Prelegenci

CID2023> AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | REJESTRACJA

dr Filip Biały

Pracownik naukowy European New School of Digital Studies (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), research associate w Uniwersytecie w Manchesterze. Prowadzi badania nad społecznymi i politycznymi implikacjami rozwoju technik cyfrowych. Zaangażowany w upowszechnianie wiedzy z zakresu etyki sztucznej inteligencji. W 2023 roku Internet Fellow w Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society w Berlinie.

Justyna Błażejczyk-Kuwał

Adwokat, Counsel w zespołach White-Collar Crime Advisory i Compliance w EY Law. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie i reprezentacji podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego, dochodzeniach wewnętrznych, compliance oraz w postępowaniach spornych i regulacyjnych. Prowadziła liczne polskie i międzynarodowe dochodzenia wewnętrzne w związku z wykrytymi nieprawidłowościami i przestępstwami. Doradza w związku z sytuacjami kryzysowymi i w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, postępowań karnych oraz postępowań administracyjnych przed regulatorami i innymi organami. Posiada bogate doświadczenie w kwestiach sankcji gospodarczych oraz w sprawach regulacyjnych, w szczególności w odniesieniu do posiadanych zezwoleń, wymogów regulacyjnych i kontroli. Doradza klientom w zakresie compliance, w tym przeprowadzała liczne audyty zgodności (również na potrzeby toczących się transakcji M&A). Rekomendowana w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA.

Jakub Bouhnouni

Ekspert ds. prawnych i compliance w KAEM sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, ukończył Program Seminarium Doktorskiego Uniwersytetu SWPS. Posiada certyfikat Compliance Officer Dekry oraz Approved Whistleblowing Compliance Officer i Approved AML Compliance Officer Instytutu Compliance. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół tematyki whistleblowingu, prawa UE i prawa międzynarodowego a zawodowe w sferze compliance, ochrony danych osobowych i prawie pracy. Autor artykułów i uczestnik licznych konferencji. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Piotr Chmiel, ACO

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

dr Marcin Ciemiński

Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Partner w Departamencie Postępowań Spornych i Arbitrażu kancelarii Clifford Chance, kierujący zespołem prawa karnego gospodarczego i compliance oraz warszawską praktyką m.in. pro bono. Według rankingów prawniczych Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz Rzeczpospolitej należy do grona wiodących prawników w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz prawa karnego gospodarczego. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz częstym prelegentem podczas konferencji dotyczących prawa karnego gospodarczego i compliance.

Diana Dębowczyk, ACE

Radca prawny, Chief Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o., odpowiedzialna za nadzór nad Zespołem Compliance i Audytu Wewnętrznego oraz Zespołem Legislacji Wewnętrznej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest także certyfikowanym Compliance Officerem. Wszechstronne umiejętności i doświadczenie łączy z zarządzaniem zespołem, który dba o to, aby zachodzące zmiany w prawie nie stanowiły istotnego zagrożenia dla działalności spółki. Uważa, że dobrze funkcjonująca organizacja daje możliwość dialogu, poszukiwania ścieżek do porozumienia, współpracy, a w ostateczności kompromisu. W ramach swojego doświadczenia pracowała dla wielu organizacji, w tym również dla międzynarodowej kancelarii prawnej w obszarze fuzji i przejęć. Wspierała szereg podmiotów, które mierzyły się z coraz nowymi wyzwaniami biznesowymi.

Mateusz Doroszczonek, LL.M., ACO

Radca prawny w dziale Prawo Pracy, HR Compliance i Wytyczne Organizacyjne, Volkswagen Poznań sp. z o.o. Approved Compliance Officer. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z kapitałem niemieckim, austriackim oraz szwajcarskim zdobyte w jednej z największych poznańskich kancelarii prawnych. Absolwent polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Agata Dróżdż

Europe Region Brokerage Training Manager, UPS Europe. Agent celny, od ponad 12 lat związana z branżą Trade & Customs Compliance. Jest doświadczoną menedżerką z bogatym doświadczeniem w zakresie handlu międzynarodowego i prawa celnego. Uczestniczyła w wielu optymalizacyjnych projektach celnych, a od sierpnia 2021 r. jest dyrektorem ds. szkoleń celnych w UPS Europe, jednej z największych firm kurierskich na świecie. Ukończyła studia licencjackie we Francji i magisterskie z ekonomii w Polsce.

Piotr Falarz
Adwokat, Counsel w DLA Piper Giziński Kycia sp.k. Specjalizuje się w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych, sprawach karnych gospodarczych oraz compliance. Doradza klientom w kwestiach związanych z nieuczciwą konkurencją i zwalczaniem cyberprzestępczości. Ponadto doradza w sprawach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz w sporach prawnych i sprawach dotyczących korupcji w biznesie. Wspiera klientów we wdrażaniu środków zapobiegawczych m.in. w postaci programów antykorupcyjnych, wewnętrznych procedur, szkoleń pracowników oraz instrukcji dotyczących zarządzania kryzysowego mających na celu zminimalizowanie skutków zakłócenia działalności gospodarczej.

dr Oskar Filipowski, ACE

Chief Compliance Officer w Polpharma, radca prawny. Wcześniej przez wiele lat związany z międzynarodowym koncernem górniczym jako Chief Compliance Officer. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa ochrony konkurencji. Laureat Compliance Awards 2020 w kategorii Oficer Compliance Roku oraz zaangażowany w nagrodzony rok później w Compliance Awards Projekt Compliance Roku 2021 Grupy Polpharma.

Ewa Gąsiorowska-Wajman

Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi oraz systemem zarządzania compliance w dużych organizacjach biznesowych (Vattenfall, PGE, obecnie DSV). Ukończyła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegentka studiów podyplomowych w zakresie compliance.

Jarosław Grzegorz

Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, wdrażania systemów compliance, jak i doradztwa w sprawach spornych. Zrealizował ponad 150 projektów w Polsce i Europie, w tym dla spółek notowanych na GPW, regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP). Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową (SGH) oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Występuje też w roli prelegenta na wielu konferencjach o tematyce związanej z compliance i zarządzaniem ryzykiem nadużyć.

Monika Jachimkowska-Trepka
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych i krajowych instytucjach finansowych w obszarze compliance. Specjalizuje się w rozwoju programów zarządzania ryzykiem braku zgodności, tworzeniu i wdrażaniu standardów odpowiedzialnej bankowości, kodeksów etyki i mierników kultury zgodności. Od 2014 r. jest członkinią Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i współautorką rekomendacji Komisji, w tym dotyczącej kształtowania kultury etycznej w bankach. Autorka publikacji z zakresu audytu etycznego oraz prewencji ryzyka misselingu usług finansowych. Dyrektor Biura Zgodności Spraw Korporacyjnych w Banku Pekao S.A.

Monika Jankowska, ACO

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Certyfikowany mediator. Ukończyła kurs certyfikujący Approved Compliance Officer. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej, a następnie w Grupie Kapitałowej Empik Media & Fashion S.A., w której pełniła funkcję prawnika wewnętrznego oraz prowadziła cykliczne szkolenia dla pracowników spółek z grupy kapitałowej z zakresu prawa konkurencji. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek kapitałowych, nadzoruje projekty restrukturyzacyjne oraz M&A. W Grupie Hortex odpowiada za całość kwestii prawnych oraz wdrożenie i rozwój systemu zgodności. Pasjonatka negocjacji prawniczych oraz prawa nowych technologii.

Marta Jedlińska
Dyrektorka Departamentu Compliance, Société Générale SA Branch w Polsce, Compliance Officer z ponad 20-letnim doświadczeniem w compliance w różnych obszarach biznesowych instytucji finansowych: w bankowości prywatnej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Przez wiele lat pracowała na kierowniczych stanowiskach departamentów zgodności w różnych instytucjach finansowych – w bankach inwestycyjnych i uniwersalnych. Zajmowała też kierownicze stanowiska w ramach globalnych struktur compliance w międzynarodowej instytucji finansowej. Obecnie pełni funkcję Dyrektorki Departamentu Compliance w polskim oddziale jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie. Reprezentuje też Oddział w ramach Komitetu Ds. Zrównoważonego Rozwoju, jest autorką komentarzy praktycznych na temat ESG. Od 2014 r. jest Członkinią Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i współpatronką rekomendacji komisji, w tym ostatniej dotyczącej kształtowania kultury etycznej w bankach.

Jacqueline Kacprzak – Ekspertka CSR/RBC/BHR

Ekspertka w zakresie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności. Posiada doświadczenie i znajomość pracy w administracji publicznej szczebla rządowego oraz międzynarodowego (w szczególności specyfiki funkcjonowania i procedur OECD, UE i ONZ). Radca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Członek Biura Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Inicjatorka i koordynatorka partnerstw na rzecz tłumaczeń na język polski standardów raportowania niefinansowego oraz standardów OECD dotyczących należytej staranności. Wykładowca Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze i naukowe krążą wokół socjologii praw człowieka, zmian w nowoczesności i kapitalizmie oraz wpływu nowych technologii na poszanowanie prawa człowieka.

Wojciech Kapica, ACE

Radca prawny i partner w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO); specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020) oraz Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Andrzej Lesiak

Dyrektor Departamentu Compliance w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wcześniej przez wiele lat związany z biznesem i administracją specjalizując się w obszarze przeciwdziałania nadużyciom. Zarządzał zespołami odpowiedzialnymi m. in. za kontrolę wewnętrzną, audyt i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz przestrzeganie reżimów sankcyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Szkoleniowiec z doświadczeniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Politolog, absolwent studiów MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Artur Łakomicki

Starszy Kierownik w Departamencie Compliance PGE S.A. Posiada doświadczenie związane z wdrażaniem systemu zarządzania zgodnością,  zarówno w zakresie kwestii organizacyjnych (struktury, procesy, procedury), jak i operacyjnym (m.in. system zgłoszeń sygnalistów, prowadzenie postępowań wyjaśniających, monitoringi compliance, sankcje, KYC, due diligence). Doświadczenie zawodowe w sektorze telekomunikacyjnym oraz energetyczno-paliwowym.  Absolwent m.in studiów podyplomowych compliance, audyt śledczy oraz cyberbezpiczeństwo. Certyfikat Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO).

dr Marcin Łukowski

Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się m.in. nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle) oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

Paweł Matej

Adwokat w dziale compliance kancelarii DLA Piper. Doradza w zakresie aspektów celnych oraz regulacyjnych związanych z międzynarodowym obrotem handlowym, a także reprezentuje klientów w postępowaniach celnych, podatkowych, cywilnych oraz karnych. Wspiera klientów także w postępowaniach prowadzonych przez OLAF i Komisję Europejską, które dotyczą podejrzenia działań na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej oraz nakładania ceł antydumpingowych. Paweł doradza klientom z branży chemicznej, spożywczej, logistycznej oraz defence.

Dorota Michałowska, ACO

Pracuje w Departamencie Compliance w PGE Polska Grupa Energetyczna SA, wspiera organizację w zakresie AML/CFT, sankcji i ryzyk z obszaru compliance. Certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) i Approved AML&Sanctions Officer (AMLSO). Ukończyła szkolenie Zarządzanie ryzykiem w EY Academy of Business. Absolwentka studiów podyplomowych Polityka compliance w organizacji w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada długoletnie doświadczenie w budowaniu relacji z przedsiębiorcami w sektorze bankowym, które wykorzystuje we wspieraniu biznesu w działaniach compliance.

Anna Miernicka-Szulc
Dyrektor Biura Zgodności i Kontroli Wewnętrznej | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także odpowiada za kwestie zgodności w KDPW_CCP S.A. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł radcy prawnego. W latach 1993 – 2008 pracowała w Biurze Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uczestnicząc w wielu projektach rozwojowych i edukacyjnych, w tym m.in. tworzeniu rynku terminowego, opracowaniu zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych. W latach 2002 – 2006 pełniła funkcję Wicedyrektora (członka Zarządu) Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. Brała udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu rynku kapitałowego. Prowadziła wykłady z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance oraz relacji inwestorskich.

Salwador Milczanowski
Compliance Officer w Techland S.A. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu narzędzi compliance, w tym systemów whistleblowingowych i antykorupcyjnych, zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz wdrażaniu wymogów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w instytucjach niefinansowych. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje również zagadnienia prawa karnego gospodarczego (tzw. business crime), zarówno z perspektywy procesowej, jak również z poziomu prewencyjnego zarządzania ryzykiem odpowiedzialności osobistej. Ma za sobą kilkanaście lat doświadczenia w największych polskich kancelariach prawnych i firmach doradczych, aktualnie compliance officer w Techland S.A.

Agnieszka Panek, ACE

Starszy Kierownik w Departamencie Compliance PGE S.A., Certyfikowany Compliance Ekspert – Approved Compliance Expert (ACE). Posiada znaczące doświadczenie związane z wdrażaniem systemu zarządzania compliance w GK PGE,  zarówno w zakresie kwestii organizacyjnych (struktury, procesy, procedury), jak i operacyjnym (m.in. identyfikacja wymogów i ryzyk, system zgłoszeń sygnalistów, prowadzenie postępowań wyjaśniających). Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w sektorem energetycznym, zarówno w spółkach sektora, jak również w Urzędzie Regulacji Energetyki, posiada tytuł urzędnika służby cywilnej. Ekspert w zakresie regulacji sektora energetycznego oraz funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Absolwentka studiów podyplomowych Audyt śledczy organizowanych wspólnie przez WSM i PIKW.

Radosław Pawluk

Prawnik odpowiedzialny za anitirust compalinace grupy Michelin w Europie Centralnej. Nadzoruje wykonywania polityki przestrzegania prawa konkurencji w tym systemu zgłaszania naruszeń oraz szkoleń antymonopolowych, jak również wprowadza programy antitrust compliance w nowo nabytych  podmiotach. W swojej codziennej pracy aktywnie wspomaga również wdrażanie i utrzymanie standardów w obszarach antykorupcyjnych. Pracował w wiodących kancelariach międzynarodowych, gdzie doradzał klientom w  zakresie antykonkurencyjnych praktyk, jak również w zakresie zgłoszeń koncentracji, reprezentując klientów przed UOKiK oraz Komisją Europejską. Adwokat, absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, a prywatnie fan piłki nożnej i nieoczywistych podróży.

Łukasz Piergies

Adwokat w Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Tuluzie (Capitole I). Posiada ugruntowane doświadczenie w doradztwie prawnym oraz zastępstwie procesowym na rzecz wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorców m.in. w sprawach o naruszenie prawa konkurencji oraz w sprawach private enforcement. W zakresie zarządzania ryzykiem i zgodnością doradza m.in. zarządom oraz radom nadzorczym spółek publicznych, jak również inwestorom publicznym oraz private equity. Łukasz Piergies jest również autorem praktycznych szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem i zgodnością (GRC) oraz z odpowiedzialności członków zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Paweł Pogorzelski

Adwokat, Lider zespołu White-Collar Crime Advisory w EY Law. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego, dochodzeniach wewnętrznych, compliance, a także w postępowaniach spornych i regulacyjnych. Doradza korporacjom i ich zarządom w ocenie ryzyk i przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym (w tym korupcji, oszustwom, działaniu na szkodę spółek, praniu pieniędzy, przestępstwom na rynku kapitałowym, cyberprzestępczości) i przestępstwom podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (w tym na podstawie zagranicznych przepisów antykorupcyjnych: FCPA, UK Bribery Act i Sapin II). Wielokrotnie reprezentował podmioty z różnych sektorów w postępowaniach spornych, w tym w postępowaniach karnych. Wspiera organizacje w sytuacjach kryzysowych, m.in. w ramach niezapowiedzianych kontroli, zarządzaniu ryzykiem, czy reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa. Rekomendowany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego i wewnętrznych dochodzeń w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz Who’s Who Legal.

Agnieszka Poteralska, LL.M., ACO
Radca prawny, certyfikowana Approved Compliance Officer z doświadczeniem w dziedzinie compliance zdobywanym w instytucji rynku kapitałowego, sektorze naukowym oraz międzynarodowej spółce IT. Współpracowała z kancelariami prawnymi, budowała własny startup technologiczny, obecnie łączy funkcję prawniczki inhouse z działaniami z zakresu ethics & compliance. Absolwentka Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Entuzjastka LegalTech, wykorzystywania zwinnego podejścia w pracy prawników i uczynienia ich codziennej pracy innowacyjną i efektywną. Wraz z zespołem wygrała międzynarodowy konkurs programowania rozwiązań dla branży prawniczej – Global Legal Hackathon. Współtworzy cykl meetupów Legal & IT skierowanych na wymianę doświadczeń między prawnikami i przedstawicielami biznesu IT w tematach na styku świata prawa i technologii. Członkini Komisji ds. nowych technologii przy Federacji Adwokatur Europejskich. Autorka polskich i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu nadzoru korporacyjnego i compliance. 

Małgorzata Radej, ACE

Radca prawny w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. – spółce realizującej monopol państwa w zakresie gier hazardowych. Od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną na rzecz spółek kapitałowych. Łączy zadania prawnika inhouse z funkcją compliance oficera. Certyfikowany Approved Compliance Expert (ACE, ACO, AMLCO).

Anna Rybacka, ACE
Dyrektor Pionu Zarządzania Zgodnością, Ryzykiem i Bezpieczeństwem Informacji. Od ponad 10 lat związana z branżą IT, w której buduje systemowe ramy zarządzania ryzykiem oraz nadzoruje prace jednostek 2nd LoD (Risk and Compliance). Pełni funkcje Chief Risk Officer’a oraz Local Compliance Manager’a, odpowiedzialna jest za nadzór i rozwój domen ryzyka takich jak: ERM, BCM /ITSCM, ICS i InfoSec, a w obszarze compliance domen Core Compliance oraz IT Compliance. Absolwenta studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Certyfikowany Compliance Officer (ACO) oraz Certyfikowany Compliance Expert (ACE), a także Certyfikowany Audytor wiodący Systemów Zarządzania ISO 9001 oraz 27001.

Magdalena Soboń-Stasiak, ACE

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka tego Wydziału oraz studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji  z tematyki compliance.

Michał Stalmach

Ekspert ds. Dekarbonizacji w InPost. W swojej dotychczasowej karierze specjalizował się w obliczaniu śladu węglowego organizacji oraz produktów lub usług, a także opracowywaniu firmowych planów działań mających na celu ograniczenie ich wpływu na klimat oraz strategie zerowej emisji netto. Współpracował z ponad 20 firmami reprezentującymi różne sektory, m.in. nieruchomości, górnictwo metali, przemysł ciężki, logistykę, instytucje finansowe, produkcję, handel detaliczny, instytucje publiczne i inne. Odpowiadał również za tworzenie strategii ESG oraz atestację raportów danych niefinansowych, w tym na zgodność ze standardami GRI – Global Reporting Initiative Standards. Wspierał firmy w raportowaniu informacji o wpływie na klimat i gospodarkę wodną do Carbon Disclosure Project oraz zgodnego z wymaganiami TCFD. Jest współautorem Badania Spółek Świadomych Kryzysu Klimatycznego w Polsce dla lat 2017-2020.

Stanisław Strejmer, ACE

Radca prawny. Ekspert, doradca i szkoleniowiec w zakresie tematyki compliance, etyki i zarządzania ryzykiem. Obecnie Rzecznik Etyki i Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. W swojej dotychczasowej karierze doradzał między innymi w obszarach compliance, etyki, zarządzania ryzykiem, GRC, bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej i prawa konkurencji podmiotom z sektora publicznego i prywatnego, w tym w branżach: modowej, R&D, hazardowej i medycznej.

Martyna Ściborowska, ACE

Head of Compliance w Ergo Technology & Services S.A. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze compliance w spółkach z rynku regulowanego (m.in. banki, TFI, dom maklerski, spółka notowana na GPW), a obecnie także w obszarze IT compliance. Trener i szkoleniowiec w tej tematyce. Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, gdzie obroniła pracę nt. zarządzania ryzykiem braku zgodności w banku komercyjnym, Approved Compliance Expert.

Marcin Szczepański

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. W roku 2006 uzyskał uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w latach 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Aktualnie Regional Compliance Oficer CEE w Siemens Energy.

Agnieszka Tokarska, ACE

Dyrektor ds. prawnych Compliance w Budimex S.A.,  radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Certyfikowany Approved Compliance Expert (ACE), Approved Whistleblowing Officer (AWBO) oraz Approved Compliance Officer (ACO). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w której aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz samorządu radcowskiego pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIRP w Warszawie. Wieloletni  egzaminator na aplikacji radcowskiej oraz Członek Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Ewa Tabor
Radca prawny specjalizujący się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz kontroli koncentracji. Przez ponad 10 lat była związana z międzynarodowymi kancelariami, gdzie reprezentowała przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Europejską, jak również doradzała z zakresu prawa konkurencji i konsumentów. Obecnie jest Głównym specjalistą do spraw regulacji w Oddziale Centralnym PGNIG w Warszawie PKN Orlen S.A.

Agnieszka Trela, ACE

Radca prawny, Dyrektor ds. Prawnych i Administracji w Global Cosmed S.A. – spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikowana Approved Compliance Expert (ACO, AMLSO, AWBO, A-E/S/G-O). Praktyk z 15-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek kapitałowych. Wspiera wdrażanie polityk i procedur, jak również monitorowanie ich przestrzegania. Prowadziła wykłady, konwersatoria i ćwiczenia dla studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa Unii Europejskiej na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej. Autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pasjonatka prawa i compliance. Interesuje się również rozwojem osobistym i psychologią.

Justyna Wasińska, ACE
Prawniczka z ponad dwudziestoletnim stażem, w tym dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku finansowo-ubezpieczeniowym. Certyfikowany Mediator w zakresie mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz mediacji karnych. Obecnie również Mediator Sądu Polubownego przy KNF. W 2009 r. złożyła z oceną dobrą egzamin sędziowski. Na co dzień udziela wsparcia w Polskim Gazie TUW oraz TUW na Życie w obszarze compliance, w szczególności w zakresie etyki zawodowej, procesu wdrożeń regulacji wewnętrznych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony sygnalistów oraz prowadzenia postępowań wewnętrznych. Po godzinach jako mediator pomaga ludziom skomunikować się na nowo, a jako wolontariusz ośrodka pomocy społecznej odzyskać radosne chwile w życiu. Fanka AI i nowych technologii, współautorka standardu chmurowego dla zakładów Ubezpieczeń opracowanego w PIU. Prywatnie mama dwojga uroczych dzieci, właścicielka psa rasy beagle.

Magdalena Wąwoźna
Colleague Conduct Director w Standard Chartered Bank. Ekspertka w zakresie budowania strategii komunikacji oraz zaangażowania zespołów doświadczenie zdobywała pracując m.in. w Santander Bank Polska oraz Citibank Europe. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu zrównoważonych finansów i ESG. Trenerka debat i moderatorka paneli dyskusyjnych.

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Adwokat, Partner, Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w EY Law. Twórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii, Uczelnia Łazarskiego. Doradza w projektach chmurowych, 5 G, AI, a także w zakresie prawnych i regulacyjnych aspektach cyberbezpieczeństwa. Rekomendowana wielokrotnie przez Chambers Global, Chambers Europe. Autorka licznych publikacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wykładowca w ramach Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Mentor w programie Fundacji Liderek Biznesu oraz LeaderSHEp in Tech Academy. Doradza kierując się przekonaniem, że w doradztwie prawnym z zakresu nowych technologii absolutnie kluczowy jest aspekt rozumienia technologii i biznesu. Tylko połączenie tej wiedzy z doskonałą znajomością przepisów oraz usługą prawną „szytą na miarę” pozwala zapewnić klientom bezpieczeństwo prawne, lepsze rezultaty i sukces.

Dominika Wolf-Jezierska
Adwokat, Senior Associate w DLA Piper Giziński Kycia sp.k. Specjalizuje się w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Posiada bogate doświadczenie w zastępstwie procesowym klientów, działając zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonego, jak również jako obrońca w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, tzw. white-collar crime. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu i kierownictwa oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jak również wspiera przedsiębiorców w identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z taką odpowiedzialnością. Prowadzi szkolenia skierowane do kadry menadżerskiej, dotyczące zabezpieczenia interesów klientów w razie wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego i karno-skarbowego.
Doradza spółkom z sektora finansowego, w szczególności zakładom ubezpieczeń, w toku sporów sądowych z kontrahentami.

Marta Wysocka-Fronczek

Compliance Officer w mFinanse S.A. (Grupa mBank S.A.), prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowym wsparciu z zakresu compliance oraz ładu korporacyjnego, licencjonowany mediator Konfederacji Lewiatan. Odpowiedzialna za nadzór compliance w Polsce, jak również w spółkach zależnych mFinanse w Słowacji i Czechach. Od 10 lat w branży finansowej zarządza Zespołem Compliance, udziela wsparcia w szeroko rozumianym compliance, w szczególności w zakresie etyki i standardów oraz rekomendacji organów nadzorczych, procesu wdrożeń polityk, zarządzania konfliktem interesów, digitalizacji procesów compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony sygnalistów oraz prowadzenia postępowań wewnętrznych.

COMPLIANCE & INTEGRITY DAYS 2023

AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | REJESTRACJA