ESG

Approved E/S/G Officer

Specjalistyczne szkolenie holistycznie omawiające zagadnienia z obszaru E/S/G. Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym. Każdy dzień szkoleniowy poświęcony jest specyficznym zagadnieniom z obszarów E/S/G oraz nowym zasadom raportowania.

NOWOŚĆ: od edycji czerwiec 2024 szkolenie uzupełnione jest o dodatkowy dzień zajęć poświęcony raportowaniu! Masz już certyfikat ESG i chcesz zaliczyć tylko ten blok? – napisz do nas!

| Aktualne terminy

  • SESJA CZERWIEC 2024: 24,25,26,27 VI 2024 r. (wolne miejsca)

rejestracja

| Koncepcja

Akronim ESG odnosi się do trzech grup czynników, w oparciu o które dokonywane są oceny pozafinansowe organizacji, ale również odzwierciedlane są wartości i sposoby działania dojrzałych organizacji, w szczególności w kontekście wyzwań przyszłości. Te trzy grupy komponentów to kwestie: E – Environment, a więc szeroko rozumiane zagadnienia środowiskowe: wpływu organizacji na środowisko i realizacji strategii środowiskowej (m.in. redukcja śladu węglowego); S – Social, tzn. społecznej odpowiedzialności w kontekście zagadnień takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw i zagwarantowanie w nim określonych standardów, prowadzenie audytów etycznych, bezpieczeństwo produktów, prawa pracownicze, oraz G – Governance, pod którym rozumie się szereg zagadnień ładu korporacyjnego, a więc kwestie zarządzania i nadzoru nad spółką, przeciwdziałania korupcji, agresywnej optymalizacji podatkowej, przyjętej polityki wynagrodzeń i różnorodności. Program szkoleniowy ma przedstawiać te zagadnienia oraz kwestie związane z samym zrównoważonym raportowaniem – w szczególności w kontekście nowych wymogów prawnych w tym zakresie.

| Formuła zajęć

Zajęcia odbywają się online z wykorzystaniem programu Zoom umożliwiającego interakcję uczestniczek i uczestników z prowadzącymi. Przed rozpoczęciem zajęć dostarczane są kurierem materiały kursowe będące podstawą przygotowania do egzaminu certyfikującego Approved ESG Officer, który odbywa się czwartego dnia kursowego po zakończeniu zajęć. Egzamin ma formę open book, tzn. z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych. Pytania zakładają konieczność przetworzenia zdobytej na kursie wiedzy i jej odpowiedniego wykorzystania.

| Treści szkoleniowe

Szkolenie składa się z czterech dni szkoleniowych, w trakcie których omawiane są zarówno zagadnienia mieszczące się w poszczególnych obszarach tematycznych E/S/G, jak również wspólne kwestie, dot. przykładowo raportowania czy potencjalnych sporów związanych z ESG.

 

Trening I (dzień I): E > Praktyczne wprowadzenie do zagadnień ESG i obszar tematyczny G > Governance

Pierwszy dzień kursowy poświęcony jest wprowadzeniu do zagadnień ESG wraz z ogólnym przestawieniem relewantnych źródeł prawa i standardów. Rozważany jest obszar tematyczny „G” – Governance: zajęcia rozpoczynają się od przedstawienia normy ISO 37000 Governance of organizations. Następnie omawiany jest kontekst zmiany podejścia organizacji do zagadnień ESG i ewolucji od pojęcia CSR. Szkicowane jest uniwersum regulacyjne w obszarze ESG. Następnie konkretyzowane są wymogi ładu korporacyjnego w odniesieniu do wybranych zagadnień, z osadzeniem w polskich realiach prawnych. Ten dzień kursowy kończy się wprowadzeniem do kolejnego obszaru tematycznego „S” – kwestii społecznych w procesie weryfikacji partnerów biznesowych.

Trening II (dzień II): S > Social, czyli różne wymiary społecznej odpowiedzialności i potencjalne obszary ryzyk

Ten dzień kursowy poświęcony jest społecznemu wpływowi organizacji na otoczenie. Zajęcia rozpoczynają się od zaprezentowania wyzwań zapewnienia określonych standardów w łańcuchu dostaw, w tym w szczególności odnośnie kwestii takich jak modern slavery, child labour oraz forced labour. Uwaga zwracana jest także na nowe regulacje unijne, w tym w szczególności dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSDDD). W dalszej kolejności omawiane jest uniwersum regulacyjne odnoszące się do ochrony praw człowieka, a następnie w praktyczny sposób adresowane są kwestie poszanowania praw człowieka w działalności biznesowej – z uwzględnieniem specyfiki różnych branż.

Trening III (dzień III): E > Environment, zrównoważone finanse i spory

Trzeci dzień kursowy koncentruje się wokół obszaru tematycznego „E” – Environment, a więc zagadnień środowiskowych w funkcjonowaniu dojrzałych organizacji z punktem ciężkości położonym na kwestie śladu węglowego i jego liczenia oraz strategię net zero przedsiębiorstwa. Następnie omawiane są kwestie zrównoważonych finansów i roli instytucji finansowych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju. Ten dzień kończy się bardzo aktualnymi rozważaniami nt. ryzyk i sporów związanych z ESG, w szczególności odnośnie greenwashingu.

Trening IV (dzień IV): Zrównoważone raportowanie i egzamin certyfikujący

Czwarty dzień kursowy stanowi swoistą syntezę dotychczas przekazanej wiedzy i umiejętności w kontekście zrównoważonego raportowania. Omówione będą regulacje prawne odnoszące się do raportowania oraz sama metodyka tworzenia raportów i najlepsze praktyki rynkowe w tym zakresie. Na koniec odbywa się egzamin certyfikujący Approved E/S/G Officer.

| Trenerki i Trenerzy

Zajęcia prowadzone są przez grono uznanych ekspertek i ekspertów w zakresie zagadnień ESG, m.in. przez:*


dr Marcin Ciemiński

Dr Marcin Ciemiński, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Partner w Departamencie Postępowań Spornych i Arbitrażu kancelarii Clifford Chance, kierujący zespołem prawa karnego gospodarczego i compliance oraz warszawską praktyką ds. pro bono, która to praktyką jest jedną z najbardziej aktywnych oraz nagradzanych praktyk pro bono wśród polskich kancelarii prawniczych. Marcin posiada bogate doświadczenie w kwestiach dotyczących ochrony środowiska, praw człowieka oraz ładu korporacyjnego, w tym doradzał klientom w zarządzaniu kryzysami w tych obszarach, zarządzaniu ryzykiem ESG, postępowaniami wewnętrznymi oraz sporami dotyczącymi ESG. Według rankingów prawniczych Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz Rzeczpospolitej należy do grona wiodących prawników w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz prawa karnego gospodarczego. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz częstym prelegentem podczas konferencji dotyczących prawa karnego gospodarczego i compliance.


Barbara Głowala

Radczyni prawna z międzynarodowym doświadczeniem w branży budowlanej i deweloperskiej, a obecnie IT, ekspertka z zakresu etyki biznesu, compliance i ładu korporacyjnego, menadżerka. Pracując w Skanska była odpowiedzialna za harmonizację i realizację wszystkich działań w obszarze etyki i ładu korporacyjnego, tj.: edukacja, system informowania o nieprawidłowościach, analiza ryzyka, polityki i procedury oraz zaangażowanie zewnętrzne. Odegrała istotną rolę w stworzeniu Kodeksu Postępowania Skanska, Kodeksu Dostawcy i procedur zgodności dla Skanska globalnie. Uczestniczyła również w opracowaniu Minimalnego standardu programu etycznego przygotowanego pod patronatem ONZ Global Compact Poland w 2016 r. Na początku swojej kariery, pracując w kancelarii Clifford Chance oraz jako in-house lawyer w Skanska Property Poland sp.z o.o., doradzała w kwestiach związanych z inwestycjami w nieruchomości, restrukturyzacją przedsiębiorstw, procesami due diligence oraz obsługą korporacyjną. Dzięki swojemu doświadczeniu, świetnie rozumie biznes i stara się dostosować swoje obecne działania do stojących przed nim wyzwań. Pasjonuje się etyką od strony behawioralnej oraz budowaniem kultury organizacyjnej opartej o wartości.


dr Jacqueline Kacprzak – Ekspertka CSR/RBC/BHR

Ekspertka w zakresie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności. Posiada doświadczenie i znajomość pracy w administracji publicznej szczebla rządowego oraz międzynarodowego (w szczególności specyfiki funkcjonowania i procedur OECD, UE i ONZ). Radca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Członek Biura Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Inicjatorka i koordynatorka partnerstw na rzecz tłumaczeń na język polski standardów raportowania niefinansowego oraz standardów OECD dotyczących należytej staranności. Wykładowca Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze i naukowe krążą wokół socjologii praw człowieka, zmian w nowoczesności i kapitalizmie oraz wpływu nowych technologii na poszanowanie prawa człowieka.


Maria Krawczyńska

Dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspertka, praktyczka, trenerka i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i zrównoważonych finansów. Od listopada 2021 do stycznia 2023 roku członkini grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministerstwie Finansów. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG; wykładowczyni Uczelni Łazarskiego, Instytutu Compliance, Szkoły ESG – Krajowej Izby Gospodarczej i GPW Growth. Od 2017 roku do końca maja 2023 r. odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz integrację aspektów ESG z celami biznesowymi Banku BNP Paribas.


dr Marcin Łukowski

EMEA Trade Compliance Manager w Bausch + Lomb. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się między innymi nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle), jako  Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii. Laureat Moot Court Competition na Deusto University w Hiszpanii. Zdobywca III nagrody w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Szefa ABW.


Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Kierownik Viadrina Compliance Center w Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Brał udział w pracach komitetów ISO wypracowujących normy w obszarze Governance & Compliance. Uznany międzynarodowo ekspert w obszarze compliance, ethics & integrity.


Wojciech Kapica, ACE

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; partner w kancelarii Lawarton; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).


Sylwia Pawlaczyk

Ekspertka ds. zgodności regulacyjnej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i zgodności produktów, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dokumentacją techniczną dla globalnych firm. Obecnie koncentruje się na doradztwie w zakresie raportowania ESG i praktycznych aspektach wdrożeń. Posiada tytuł magistra nauk o materiałach ze specjalizacją w polimerach; inżyniera technologii chemicznej oraz tytuł magistra zarządzania produkcją. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii, procesów oraz procedur zgodności produktów dla różnych organizacji. Pełni rolę trenera i audytora, skutecznie przekazując swoją wiedzę i doświadczenie innym. W obszarze zarządzania zrównoważonym rozwojem koncentruje się na przekształcaniu złożonych zbiorów danych w praktyczne informacje, wspierając podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Wierzy, że regulacje mogą być nie tylko obowiązkiem, ale również okazją biznesową przy zastosowaniu odpowiedniej strategii.


Michał Stalmach

Ekspert ds. Dekarbonizacji w InPost. W swojej dotychczasowej karierze specjalizował się w obliczaniu śladu węglowego organizacji oraz produktów lub usług, a także opracowywaniu firmowych planów działań mających na celu ograniczenie ich wpływu na klimat oraz strategie zerowej emisji netto. Współpracował z ponad 20 firmami reprezentującymi różne sektory, m.in. nieruchomości, górnictwo metali, przemysł ciężki, logistykę, instytucje finansowe, produkcję, handel detaliczny, instytucje publiczne i inne. Odpowiadał również za tworzenie strategii ESG oraz atestację raportów danych niefinansowych, w tym na zgodność ze standardami GRI – Global Reporting Initiative Standards. Wspierał firmy w raportowaniu informacji o wpływie na klimat i gospodarkę wodną do Carbon Disclosure Project oraz zgodnego z wymaganiami TCFD. Jest współautorem Badania Spółek Świadomych Kryzysu Klimatycznego w Polsce dla lat 2017-2020.


Konrad Sędkiewicz, ACO

Ekspert w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów compliance i CSR z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno w branży finansowej, jak i na rynku nieregulowanym. Autor pierwszego w Polsce Bloga o compliance (www. konradsedkiewicz.pl). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zakresu compliance oraz studia podyplomowe z zakresu CSR. Approved Compliance Officer (ACO). Autor publikacji, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.


*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trenerów, terminów oraz treści.

rejestracja