Agenda

AGENDA | SPEAKERS | REJESTRACJA

| AGENDA AI SUMMIT

Pobierz agendę w wersji PDF:

KIEDY: 22.11.2023 r.

GDZIE: ul. Marszałkowska 45/49 II Piętro, Warszawa

JAK TAM TRAFIĆ? Do naszej magicznej krainy wchodzimy przez lokal WARMUT, a następnie idziemy schodami na górę. Na pierwszym piętrze jest garderoba i tu otrzymacie Państwo identyfikatory, a sama konferencja odbywa się na drugim piętrze. Do zobaczenia!!

9.00-10.00 GET TOGETHER & KAWA

10.00-10.05 POWITANIE & OTWARCIE

Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center

Max (robot) | Orange Polska

Moderacja paneli:

Anna Różalska | Oficer Compliance | Siemens Healthineers

Bartosz Jagura | Instytutu Compliance

10.05-11.20 PANEL I ⇝ AI: skąd przychodzi, gdzie jest i dokąd zmierza, czyli superinteligencja w natarciu

Opis panelu tutaj Zacznijmy całkiem klasycznie, od podstaw. W pierwszym panelu zdefiniowane będą podstawowe pojęcia i terminy związane ze sztuczną inteligencją. Dowiemy się, czym jest w ogóle sztuczna inteligencja i jaka jest różnica między Artificial General Intelligence – AGI i Artificial Super Intelligence – ASI. Skoncentrujemy się także na aktualnym stanie rozwoju nauki oraz szansach i zagrożeniach, jakie wynikają z rozwoju sztucznej inteligencji w różnych obszarach naszego życia. To wprowadzenie pozwoli nam na przeprowadzenie pogłębionych rozważań w dalszych panelach.

Wystąpienia:

Czy Europa prześpi rewolucję AI?
Prof. dr hab. Tomasz Sójka | Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

AI w pakiecie z chmurą. Jak bezpiecznie przekuć generatywną sztuczną inteligencję w realną wartość dla organizacji.
r.pr. dr Michał Nowakowski  |  Counsel | Rymarz Zdort Maruta | CEO | GovernedAI

Zastosowanie AI w osiąganiu celów biznesowych

Michał Grzegorzewski | Head of Solution Architects and Services Delivery w Fujitsu Poland

11.20-11.40 BREAK & NETWORKING

11.40-13.00 PANEL II ⇝ Realny wpływ AI na przedsiębiorstwa – szanse i wyzwania

Wystąpienia:

AI – jak oswoić smoka? Czyli jak przygotować organizację na zmianę.
Maciej Krasnodębski | Multimedia Channel Manager | Boehringer Ingelheim

AI w energetyce – szansa czy zagrożenie?
dr Mariusz Jurczyk | Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania, IT i OT | Tauron Polska Energia S.A.

Wpływ Gen AI na poszczególne branże, które mogą zyskać, a które mogą się obawiać przyszłości?

Michał Furmankiewicz | Principal Program Manager @ AI Industry Team | Microsoft Polska

13.00-13.45 LUNCH

13.45-15.00 PANEL III ⇝ AI-Compliance, między standaryzacją a aktami unijnymi i krajowymi, czyli kto tu reguluje kogo i jak?!?

Opis panelu tutaj Za rozwojem sztucznej inteligencji próbuje nadążyć prawodawstwo, tworząc ramy dla nowych zjawisk i wyznaczając nieprzekraczalne granice wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych obszarach życia. Obserwować możemy zarówno wysiłki Unii Europejskiej i prace nad AI Act, jak i działalność krajowych parlamentów. Ostatni przykład z Hiszpanii pokazuje, że tworzone mogą być także organy nadzoru nad sztuczną inteligencją. W tym panelu skupimy się na analizie aktualnego kontekstu prawnego oraz potrzebach przyszłości – czy regulacje prawne są w ogóle w stanie dotrzymać kroku rozwojowi sztucznej inteligencji?

Wystąpienia:

Wyzwania wdrożenia AI Act w spółce.

Sławomir Chmielewski | Chief of Security and Compliance | Orange Polska

Jak korzystać z AI w sposób zgodny z regulacjami UE?

Łukasz Borowiecki | CEO & Co-Founder | 10 SENSES

Czy chatGPT zastąpi audytorów oraz osoby odpowiedzialne za compliance?

Jan Anisimowicz | Chief Portfolio Officer, Member of the Board | C&F SA

15.00-15.15 BREAK & NETWORKING

15.15-16.45 PANEL IV ⇝ Mamy (podobno) etykę w biznesie, a co z etyką AI?

Opis panelu tutaj Ten panel jest bez wątpienia najtrudniejszy i stąd zostawiamy go na sam koniec – kiedy już łatwiej będzie nam zrozumieć działanie AI. Porozmawiamy więc o stronniczość algorytmów – o tym skąd ona się bierze i czy można jej przeciwdziałać. Zastanowimy się, czy wizja wpajania sztucznej inteligencji systemu wartości jest mrzonką oraz o jakim systemie wartości w ogóle mówimy? Przeanalizujemy także różne zastosowania sztucznej inteligencji, co do których istnieją poważne zastrzeżenia natury etycznej i prawnej, jak profilowanie, social scoring czy deanonimizacja.

Wystąpienia:

Pozaprawne regulacje AI w USA i Chinach w kontekście etyki

Barbara Sawina | Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji & Zastępca Inspektora Ochrony Danych | Orange Polska

Odpowiedzialność moralna i etyczna w autonomicznych systemach AI
Marzena Tyl | Oficer Compliance | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narzędzia i frameworki oceny etyki w systemach opartych na sztucznej inteligencji

Kaja Heckert, LL.M. | Oficer compliance | Allegro

Technological social responsibility? AI, społeczeństwo, compliance, etyka i odpowiedzialny biznes – czy możemy pogodzić te wątki i jak to zrobić?

Robert Leksiński | Dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w Linii Biznesowej Online | Totalizator Sportowy
Stanisław Strejmer | Rzecznik Etyki i Compliance Officer | Totalizator Sportowy

16.45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


AGENDA | SPEAKERS | REJESTRACJA