AMLSO

rejestracja

Approved AML & SANCTIONS Officer (AMLSO)

| AKTUALNE TERMINY > SESJA LIPIEC 2024: 1-3 VII 2024 r.

| Koncepcja

Dziś bardziej niż kiedykolwiek, w związku z postępującym przeniesieniem operacji biznesowych ze świata realnego do świata wirtualnego, o wiele więcej instytucji jest narażonych na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wraz z rozszerzeniem katalogu podmiotów w art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, funkcja zapobiegawcza instytucji obowiązanych wkroczyła w zupełnie nowe obszary działalności biznesowej znacząco wykraczając poza obszar finansów i ubezpieczeń. Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym, dotychczas kojarzone z sektorem finansowym, wprowadzają liczne wymogi dla nowych podmiotów, włączając je do grupy tzw. instytucji obowiązanych. Jednocześnie ich naruszenie zagrożone jest dotkliwymi sankcjami zarówno dla spółki, jak i osób fizycznych odpowiedzialnych za obszar AML w organizacji.

Dodatkowo aktualna sytuacja będąca następstwem wojskowej agresji Rosji na Ukrainę spowodowała, że tematyka sankcji międzynarodowych zyskała niepomiernie na znaczeniu i pojawiła się konieczność weryfikacji skuteczności stosowanych dotąd mechanizmów lub ich wdrażania od podstaw. Organizacje stoją przed wyzwaniem zapewnienia zgodności w obszarze sankcji międzynarodowych, co oznacza, że weryfikacja partnerów biznesowych musi uwzględniać także kontekst sankcyjny.

Jak wygląda kontekst regulacyjny zagadnień przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz sankcji międzynarodowych, jak przełożyć te wymagania na praktykę działania organizacji oraz zorganizować skuteczny proces know your customer (KYC)? – te zagadnienia omawiamy na szkoleniu!

Szkolenie uwzględnia także specyfikę instytucji niefinansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i realizacji obowiązków sankcyjnych.

| Przebieg kursu online

Program kursowy odbywa się w całości w module online z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego aktywną interakcję z prowadzącymi oraz pozostałymi uczestnikami przez cały czas trwania zajęć. Naszym priorytetem jest zapewnienie solidnej dawki wiedzy, ale również praca nad praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w obszarze AML i sankcji. Stąd Uczestniczki i Uczestnicy w ramach szkolenia pracować będą nad konkretnymi praktycznymi zadaniami.

Zarówno zajęcia, jak i egzamin, odbywają się w formie elektronicznej. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz egzaminów w tej postaci – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opiniami kursantów!

rejestracja

| Kurs AMLSO w ramach ECIP

Za udział w kursie i pomyślnie zdany egzamin Instytut Compliance przyznaje 60 punktów ECP w ramach kształcenia zawodowego ECIP – Ethic, Compliance, Integrity Professional. Warunkiem zaliczenia punktów na poczet ECIP jest posiadanie certyfikatu poziomu pierwszego (ACO, AFCO lub APCO). Po zdobyciu łącznie 100 ECP można przystąpić do egzaminu ACE, kończąc jednocześnie kierunek ECIP.

| Przedmiot kursu

Program kursowy spełniać ma następujące cele:

 • przekazać uczestnikom szkolenia wiedzę na temat problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem aktualnych zmian w prawie na poziomie krajowym i unijnym;
 • ukazać praktyczne przykłady mechanizmów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, także z uwzględnieniem rozwoju nowych technologii;
 • zaprezentować zagadnienia zgodności w obszarze sankcji międzynarodowych w przystępny i praktyczny sposób z uwzględnieniem różnych systemów sankcyjnych i źródeł informacji;
 • omówić zadania i obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • omówić praktyczne wyzwania i pokazać rozwiązania najczęstszych problemów podczas projektowania procesu AML w organizacji;
 • zaznajomić uczestników z zasadami współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowej;
 • przedstawić możliwość wykorzystania polityki „Poznaj Swojego Klienta” (KYC) i środków bezpieczeństwa finansowego w analizie aktualnych trendów w praktyce prania pieniędzy i realizacji obowiązków w zakresie sankcji międzynarodowych;
 • zaprezentować, jakie działy organizacji powinny być zaangażowane w skuteczny proces AML i sankcyjny;
 • pokazać rolę i zadania organów nadzoru;
 • podkreślić rolę odpowiedniego dokumentowania wykonywanych obowiązków;
 • zaznajomić uczestników z odpowiedzialnością karną i finansową w razie naruszenia obowiązków AML i sankcyjnych.

| Dla kogo jest kurs AMLSO?

Szkolenie adresowane jest nie tylko do oficerów compliance, ale także do szerokiego grona reprezentantów instytucji obowiązanych na gruncie ustawy AML, jak księgowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, osoby wykonujące zawody prawnicze, reprezentanci fundacji i stowarzyszeń, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, a także do reprezentantów podmiotów, które uczestniczą w relacjach handlowych, które mogą być objęte sankcjami. W szczególności udział w zajęciach polecany jest osobom reprezentującym instytucje niefinansowe, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać aktualne trendy w zarządzaniu zgodnością w obszarze AML i sankcji.

| Prelegenci

Katarzyna Saganowska

Dyrektor Global Client Due Diligence Center w TMF Group. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowe Studia Polityka Compliance w Organizacji oraz Podyplomowe Studia LL.M. in International Commercial Law (Akademia Leona Koźmińskiego). Prelegent studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoleniowiec zewnętrzny, min. prowadzi w ramach Instytutu Compliance szkolenia AML dla branż niefinansowych.


Wojciech Kapica, ACO

Radca prawny i partner w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO); specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020) oraz Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.


dr Marcin Łukowski

EMEA Trade Compliance Manager w Bausch + Lomb. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się między innymi nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle), jako  Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii. Laureat Moot Court Competition na Deusto University w Hiszpanii. Zdobywca III nagrody w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Szefa ABW.

.

Terminy, program, prelegenci mogą ulec zmianie.

rejestracja