CoD19

[breadcrumb]

Coaching Day 2019!

Ewent odbył się dn. 14.10.2019 r. w Warszawie i zgromadził 110 uczestników i uczestniczek. Za udział serdecznie dziękujemy! Reportaż merytoryczny już niebawem!

Coaching Day 2019 pt. „Sygnaliści i ich ochrona zgodnie z nową dyrektywę UE – wymagania, wyzwania i praktyczne wskazówki w ujęciu ponadsektorowym”

| Materiały do pobrania

UWAGA! Strona zabezpieczona hasłem. Materiały dostępne tylko dla uczestników i uczestniczek ewentu. Pobieram materiały: TUTAJ

| Galeria zdjęć

Nie znaleziono galerii.

 

| ULOTKA

| AGENDA

09.15-09.45 | Poranna kawa & rejestracja

09.45-10.00 | Otwarcie i powitanie

Dr. Bartosz Jagura | Instytut Compliance

Tomasz Rudyk | Partner | Kancelaria DLA Piper

10.00-10.15 | Wykład wprowadzający

> Whistleblowing: funkcje, rodzaje oraz znaczenie dla CMS w ujęciu etycznym | Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center & Instytut Compliance

10.15-11.30 | Część ogólna – whistleblowing i dyrektywa

> Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach. Raport z badania opinii publicznej | Grzegorz Makowski i Marcin Waszak | Fundacja im. S. Batorego

> Quo vadis whistleblowingu w Polsce? Relacja projektów ustaw (UJŻP, UOPZ) i Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji do dyrektywy | dr Robert Lizak | CBA

> Działający w UOKiK program zgłaszania naruszeń prawa ochrony konkurencji | Anna Sekinda Maicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK

11.30-12.00 | Przerwa | kawa | networking

12.00-13.30 | Nowa dyrektywa UE – węzłowe przedstawienie wymagań

> Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony – kto i co podlegać będzie ochronie na gruncie nowej dyrektywy i jakie wyzwania się pojawiają? | Paweł Ludwiczak | Kierownik projektu ds. Systemu Zarządzania Zgodnością | MPK – Łódź Spółka z o.o.

> Tryby dokonywania zgłoszeń i odpowiednie procedury na co zwrócić uwagę? | Anna Tomiczek | Oficer Compliance, Tauron Polska Energia S.A.

> Ochrona sygnalisty vs. ochrona osoby, której zgłoszenie dotyczy vs. ochrona organizacji | Katarzyna Saganowska | EMEA Head of Compliance | TMF Group

> Worst case scenario: brak transpozycji – i co dalej? Jakie ryzyka powstają dla organizacji? | dr Oskar Filipowski | Oficer Compliance | Polpharma S.A.

> Whistleblowing w AML a inne planowane regulacje i rozwiązania | Piotr Falarz | Senior associate | Kancelaria DLA Piper

13.30-14.15 | Social networking | mini-lunch

14.15-15.45 | Panel dyskusyjny – wyzwania wdrażania dyrektywy

> Perspektywa spółki skarbu państwa | Weronika Modrzejewska | Poczta Polska | Koordynator ds. wdrożenia compliance

> Perspektywa podmiotu prywatnego | Katarzyna Woźniak-Mrygoń | Bunge Group Poland | Dyrektor działu prawnego

> Perspektywa podmiotu publicznego | Michał Piotrowski | Naczelnik wydziału | Wydział Etyki i Polityki Antykorupcyjnej Urzędu m.st. Warszawy

> Perspektywa rodzimego przedsiębiorstwa rodzinnego | Marcin Bryniarski | Oknoplast | Dyrektor działu prawnego i compliance

> Moderacja | Magdalena Dec | Senior associate | Kancelaria DLA Piper

15.45-16.00 | Zakończenie i podsumowanie

 

| SPONSOR

 

 

 

 

| PARTNER MEDIALNY

 

 

| PRELEGENCI

UWAGA: Lista Prelegentów i Prelegentek w konstrukcji!

Katarzyna Saganowska
EMEA Head of Compliance, TMF Group. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowe Studia Polityka Compliance w Organizacji oraz Podyplomowe Studia LLM in International Commercial Law (Akademia Leona Koźmińskiego). Prelegent studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Temat wykładu – Compliance w Logistyce (Kontrola Obrotu oraz Sankcje). Szkoleniowiec zewnętrzny. Temat ostatniego szkolenia zewnętrznego: Prawo i administracja celna. Założycielka i członek nieformalnej Inicjatywy Compliance na rynku nieruchomości.

 

dr Robert Lizak

Dr nauk prawnych. Ekspert Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz United Nations Global Compact Network Poland. Były ekspert Komisji Europejskiej ds. unikania konfliktu interesów. Współtwórca nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Absolwent programu Strategic Management of Regulatory and Enforcement Agencies na John F. Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda.

 

dr Grzegorz Makowski

Doktor socjologii, ekspert forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Collegium Civitas. Zajmuje się między innymi zagadnieniem korupcji i polityki antykorupcyjnej, problematyką społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Autor książek, artykułów naukowych i publikacji prasowych.

 

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

 

Anna Tomiczek (ACE)

Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Approved Compliance Officer. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej.
W 2016 r. wygrała finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z Energią”. Uczestniczka międzynarodowego programu The School of Chinese Law and Culture.

 

Marcin Waszak

Z wykształcenia politolog i socjolog, obecnie doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy w Instytucie Spraw Publicznych, a potem w Programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego. W swoich publikacjach zajmował się m.in. oceną polityki antykorupcyjnej. Obecnie w forumIdei Fundacji Batorego jako starszy specjalista kieruje działaniami związanymi z ochroną sygnalistów, m.in. przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy i jego adaptacją do wymagań europejskiej dyrektywy. Jest współautorem wydanego w tym roku raportu z badań opinii publicznej „Gnębieni, podziwiani i… zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach”. Redaktor strony sygnalista.pl

Michał Piotrowski (ACO)

Naczelnik Wydziału Etyki i Polityki Antykorupcyjnej, specjalista zarządzania ryzykiem operacyjnym. Doświadczenie zdobywał zarówno w samorządzie terytorialnym jak i w branży diagnostycznej. Trener wewnętrzny w zakresie zarządzania ryzykiem, etyki i polityki antykorupcyjnej. Brał udział w rozwoju systemu zarządzania ryzykiem oraz opracowaniu i wdrożeniu polityki antykorupcyjnej największej jednostki samorządu terytorialnego w kraju. Posiada certyfikat Approved Compliance Officer.

 

 

dr Oskar Filipowski (ACE)
Doktor nauk prawnych (doktorat z zakresu prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej) oraz radca prawny. W swojej karierze naukowej związany był z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. W swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej oraz doradza przedsiębiorcom jako ekspert z zakresu zarządzania zgodnością, ryzykiem oraz ciągłością działania. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

 

Weronika Modrzejewska (ACO)
Koordynator ds. Wdrożenia Compliance w Poczcie Polskiej S.A. , radca prawny, Biuro Prawne i Nadzoru Właścielskiego, Approved Compliance Officer.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów polskich i zagranicznych. Pracowała w kancelariach polskich i międzynarodowych. Obecnie koncentruje się na wdrożeniu systemu compliance w Poczcie Polskiej S.A. – spółce Skarbu Państwa, największym pracodawcy w Polsce.

 

Marcin Bryniarski (ACO)
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 15 lat, kieruje Działem Prawnym i Compliance i odpowiada za całość kwestii prawnych wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w kraju jak i za granicą (9 jurysdykcji).

 

 

Tomasz Rudyk (ACO)
Tomasz Rudyk, partner, adwokat, kieruje praktyką ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz postępowaniach podatkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w administracji państwowej (m.in. był prokuratorem) jak i w biznesie. Bierze udział w projektach i postępowaniach łączących w sobie zagadnienia podatkowe i karne skarbowe. Reprezentował spółki z sektora energetycznego, paliwowego, chemicznego, a także farmaceutycznego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń dotyczących naruszania przepisów antykorupcyjnych, także w zakresie FCPA, UKBA oraz odpowiednich polskich przepisów. Jest autorem wielu artykułów dotyczących postępowania karnego skarbowego oraz współautorem komentarza do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Uczestniczył także w tworzeniu Kodeksu karnego skarbowego.

Magdalena Dec (ACO)
Radca prawny, senior associate w praktyce ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie opracowywania i aktualizowania polityk wewnętrznych, obejmujących różne aspekty działalności biznesowej klientów oraz zagadnień etycznych, w tym związanych z instytucją sygnalisty. Wspiera klientów podczas kontroli wewnętrznych, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad etyki, zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi oraz kontroli dotyczących naruszeń przepisów FCPA i UKBA. Wspiera także klientów w sprawach dotyczących ograniczania praktyk korupcyjnych oraz zasad postępowania w biznesie. Odbyła miesięczny secondment w biurze DLA Piper w Manchesterze, UK oraz nabyła doświadczenie w zakresie UKBA oraz programów compliance w UK. Magdalena wspiera głównie klientów z branży life science, branży farmaceutycznej i energetycznej.

Piotr Falarz
Adwokat, senior associate w praktyce ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Specjalizuje się w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych, sprawach karnych gospodarczych oraz compliance. Doradza klientom w kwestiach związanych z AML i zwalczaniem cyberprzestępczości. Doradza w sprawach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz w sporach prawnych i sprawach dotyczących korupcji w biznesie. Wspiera klientów we wdrażaniu środków zapobiegawczych m.in. w postaci programów antykorupcyjnych, wewnętrznych procedur, szkoleń pracowników oraz instrukcji dotyczących zarządzania kryzysowego mających na celu zminimalizowanie skutków zakłócenia działalności gospodarczej. Posiada także doświadczenie nabyte podczas pracy w biurach DLA Piper w Chicago i Waszyngtonie w zakresie doradztwa klientom na gruncie FCPA.

Paweł Ludwiczak (ACO)
Radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył podyplomowe studia prawa finansowego i gospodarczego na UŁ i studium menedżerskie MiniMBA w PAM Center na Wydziale Zarządzania UŁ i Minot State University. Posiada m.in. certyfikat Approved Compliance Officer (ACO). Kierownik projektu System Zarządzania Zgodnością (Compliance) i Rzecznik Etyki w MPK-Łódź Spółka z o.o. Prelegent na różnych konferencjach i warsztatach. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat ochrony danych osobowych i compliance.

 

Katarzyna Woźniak-Mrygoń (ACO)
Radca prawny z 20-letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych, które początkowo zdobywała w międzynarodowych kancelariach, a następnie jako in-house counsel, między innymi w Michelin Polska S.A. Od pięciu lat odpowiada za całość spraw prawnych w Polsce i krajach Bałtyckich w Grupie Bunge, która światowym liderem w przetwórstwie nasion oleistych i największym w Polsce producentem oleju roślinnego, do której należy między innymi notowana na giełdzie ZT „Kruszwica” S.A. Ukończyła Wydział Prawa UW, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji w INP PAN, I edycji programu Legal MBA, oraz kursu Approved Compliance Officer (ACO).

 

| UCZESTNICTWO

Opłata za udział w spotkaniu wynosi:

  • 290 PLN plus VAT – cena regularna
  • 210 PLN plus VAT – cena dla Absolwentek i Absolwentów ACO / ACE / CEW
  • 250 PLN plus VAT – cena ze zniżką early bird przy zapisie do dn. 20.09.2019

Opłata obejmuje:

  • udział w intensywnym szkoleniu
  • certyfikat uczestnictwa
  • przekąski oraz napoje podczas szkolenia
  • materiały towarzyszące (prezentacje)
  • 20 Punktów w ramach certyfikatu ACE!