (ACE), radca prawny, trener, manager, certyfikowany mediator, Chief Compliance Officer w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ekspert z zakresu prawa nowych technologii. Wspiera w tworzeniu procedur służących eliminowaniu niewłaściwych praktyk, w tym koordynuje procesy związane z kontrolą wewnętrzną, ochroną danych osobowych i informacji publicznych. Wspiera fundusze Venture Capital oraz startupy w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz wykorzystywania innowacyjnych technologii. Jest aktywnym członkiem Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Działa w podgrupie ds. etyki i prawa, której zasadniczym celem jest wsparcie rozwoju polskiego ekosystemu sztucznej inteligencji w zakresie etyki i prawa. Zaangażowana w pracę na rzecz Samorządu zawodowego radców prawnych będąc Członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Członkiem komisji ds. nowych technologii OIRP.

AGENDA | SPEAKERS | REJESTRACJA