Agenda

[breadcrumb]

Compliance Days 2021 > Agenda

rejestracja11-13 maja 2021 r.

 

A G E N D A

UWAGA: Program podlega ciągłej aktualizacji.

Zapraszamy do pobrania specjalnego wydania magazynu „Compliance”!

 

10 MAJA | DAY 0 | COMPLIANCE IN MOTION

19:00-20:00  … n a  l u z i e   i   d o   r z e c z y !

Spotkanie nieformalne Chatham House Compliance (daj nam znać, jak masz dobry temat i chcesz wygłosić tutaj krótki wykład – max. 5 minut – później o tym podyskutujemy!*)

11 MAJA | DAY 1 | COMPLIANCE IN MOTION

12:30-12:45   l o g o w a n i e

12:45-13:00  o t w a r c i e  |  p o w i t a n i e

> Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center & Instytut Compliance

> Dr. Bartosz Jagura | Instytut Compliance

13:00-14:30   s e s j a  p l e n a r n a

Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) – gdzie w tym wszystkim compliance?

> Marcin Góral | Dyrektor Zarządzający ds. Strategii | PZU
> Bartosz Krzemiński | | PKN Orlen S.A.
> Barbara Przedpełska | Europe Compliance Manager | CRH
> Sławomir Chmielewski | Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością | Orange Polska
> Barbara Głowala | Dyrektor d.s. Etyki i Ładu Korporacyjnego | Skanska Central Europe
> Moderacja: dr Marcin Ciemiński | Partner | Clifford Chance

14:30-14:45  p r z e r w a

14:45-16:15  s e s j e   r ó w n o l e g ł e

Efektywność, optymalizacja, oszczędność?

1>>> Jak optymalizować z głową? – możliwe synergie compliance z innymi działami

> Łukasz Taras | Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością | Orange Polska
> Marta Jasińska | Deputy Compliance & Antitrust Officer | MediaMarktSaturn Polska
> Kamil Hanuszczak | Risk & Compliance Manager | Allegro.pl
> Moderacja: dr Oskar Filipowski | Chief Compliance Officer | Polpharma

2>>> Daj, ać ja pobruszę, a ty oficerze compliance poczywaj, czyli automatyzacja i digitalizacja zarządzania zgodności

> Wojciech Niezgodziński | Senior Manager | EY
> Justyna Hamada | Manager | EY

3>>> W poszukiwaniu świętego Graala, czyli wyzwanie mierzenia skuteczności działań compliance w organizacji

> Stanisław Strejmer | Compliance Officer & Rzecznik Etyki | Totalizator Sportowy
> Marcin Kokoszka | Associate Director Legal & Compliance Central Eastern Europe | MSD
> Lubomir Schreiber | Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych | Deutsche Bank Polska S.A.
> Anna Różalska | Head of Compliance | Siemens Healthineers

16:15-16:40  s e s j a   p l e n a r n a

Wrap-Up, czyli podsumowanie wyników sesji równoległych

> Moderacja: Dr. Bartosz Jagura, LL.M. | Instytut Compliance

16:40-17:00  n i e s p o d z i a n k a

Prosimy zostać do końca, bowiem chcemy Państwa zaskoczyć!

 

12 MAJA | DAY 2 | NADCHODZĄ ZMIANY

09:15-09:45  l o g o w a n i e | p o r a n n y   n e t w o r k i n g

09:45-10:00   k e y n o t e

Officer Compliance 3.0

> Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center

10:00-11:30  s e s j e   r ó w n o l e g ł e

Polsko-unijny whistleblowing 2021

1>>> Prowokacja: Czy i jak chronić organizację przed sygnalistą?

> Mateusz Hendzel | Kierownik ds. Zgodności (Compliance Manager) | LOTTE Wedel
> Małgorzata Tokarska-Piech | Kierownik Działu Compliance, Rewizji i Podatków | ALDI
> Małgorzata Mlek | Starszy Specjalista ds. Compliance | PGNiG S.A.
> Paweł Sawicki | Partner | NGL Legal

2>>> Metoda: Bezpieczeństwo zgłoszeń i rozwiązania IT

> Łukasz Borkowski | Business Keeper
> Arkadiusz Reiter | Inspektor Ochrony Danych | Porta KMI Poland S.A.
> Moderacja: Katarzyna Saganowska, LL.M. | EMEA Head of Compliance | TMF Group

3>>> Konieczność: Jak zapewnić skuteczną ochronę sygnaliście i promować speak-up culture?

> Radosław Lewandowski | Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji | PKP Energetyka S.A.
> Agnieszka Dębicka | Audytor | Wicedyrektor ds. wdrażania funduszy unijnych | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
> Monika Guzek | p.o. Dyrektora Biura Compliance | PZU SA i PZU Życie SA
> Agnieszka Panek | Starszy Kierownik | Wydział Zarządzania Zgodnością | PGE S.A.
> Moderacja: dr Anna Partyka-Opiela | Partner | DZP

11:30-12:00  p r z e r w a

12:00-13:00   s e s j a   p l e n a r n a

Czego compliance nauczyło się w kryzysie?

> Wprowadzenie i moredacja: Jarosław Grzegorz | Associate Partner | EY
> Natalia Korzeniecka-Walak | Dyrektor ds. Korporacyjnych | Grupa Empik
> Andrzej Bajor | Chief Legal & Compliance Officer | Boehringer Ingelheim sp. z o. o.
> dr Marcin Łukowski | Corporate Regulatory Counsel | Vesuvius Poland
> Anna Piechaczek | Chief Compliance Officer | ING Bank Śląski S.A.

13:00-14:00   c o m p l i a n c e  b l i n d  d a t e…

…czyli networkingowa niespodzianka!

1>>> „Dinozaury” compliance: czy coś może nas jeszcze w ogóle zaskoczyć?

> Karol Rajewski | Ekspert Corporate Governance & Compliance

2>>> Dla tych, którzy musieli się szybko wdrożyć

> Anna Różalska | Head of Compliance | Siemens Healthineers

3>>> „Juniorzy” compliance: jak wyrobić sobie odpowiednią pozycję i szacunek w organizacji?

> Tomasz Pracz | Regional Compliance Officer Europe East and MENA | Festo

14:00  d o   z o b a c z e n i a  j u t r o !

 

13 MAJA | DAY 3 | KLASYKA WARSZTATU

09:45-10:00  l o g o w a n i e

10:00-10:30   k e y n o t e

> dr Tomasz Bagdziński | Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji | Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

10:30-12:00   s e s j e   r ó w n o l e g ł e

Niezbędny update prawny każdego oficera compliance

1>>> Compliance w grupach kapitałowych – co zmieni się po planowanej nowelizacji KSH?

> dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ | Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
> Sławomir Niemierka | Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji | Grupa PZU
> dr Oskar Filipowski | Chief Compliance Officer | Polpharma
> Moderacja: Wojciech Kapica | Partner | SMM Legal

2>>> Czy compliance zawiodło? – aktualne wyzwania w obszarze ochrony konkurencji

> Marcin Bryniarski | General Counsel & Compliance Officer | Oknoplast
> Monika Jankowska | Hortex
> Łukasz Mamiński | Antitrust Compliance Manager | Allegro.pl
> Moderacja: Małgorzata Żurowska | Compliance Officer Area Europe North East | MAN Truck & Bus

3>>> Branże finansowe i niefinansowe united in AML!

> Edyta Miaśkiewicz | Head of Legal & Compliance | STS Gaming Group
> Dorota Brandt | Head of AML & Compliance Department | Polski Fundusz Rozwoju S.A.
> Magdalena Gertig, LL.M. | Compliance-AML Specialist
> Moderacja: Piotr Falarz | Senior Associate | DLA Piper

12:00-12:15   p r z e r w a

12:15-13:00  s e s j a   p l e n a r n a

Behavioral compliance, czyli dlaczego łamiemy reguły?

Wykład wprowadzający:

„Psychologiczne źródła zachowań sprzecznych z kulturą organizacyjną i kontrproduktywnych”

> dr Paweł Fortuna | Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej |Katolicki Uniwersytet Lubelski i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego

> Moderacja: Prof. Dr. Bartosz Makowicz

13.00-13.15   p r z e r w a

13:15-14.30  w a r s z t a t y  d l a   t w a r d z i e l i . . .

…czyli kompetencje miękkie ważne jak nigdy!

1>>> Analiza ryzyk compliance wcale nie jest taka trudna! – także w grupie kapitałowej! Case study wdrażania CMS w grupie kapitałowej

> Natalia Fiodorowicz | Główny Specjalista ds. Systemu Zgodności | Energa S.A.
> Krzysztof Motylski | Koordynator ds. Systemu Zgodności | Energa S.A.

2>>> Kilka wskazówek, jak prowadzić w formie online wewnętrzne postępowania wyjaśniające

> Magdalena Dec | Senior Associate | DLA Piper

14:30  p o d s u m o w a n i e  |  z a k o ń c z e n i e

rejestracja

*Instytut Compliance zastrzega sobie prawo dokonania wyboru osób zgłaszających chęć przedstawienia tematu podczas wieczornego spotkania dn. 10 maja 2021 r., wybrane osoby nie są zwolnione z opłaty konferencyjnej.

< COMPLIANCE DAYS 2021 >

AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | REJESTRACJA