Krynica 2016

[breadcrumb]

Instytut Compliance partneren na Forum w Krynicy

Instytut Compliance, reprezentowany przez prof. Bartosza Makowicza, brał udział w tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, zasilając panel „Jak bezpiecznie prowadzić biznes w Polsce?”. Partnerami i organizatorami panelu byli: DZP i Deloitte pod patronatem Instytutu Compliance. W czasie panelu poddano dyskusji jak, w szczególności biorąc pod uwagę wciąż zmieniające się otoczenie prawne, prowadzić biznes w Polsce w sposób bezpieczny. Po co firmom systemy zarządzania ryzykiem (compliance), dlaczego tańsze jest zapobieganie oraz jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Poruszyliśmy problem przestępczości gospodarczej w Polsce i mówiliśmy o tym, jak przeciwdziałać korupcji i nieprawidłowościom w codziennej działalności. Dalsze szczegóły niebawem na stronach Instytutu Compliance.