E-Learning (CEL)

Compliance E-Learning (CEL)

cel2

| Czym jest CEL?

CEL, czyli Compliance ELearning, to oferowany przez Instytut Compliance we współpracy z działającym globalnie podmiotem świadczącym usługi e-learningowe zestaw elektronicznych szkoleń. CEL to gwarancja najwyższej jakości i dostosowania do polskich wymagań regulacyjnych.

Nasze szkolenia przygotowane zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenia, bazują na profesjonalnych rozwiązaniach IT i w pełni odpowiadają potrzebom i realiom polskiego rynku. Oferta szkoleniowa w całości przygotowana jest w języku polskim.

Z naszym „Compliance E-Learningiem” Twoi pracownicy szybko osiągną CEL!

| Moduły

Aby sprostać oczekiwaniom rynku, przygotowaliśmy dla Państwa różnorodne moduły szkoleniowe. Oferujemy standardowe szkolenia z obszarów compliance i przeciwdziałania korupcji, które można zamówić „od ręki”. W naszej bazie znajdują się także szkolenia specjalistyczne, dedykowane przykładowo wybranym ryzykom compliance.

Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowania szkoleń o dalsze zindywidualizowane treści, przykładowo dotyczące obowiązujących w danej organizacji aktów wewnętrznych, jak kodeks etyki czy procedura prezentowa. W takim wypadku zastosowanie może mieć corporate design danej organizacji lub Instytutu Compliance.

Przykładowe moduły szkoleniowe:

moduly

| Korzyści

Wdrażanie efektywnych i długofalowych rozwiązań compliance czy przeciwdziałania korupcji opiera się na szkoleniach dla pracowników. W przypadku większych organizacji czy powtarzania szkoleń (przykładowo w wyniku zmian prawnych lub nowych aktów wewnętrznych, ale także z uwzględnieniem wymogu cykliczności procesu edukacji) nieodzowne staje się skorzystanie z formuły szkoleń e-learningowych. Pozwalają one bowiem na szybkie przeszkolenie pracowników (także dużej liczby), stanowią oszczędność czasu i środków, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi IT pozwalają na weryfikację przekazanej w trakcie szkolenia wiedzy i zapewniają dokumentację przeprowadzonego procesu szkoleń.

| Obowiązkowe szkolenia antykorupcyjne (UJŻP)

Mająca wejść w życia 1 marca 2018 r. ustawa o jawności życia publicznego nakłada na co najmniej średnich przedsiębiorców oraz wszystkie jednostki sektora finansów publicznych obowiązek posiadania programów antykorupcyjnych, przy czym badane będzie, czy są one skuteczne i nie są pozorne. Uchybienia w tym zakresie skutkować mogą nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji do wysokości 10 milionów złotych. Ustawa wymienia minimalne wymagania odnośnie tych programów, wskazując wśród nich szkolenia antykorupcyjne dla pracowników. Oferowane przez nas moduły szkoleniowe dedykowane są ryzykom korupcyjnym, połączyć można je również z przekazaniem wiedzy nt. kodeksu etyki i procedury prezentowe obowiązujących w danej organizacji – również te elementy są wymagane przez ustawę. Poza wymaganymi przez projektowaną ustawę szkoleniami compliance, Instytut Compliance oferuje kompaktowe rozwiązania spełniające wszelkie wymogi przewidziane w przyszłym prawie.

| Wypróbuj!

Zapraszamy do kontaktu z nami i zadawania pytań. Chętnie zgodnie z Państwa życzeniem zaprezentujemy Państwu nasze moduły szkoleniowe.

Godność:*
E-mail:*
Temat:*
Wiadomość:*
Wpisz kod z obrazka: