11RT

11. ROUNDTABLE COMPLIANCE

Wyzwania dla Compliance w 2024 r.!

PONADBRANŻOWE, OGÓLNOPOLSKIE, CYKLICZNE SPOTKANIE OFICERÓW COMPLIANCE

| Czas i miejsce

KIEDY: 13 lutego 2024 r., godz. 16:30-19:00,

GDZIE: T-Mobile Polska, ul. Marynarska 12, Warszawa (stacjonarnie, brak opłat, liczba miejsc limitowana)

Za wsparcie serdecznie dziękujemy:

| Prezentacje

Zapraszamy do pobrania prezentacji ze spotkania (strona opatrzona hasłem).

| Koncepcja

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na otwierające 2024 rok wydarzenie Instytutu Compliance – kolejną edycję Roundtable Compliance! Tym razem wydarzenie poświęcone będzie wyzwaniami dla działow compliance w bieżącym 2024 roku, planujemy m.in. wystąpienia i dyskusje na następujące tematy:

  • sztuczna inteligencja a aspekty prawne i etyczne
  • nowe wyzwania przeciwdziałania korupcji w kontekście legislacji UE, przystąpienia do Prokuratury Europejskiej oraz reformy CBA
  • dialog ustawodawcy z sektorem przedsiębiorstw, przeciwdziałania inflacji prawa oraz przewidywalności prawodawstwa dla jego adresatów

Szczegóły programowe już wkrótce!

| Agenda

16.30-17.00 Networking & Poczęstunek

17.00-17.10 Otwarcie i powitanie

Piotr Chmiel | T Mobile Polska S.A.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center

17.10-17.50 Panel dyskusyjny: Wyzwania ochrony sygnalistów – gdzie stoimy, dokąd zmierzamy?

Dr hab. Adam Krzywoń | Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

dr hab. Grzegorz Makowski | ekspert Fundacji im. Stefana Batorego

Piotr Chmiel | Oficer Compliance | T Mobile Polska

Moderacja: Dr. Bartosz Jagura | Instytut Compliance

17:50-19:00 Wystąpienia tematyczne z rundą pytań – Wyzwania Compliance w 2024 roku

1. KORUPCJA

Zwalczanie korupcji – stare wino w nowych bukłakach czy jednak rewolucja? Aktualne trendy przeciwdziałania korupcji

Tomasz Rudyk | Partner | DLA Piper & Magdalena Dec | Counsel | DLA Piper

2. AI

AI Act pod lupą: jak nowe prawo zmieni zasady gry dla biznesu?

dr Maria Dymitruk | Counsel | Olesiński i Wspólnicy

3. ESG

Cyrkularność w Europie – aktualne kierunki rowzojowe i wyzwania

Martyna Zastawna | Pionierka i propagatorka cyrkularności w Europie, założycielka WoshWosh oraz These Girls

19:00-20:00 Poczęstunek z Networkingiem

| Prelegenci

Magdalena Dec

Radca prawny, counsel w praktyce ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie opracowywania i aktualizowania polityk wewnętrznych, obejmujących różne aspekty działalności biznesowej klientów oraz zagadnień etycznych, w tym związanych z instytucją sygnalisty. Wspiera klientów podczas kontroli wewnętrznych, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad etyki, zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi oraz kontroli dotyczących naruszeń przepisów FCPA i UKBA. Wspiera także klientów w sprawach dotyczących ograniczania praktyk korupcyjnych oraz zasad postępowania w biznesie. Odbyła miesięczny secondment w biurze DLA Piper w Manchesterze, UK oraz nabyła doświadczenie w zakresie UKBA oraz programów compliance w UK. Magdalena wspiera głównie klientów z branży life science, branży farmaceutycznej i energetycznej.

dr Maria Dymitruk

Radczyni prawna, counsel w firmie doradczej Olesiński i Wspólnicy. Specjalizuje się w obszarze prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji. Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2014 roku zajmuje się stosowaniem AI w prawie w ramach badań w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Przygotowała rozprawę doktorską na temat dopuszczalności wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu cywilnym. Jest autorką wielu publikacji naukowych i branżowych z obszaru LegalTech w języku polskim i angielskim. Uczestniczyła również w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych (m.in. Conflict Resolution with Equitative Algorithms II, Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure,  Small Claims Analysis Net II). Maria jest uznanym szkoleniowcem i prelegentką wydarzeń z obszaru prawa IT. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołami, koordynowaniu projektów prawnych oraz współpracy międzynarodowej. Przewodniczy Komisji Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich. Jest również członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa.

Dr hab. Adam Krzywoń

Dr hab. Adam Krzywoń jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem w dziedzinie prawa konstytucyjnego (polskiego i porównawczego) i praw człowieka. Jest również pracownikiem naukowym German Research Institute for Public Administration (FÖV), gdzie kieruje międzynarodowym projektem badawczym poświęconym transformacji systemów służby cywilnej w Europie. W latach 2010-2018 był sekretarzem i członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, gdzie odpowiadał za przygotowywanie opinii dotyczących rządowych projektów legislacyjnych. Od początku 2024 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zajmuje się wdrożeniem systemu ochrony sygnalistów.

dr hab. Grzegorz Makowski

profesor socjologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert Forum Idei w Fundacji im. Stefana Batorego. Wcześniej, w latach 2003-2013, starszy analityk i kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Od lat zaangażowany w wiele badań naukowych i pozarządowych projektów rzeczniczych związanych ze społeczeństwem obywatelskim, partycypacją obywatelską i polityką antykorupcyjną. W latach 2009-2013 główny badacz w ramach finansowanego ze środków UE projektu „Decydujmy razem” koncentrował się na wzmacnianiu mechanizmów partycypacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych w Polsce. Od 2012 roku zaangażowany w różnorodne działania badawcze i rzecznicze skoncentrowane na problemach korupcji w zamówieniach publicznych oraz wzmacnianiu ochrony sygnalistów w Polsce i Europie. Inicjator i współautor polskiego obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów (http://www.sygnalista.pl/projekt-ustawy/). Ściśle współpracuje z Transparency International w zakresie rzecznictwa na rzecz dyrektywy UE w sprawie sygnalistów. Autor, współautor i redaktor szeregu artykułów, raportów badawczych i książek na temat społeczeństwa obywatelskiego, dobrych rządów, partycypacji obywatelskiej, korupcji i sygnalistów, m.in.: Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień publicznych. (Fundacja im. Stefana Batorego, 2022); „Ekstremalna partycypacja: zaangażowanie obywateli w decyzje dotyczące zamówień publicznych.” (Fundacja im. Stefana Batorego, 2021); „Szykując grunt pod korupcję na wysokim szczeblu” (Fundacja im. Stefana Batorego, 2021), „Law Regarding Civil Society in Poland ” (Cambridge Univ. Press, 2017), „Od Webera do sieci… Czy technologie informacyjno-komunikacyjne mogą ograniczyć korupcję biurokratyczną?” (Springer, 2017; „Dyfuzja korupcji w Polsce” (Ashgate, 2012).

Tomasz Rudyk

Partner, adwokat, kieruje praktyką ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz postępowaniach podatkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w administracji państwowej (m.in. był prokuratorem), jak i w biznesie. Bierze udział w projektach i postępowaniach łączących w sobie zagadnienia podatkowe i karne skarbowe. Reprezentował spółki z sektora energetycznego, paliwowego, chemicznego, a także farmaceutycznego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń dotyczących naruszania przepisów antykorupcyjnych, także w zakresie FCPA, UKBA oraz odpowiednich polskich przepisów. Jest autorem wielu artykułów dotyczących postępowania karnego skarbowego.

| Wcześniejsze edycje

Ewent ROUNDTABLE COMPLIANCE to jedyny na rynku format spotkań, podczas których oficerki i oficerowie compliance mogą w eksperckim gronie dyskutować o najnowszych kierunkach rozwojowych compliance oraz wymieniać się doświadczeniami działań w swoich organizacjach.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi edycjami:

| Aktualne wydarzenia Instytutu Compliance

Zapraszamy do udziału w aktualnych szkoleniach i projektach Instytutu Compliance, wśród nich m.in.:

| Rejestracja

Udział w 10. Roundtable jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie odbędzie się dn. 13 lutego 2024 r. w Warszawie w godz. 16.30-19.00. Prosimy o rejestracje tylko wówczas, jeśli Państwa udział jest pewny. Wpis na listę uczestników następujemy po indywidualnym potwierdzeniu zgłoszenia.

U W A G A: Update z dn. 09.02.2024 r. > Liczba miejsc wyczerpana. Serdecznie dziękujemy za wielkie zainteresowanie i szybką rejestrację, do zobaczenia! Osoby zainteresowane udziałem możemy dopisać na waiting list, wówczas prośba o kontakt z podaniem imienia i nazwiska.