Badanie2018

[breadcrumb]

Raport z badania compliance 2018

Oddajemy do Państwa rąk raport z pierwszego ogólnopolskiego badania stanu rozwoju compliance przygotowany przez eksperta Instytutu, Prof. Bartosza Makowicza. Badanie przeprowadzone zostało przez Instytut Compliance we współpracy z EY oraz Wydawnictwem Wolters Kluwer. Partnerem merytorycznym badania było działające na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center.

Raport dostępny jest tutaj w formie PDF.

cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to raport z pierwszego w Polsce badania dotyczącego rozwoju idei zachowania uczciwości i zgodności w przedsiębiorstwach, czyli o tzw. compliance. William Shakespeare nie pisał wprawdzie nigdy o compliance i sam nie był oficerem compliance. Sytuację jednak, w której postawił Hamleta przed strategicznym wyborem pomiędzy bierną a czynną postawą, można śmiało porównać do sytuacji każdego z nas, należącego do jakiejś organizacji, czy to przedsiębiorstwa, czy fundacji, instytucji publicznej i innych. Dochowanie zgodności, uczciwość, transparencja, sprawiedliwość to wartości, którymi powinniśmy się kierować w życiu codziennym, przede wszystkim zawodowym, aby przedsiębiorstwa, będące podstawą gospodarki wolnorynkowej, mogły rozwijać się, generować zyski i tworzyć miejsca pracy. Compliance jest zadaniem dla nas wszystkich: „Być, albo nie być – oto jest pytanie.” Wyniki badań pokazują, że znakomita większość zdecydowała się na „być” i wdrożyła lub wdraża systemy zarządzania zgodnością, aby osiągnąć wspomniane cele.

Najważniejsze wyniki badania zostały przedstawione w interpretacji Prof. Dr. Bartosza Makowicza podczas Compliance Day, dn. 6.2.2018 r. w Warszawie. Poniżej istnieje możliwość pobrania prezentacji wyników w formie PDF:

TeaserWyniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas Compliance Day 2018 wyniki badania zostały omówione w kręgu ekspertów i partnerów badania:

eksperci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury oraz zachęcamy do dzielenia się raportem z innymi zainteresowanymi osobami! Przy publikacjach prosimy pamiętać o każdorazowym wskazaniu źródła.