10RT

10. Roundtable Compliance

WPŁYW WOJNY NA COMPLIANCE

PONADBRANŻOWE, OGÓLNOPOLSKIE, CYKLICZNE SPOTKANIE OFICERÓW COMPLIANCE

| Czas i miejsce

29 marca 2022 r., godz. 16.00-17.30, ONLINE (brak opłat, liczba miejsc limitowana)

| Koncepcja

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na otwierające sezon wiosenny wydarzenie Instytutu Compliance – kolejną edycję Roundtable Compliance! Tym razem wydarzenie poświęcone będzie konsekwencjom agresji wojennej Rosji na Ukrainę dla działów compliance, w tym w szczególności związanymi ze stosowaniem sankcji międzynarodowych i rolą trade compliance oficera, wpływem sankcji na regulacje i roszczenia względem Rosji oraz potencjalnymi kryzysami wizerunkowymi w związku z aktywnościami w Rosji. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

| Aktualne wydarzenia Instytutu Compliance

| Agenda 10. Roundtable Compliance „WPŁYW WOJNY NA COMPLIANCE”

16:00-16:05 POWITANIE
> Dr. Bartosz Jagura
> Prof. Dr. Bartosz Makowicz

16:05-16:20 KEYNOTE: „POLSKO-UKRAIŃSKIE STOSUNKI GOSPODARCZE W OBLICZU WOJNY”
> Jacek Piechota | Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

16:20-16:40 TEMAT #1: Czy spółki były przygotowane na sankcje i jakie wnioski na przyszłość możemy wyciągnąć?
> dr Marcin Łukowski | Corporate Regulatory Counsel | Vesuvius

16:40-17:00 TEMAT #2: Wpływ sankcji na regulacje i roszczenia przeciwko Rosji
> adw. Monika Diehl | Senior Associate | Clifford Chance

17:00-17:20 TEMAT #3: Zmiana właścicielska, wyzwania i zadania oficera compliance z kryzysem wizerunkowym w tle
> Michał Kopczyński | Internal Control & Compliance Director | CEDC International (Grupa Maspex)

17:20-17:40 TEMAT #4: Etyka i ESG a działalność biznesowa w Rosji
> r. pr. Wojciech Kapica | Partner | Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

| Prelegentki i Prelegenci

Monika Diehl

Adwokat w Departamencie Postępowań Spornych Clifford Chance. Specjalizuje się w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, handlowych i inwestycyjnych oraz w dochodzeniach wewnętrznych. Reprezentowała klientów z wielu sektorów, w tym sektora finansowego, energetycznego, infrastrukturalnego czy telekomunikacyjnego czy budowlanego w skomplikowanych sporach sądowych i arbitrażowych. Doradza także klientom w postępowaniach karnych z zakresu prawa karnego gospodarczego, przy dochodzeniach wewnętrznych m.in. zakresie FCPA oraz przy międzynarodowych projektach regulacyjnych.

Wojciech Kapica, ACO

Radca prawny i partner w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO); specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020) oraz Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Michał Kopczyński, ACO

Studiował dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warszawskiem, obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Kontroli Wewnętrznej i Zgodności w CEDC International sp. z o.o. (Grupa Maspex). Z obszarem compliance związany od dwóch lat, wcześniej pracował w działach wsparcia sprzedaży, trade marketingu i administracji oraz biurze prasowym Komendanta Stołecznego Policji.

dr Marcin Łukowski

Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się między innymi nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle) oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii. Laureat Moot Court Competition na Deusto University w Hiszpanii. Zdobywca III nagrody w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Szefa ABW.

| Wcześniejsze edycje

Ewent ROUNDTABLE COMPLIANCE to jedyny na rynku format spotkań, podczas których oficerowie compliance mogą w eksperckim gronie dyskutować o najnowszych kierunkach rozwojowych compliance oraz wymieniać się doświadczeniami działań w swoich organizacjach.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi edycjami:

| Rejestracja na Roundtable Compliance dn. 29.3.2022 r., g. 16:00

REGULAMIN WYDARZEŃ ONLINE

Regulamin wydarzeń organizowanych w formie elektronicznej przez Instytutu Compliance Sp. z o. o., do pobrania tutaj.

Udział w 10. Roundtable Compliance jest bezpłatny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

Na Roundtable zgłosiło się kilkaset osób! Serdecznie dziękujemy za Państwa zaufanie! Rejestracja została zakmnięta.