AAIO

Approved Artificial Intelligence Officer (AAIO)

NOWOŚĆ! Szkolenie dla nie-informatyków, które kompleksowo adresuje najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem sztucznej inteligencji – jej wykorzystaniem w funkcjonowaniu organizacji i ramami prawno-etycznymi, z uwzględnieniem ISO 42001 AI Management System oraz projektu AI Act.

| Aktualne terminy

> SESJA WRZESIEŃ: 2,3,4 IX 2024 r. > 3 dni szkoleniowe oraz egzamin certyfikujący

| Koncepcja

Kiedy Heraklit z Efezu wypowiadał swoje wiekopomne słowa, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, nie przypuszczał zapewne, jak dynamicznie zmieniać będzie się świat ludzi żyjących wiele wieków później. Tym bardziej nie mógł sobie wyobrażać, że pojawią się rozwiązania zastępujące intelekt człowieka, które jeszcze bardziej przyspieszą ów proces zmian. Sztuczna inteligencja (SI) czy też Artificial Intelligence (AI) to zjawisko znane już od dekad, jednak dopiero dzięki powszechności i łatwości stosowania narzędzia ChatGPT, a przede wszystkim dzięki uzyskiwanym z jego pomocą wynikom, uzmysłowiliśmy sobie, że sztuczna inteligencja to zdecydowanie coś więcej niż topos filmów science-fiction. Proces wdrażania rozwiązań AI w różnych sferach naszego życia postępuje dynamicznie, w ślad za tym pojawiają się pytania natury organizacyjnej, prawnej czy etycznej. Kurs wieloaspektowo adresuje najważniejsze pytania dotyczące sztucznej inteligencji – od definicji podstawowych pojęć i rozróżnienia terminologicznego, poprzez kontekst prawny i etyczny, aż po wyzwania dla organizacji przy wdrażaniu narzędzi AI z uwzględnieniem metodyki ISO 42001 AI Management Systems. Absolwentki i Absolwenci kursu mają rozumieć, czym jest sztuczna inteligencja i jakie są zasady jej działania oraz być w stanie identyfikować i adresować ryzyka, w szczególności prawne i etyczne, związane z wdrażaniem w organizacji rozwiązań AI.

| Treści szkoleniowe

Szkolenie trwa trzy dni i odbywa się online. Każdego dnia zaplanowane są 4 bloki zajęć po 90-min. z przerwami. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-16.00.

Trening I (dzień I): Wprowadzenie do tematyki od strony technicznej i społecznej

Szkolenie rozpocznie się od zdefiniowania podstawowych pojęć oraz przedstawienia praktycznych kierunków rozwoju sztucznej inteligencji. Omówione zostaną najważniejsze terminy, jak generatywna sztuczna inteligencja, algorytm, modele podstawowe, uczenie maszynowe i in. Nastąpi także usystematyzowanie siatki pojęciowej, co pomocne będzie w dalszym toku szkolenia. W dalszej kolejności omawiane będą społeczne i gospodarcze aspekty funkcjonowania sztucznej inteligencji.

Trening II (dzień II): Prawne i etyczne ramy zastosowania sztucznej inteligencji

Drugi dzień szkolenia poświęcony jest kontekstowi prawnemu. Omawiany będzie projekt unijnej regulacji sztucznej inteligencji – AI Act. Następnie analizowane będą dalsze wyzwania prawne dot. obszarów takich jak odpowiedzialność odszkodowawcza, ochrona danych osobowych czy prawo autorskie. Ten dzień szkoleniowy zakończy się rozważaniami dot. etycznych aspektów funkcjonowania sztucznej inteligencji.

Trening III (dzień III): Praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań AI w organizacji

Trzeci dzień szkoleniowy to spojrzenie na stosowanie rozwiązań AI w codziennej praktyce organizacji. Przedstawiona będzie norma ISO 42001 AI Management System, a także omawiane będzie praktyczne podejście do wyjaśniania modeli. W ramach case study omawiane będzie, w jaki sposób przekuć można stosowanie AI na osiąganie celów biznesowych. Szkolenie zakończy się egzaminem certyfikującym w formie open book.

| Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów wszystkich branż, którzy chcą pozyskać usystematyzowaną wiedzę w zakresie rozwoju AI. Do udziału w szkoleniu nie jest potrzebne ścisłe wykształcenie kierunkowe. Celem zajęć jest zrozumienie, czym jest sztuczna inteligencja i z jakimi ryzykami, w szczególności prawnymi i etycznymi, wiązać może się dla organizacji proces wdrażania narzędzi AI.

| Trenerki i Trenerzy

Zajęcia poprowadzą m.in.


dr Łukasz Borowiecki

Współzałożyciel 10 Senses, firmy doradczej świadczącej usługi w z zakresu zaawansowanej analityki, w tym AI oraz Business Intelligence. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, obroniony w Szkole Głównej Handlowej oraz magistra socjologii o specjalności metod ilościowych, obroniony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed założeniem 10 Senses pracował jako konsultant w EY Business Advisory. Łącznie posiada 15 lat doświadczenia w projektach data science oraz wykorzystujących dane w firmach konsultingowych oraz badań marketingowych. Autor publikacji z obszaru wykorzystania AI w Polsce oraz aktywny uczestnik Grupy Roboczej ds. AI.


Dr Leon Ciechanowski

Dr Leon Ciechanowski jest Founderem, CTO, a także badaczem sztucznej inteligencji z 10-letnim doświadczeniem w branży technologicznej i akademickiej. Specjalizuje się w widzeniu komputerowym (Computer Vision), przetwarzaniu języka naturalnego (Natural Language Processing) i analizie sieci społecznościowych (Social Network Analysis), a jego praca akademicka dotyczy wyzwań związanych z dezinformacją i automatycznymi botami w mediach społecznościowych, a także styku neurokognitywistyki z interakcją człowiek-komputer i człowiek-robot. Obecnie dr Ciechanowski pełni podwójną rolę Research Scholar w Massachusetts Institute of Technology oraz adiunkta w Akademii Leona Koźmińskiego. Jego działalność biznesowa i akademicka koncentruje się na praktycznym zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego i głębokiego uczenia, w szczególności w optymalizacji operacji organizacji za pomocą sztucznej inteligencji oraz interakcji wirtualnych agentów. W sektorze prywatnym świadczył usługi doradcze i prowadził kilka projektów związanych z AI jako Senior AI Engineer oraz jako dyrektor ds. badań i rozwoju w różnych branżach, w tym farmaceutycznej, bankowej, telekomunikacyjnej, rządowej i energetycznej.


dr Maria Dymitruk

Radczyni prawna, counsel w firmie doradczej Olesiński i Wspólnicy. Specjalizuje się w obszarze prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji. Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2014 roku zajmuje się stosowaniem AI w prawie w ramach badań w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Przygotowała rozprawę doktorską na temat dopuszczalności wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu cywilnym. Jest autorką wielu publikacji naukowych i branżowych z obszaru LegalTech w języku polskim i angielskim. Uczestniczyła również w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych (m.in. Conflict Resolution with Equitative Algorithms II, Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure,  Small Claims Analysis Net II). Maria jest uznanym szkoleniowcem i prelegentką wydarzeń z obszaru prawa IT. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołami, koordynowaniu projektów prawnych oraz współpracy międzynarodowej. Przewodniczy Komisji Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich. Jest również członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa.


Kaja Heckert, LL.M.

Compliance Specialist w Allegro. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierunku Master of Intellectual Property and ICT Law na KU Leuven, autorka publikacji z pogranicza prawa, nowych technologii i etyki. Od lat zaangażowana w działalność organizacji trzeciego sektora, rozpoczynając od wolontariatu i rozwijając się w zakresie zarządzania projektami. Ponadto jest współorganizatorką i prelegentką na licznych konferencjach, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, poświęconych kwestiom prawnym i społecznym.


Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Brał udział w pracach nad nowo uchwaloną normą ISO 42001 Artificial Intelligence Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.


Barbara Sawina

Radca prawna, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego UJ. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji ochrony danych osobowych. Pełni aktualnie funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Orange Polska. Członkini Komitetu ds. Etyki danych i AI w Orange Polska, odpowiedzialna za wdrożenie zasad odpowiedzialnej i etycznej AI. Przewodnicząca Komitetu Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją PIIT.


dr inż. Marek Stolarski, MBA

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji, obecnie Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w Techland sp z o. o. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek komitetu technicznego KT 182 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych) z odznaczeniem 2015 Lawrence D. Eicher Leadership Award. Biegły sądowy z zakresu informatyki i bezpieczeństwa komputerowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (III kadencja), biegły skarbowy z zakresu informatyki przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, audytor wiodący SZBI zgodnego z ISO/IEC 27001