Agenda

[breadcrumb]rejestracja

Compliance Day 2019 > Agenda

UWAGA: limit miejsc wyczerpany, prowadzimy listę oczekujących.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą tegorocznego Compliance Days 2019! Tegoroczna edycja oferuje aż 14 tematów, do których przedstawienia zaprosiliśmy blisko 50 ekspertek i ekspertów! W tym roku znacząco rozbudowaliśmy koncepcję w ten sposób, aby wszyskim uczestnikom umożliwić aktywny udział. Oprócz sesji plenarnych i wykładów gościnnych znakomitych osobistości oferujemy tematyczne sesje równoległe oraz workshopy, których wyniki omówimy na sesjach plenarnych – tak, aby nikomu nic nie umknęło! Serdecznie zapraszamy!

 

 

Termin: 2-3 kwietnia 2019 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, 32 piętro, Warszawa, więcej informacji logistycznych!

P r o g r a m  s z c z e g ó ł o w y :

Dzień I
Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

13:00-14:00 Rejestracja, lunch, networking

14:00-14:05 Otwarcie konferencji

14:05-15:30 Sesja plenarna: Egzekwowanie compliance, czyli UOPZ w akcji! OpisJuż niebawem ma wejść w życie nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UOPZ). Ustawa przewiduje dotkliwe sankcje, a także stosowanie środków zapobiegawczych. Podczas workshopów wypracowywać będziemy szczegółowe koncepcje, jak spełnić w przyszłości ustawowe wymogi, natomiast podczas poprzedzającej je sesji plenarnej dowiemy się, jak organy ścigania zapatrują się na nową ustawę, jak będą ją egzekwować i czego wymagać. Do moderowanej przez Prof. Bartosza Makowicza dyskusji zaprosimy sędziów i prokuratorów, a przede wszystkim – zaprosimy Państwa do dyskusji!

> Dariusz Kuberski | prokurator byłej Prokuratury Generalnej
> Dr hab. Barbara Nita | Sędzia karny | Sąd Apelacyjny w Krakowie
> Dr Robert Lizak | CBA
> Moderacja: Prof. Dr. Bartosz Makowicz

15:30-16:00 Przerwa, networking

16:00-17:30 Breakout sessions (4): Wdrażanie ustawowego CMS w polskich realiach – jeden z workshopów do wyboru OpisNowa ustawa wprowadza dotkliwe sankcje, jakie nakładana mają być na podmioty zbiorowe, ale jedynie w bardzo wąskim zakresie precyzuje, w jaki sposób podmiot może uniknąć bycia pociągniętym do odpowiedzialności. Celem rozbicia tej części konferencji na równoległe workshopy jest szczegółowe zajęcie się najważniejszymi elementami ustawy, które odnoszą się do wspomnianych wymagań, a następnie przedstawienie na sesji plenarnej konkretnych wyników. Aby poszczególne tematy przedstawić z różnych perspektyw, każdy workshop zostanie przeprowadzony przez parę doświadczonych ekspertów – renomowanego doradcę oraz doświadczonego oficera compliance.

1. Postępowanie wyjaśniające, czyli internal investigations w nowej ustawie – kiedy, jak, gdzie, kto? – wymogi i skutki prawne disclosure OpisNowa ustawa wymaga od podmiotów zbiorowych, aby te prowadziły postępowania wyjaśniające, jeśli zaistnieje taka potrzeba, np. jeśli pojawi się odpowiednia informacja od sygnalisty. Ustawodawca nie zdradza jednak, jak takie postępowania prowadzić. Wewnętrzne dochodzenia w ramach CMS nie są jednak nowością. W ramach dobrze rozwiniętego systemu zarządzania zgodnością przewidziane są procedury na wypadek konieczności prowadzenia dochodzeń wewnętrznych. Co się sprawdziło, co będzie zgodne z ustawą, jak prowadzić, kiedy i gdzie?

> Marcin Ciemiński | Partner w Clifford Chance
> Katarzyna Saganowska | EMEA Compliance Manager w JLL

2. Whistleblowing made in Poland, czyli „osoby zgłaszające nieprawidłowości” – ochrona sygnalistów, ustawowe wymogi systemów zgłaszania nieprawidłowości i ich wdrożenie w praktyce OpisUstawa poświęca cały rozdział tematyce whistleblowingu. Rozdział ten często jest krytykowany jako niedostatecznie chroniący sygnalistę, a sama ustawa niewłaściwa do podejmowania tego rodzaju regulacji. Jak podmioty zbiorowe powinny chronić sygnalistę, jak postępować z sygnałami, jakie procedury należy stworzyć i w jaki sposób tego dokonać? Jak będzie się to odnosiło do planowanej dyrektywy unijnej z zakresu ochrony sygnalistów? Wiele pytań czeka na odpowiedzi, których poszukamy podczas tego workshopu!

> Anna Hlebicka-Józefowicz | DZP
> Marcin Bryniarski | Oknoplast

3. Odpowiedzialność za czyny cudze i jej unikanie przez dochowanie należytej staranności w wyborze partnerów handlowych – wymogi ustawowe a best practice w business partner screening OpisPodmioty zbiorowe nie odpowiedzą jedynie za działania i zaniechanie swoich własnych organów, ale także swoich pracowników, a nawet osób trzecich, jak partnerów biznesowych. Projektodawca zdecydował się na bardzo szeroki zakres zastosowania nowej ustawy. Badanie partnerów handlowych oraz odpowiednie sprawdzanie kwalifikacji pracowników zyska zatem bardzo na znaczeniu, aby dowieść dochowania należytej staranności w doborze i nadzorze nad wspomnianymi podmiotami. Odpowiednie narzędzia, procesy i struktury będą przedmiotem niniejszego workshopu.

> Piotr Welenc | Wolters Kluwer
> Anna Tomiczek | Tauron Polska Energia S.A.

4. Czym jest „należyta staranność wymagana w danych okolicznościach”, czyli jak powinien wyglądać ustawowy CMS i znaczenie certyfikacji OpisRdzeń nowej ustawy to dochowanie należytej staranności w danych okolicznościach. Nowa ustawa przenosi ciężar dowodu na podmiot zbiorowy, który to będzie musiał udowodnić, czy w danych okolicznościach dochował należytej staranności. Czym jednak jest należyta staranność w myśl nowej ustawy? Jak powinien wyglądać w przyszłości CMS, z jakich elementów się składać, aby podmiot zbiorowy mógł pomimo nieprawidłowości uniknąć dotkliwych sankcji i innych środków?

> Wojciech Niezgodziński | EY
> Tomasz Jaszuk | Kierownik Zespołu Compliance LINK4 TU S.A.

17:30-17:45 Przerwa techniczna

17:45-18:30 Sesja plenarna: Wrap-Up, czyli podsumowanie wyników workshopów z udziałem trenerów OpisJak mówi motto Compliance Days „aby nikomu nic nie umknęło”, po krótkiej przerwie technicznej będziemy kontynuować naszą innowacyjną koncepcję w ramach tzw. Wrup-Up, czyli sesji plenarnej z udziałem wszystkich uczestników. W panelu dyskusyjnym udział wezmą prowadzący workshopy, a sam panel poprowadzi dr Bartosz Jagura z Instytutu Compliance. Dokonamy nie tylko podsumowania wyników workshopów, ale też zastanowimy się, jak poszczególne działania omawiane w ramach workshopów mogą ze sobą współgrać, czyli w jaki sposób w podejściu holistycznym dopasować CMS, aby spełnił w przyszłości wymogi nowej ustawy.

> W sesji wystąpią prelenci prowadzący workshopy, a poprowadzi ją: Dr. Bartosz Jagura | Instytyt Compliance

18:30-19:00 Niespodzianka!

19:00 Fingerfood, Coctail, Networking

 

Dzień II
Środa, 3 kwietnia 2019 r.

09:00-10:00 Rejestracja

10:00-11:30 Best Practice w CMS (3 panele równoległe do wyboru) OpisPierwsza sesja równoległa dotyczy najnowszych osiągnięć z dziedziny metodyki działań oficera compliance, czyli tego, co jest Państwu niezbędne w codziennej pracy. W ramach tej sesji przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematów: od komunikacji, przez change management aż po konwencjonalne, acz tworzące wciąż nowe wyzwanie, aspekty zapobiegania korupcji. Każda sesja równoległa odbywa się w formie panelu dyskusyjnego prowadzonego przez moderatora, z aktywnym udziałem publiczności. Po każdej sesji ma miejsce długa przerwa, podczas której uczestnicy wymieniają się doświadczeniami z innych paneli. Celem usprawnienia i urozmaicenia wymiany opinii każdy uczestnik dostanie naklejkę w danym kolorze – zachęcamy do dobierania rozmówców z naklejką w kolorze innym niż własna! Oczywiście nie zmienia to naszej reguły, że każdy może i powinien rozmawiać z każdym! 😉

1. Konflikty, komunikacja, kierowanie itd., czyli oficer compliance w roli komunikatora! OpisPowszechnie przyjmuje się, że oficer compliance musi być przede wszystkim dobrym „komunikatorem”, to on ma za zadanie tłumaczenie skomplikowanych i abstrakcyjnych wymogów prawnych na taki język i podanie ich w takiej formie, aby każdy zrozumiał przekaz. Komunikacja rodzi jednak wiele wyzwań, często powstają konflikty, które mogą być zalążkiem następnej nieprawidłowości, oficer compliance musi umieć mówić, tłumaczyć, przekonać, aby jego CMS był efektywny! W ramach tych zajęć uczestnicy zastanowią się, jak wzmacniać i usprawniać przekaz compliance w organizacji.

> Anna Salamon-Branicka | Head of Legal and Compliance na Polskę, CRH Materials Polska
> Monika Gorgoń | Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka | Giełda Papierów Wartościowych
> Jacek Zdziarstek | Ekspert compliance
> Moderacja: Magda Zwolińska | Partner | Lighthouse Polska

2. Co robić i jak reagować, kiedy zmienia się wszystko, czyli Compliance Change Management OpisNiestety, spójrzmy prawdzie w oczy: zawód oficera compliance to niekończący się projekt. Niestety, i z tym musimy się pogodzić, inaczej grożą konsekwencje nawet zdrowotne, oficer compliance nigdy nie będzie mógł się oprzeć na fotelu i pomyśleć „teraz wszystko zrobiłem”, gdyż świat dookoła, a tym samy ryzyka compliance, ciągle się zmieniają. Zmieniają się ludzie, ich reakcje, produkty, rynki, i aby CMS dalej był efektywny, należy na ową zmianę odpowiednio zareagować. Change management ma na to odpowiedzi!

> Marcin Szczepański | Regional Compliance Officer | Siemens Polska
> Dr Oskar Filipowski | Chief Compliance Officer | KGHM Polska Miedź S.A.
> Agnieszka Deeg-Tyburska | Director of Legal, Organizational, Compliance and IP Division | Grupa Polpharma
> Moderacja: dr Anna Partyka-Opiela | Partner | DZP

3. Programy antykorupcyjne nie są passe, czyli wyzwania, metody i możliwości OpisCzęsto twierdzi się, że odnośnie zapobiegania korupcji zostało powiedziane już wszystko. Liczne przykłady ostatnich lat, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą, dowodzą jednak, co znajduje odzwierciedlenie także w aktualnym indeksie Transparency International, że korupcja wciąż jest obecna i rodzi wielkie ryzyka, nie tylko w sektorze prywatnym, ale także publicznym. Jak temu przeciwdziałać? Jak tworzyć skuteczne programy antykorupcyjne, jak wpływać na ludzi, czyli ich edukować, jak integrować działania antykorupcyjne w ramach CMS? Te między innymi kwestie poruszać będziemy podczas tej sesji.

> Radosław Wywiał, LL.M. | Compliance Officer Region Eastern Europe | MAN Truck Bus
> Tomasz Pracz | Compliance Officer, Legal Counsel | Festo
> Wiktor Wesołowski | Partner | KKLW Kurzyński Łyszczyk Wierzbicki
> Grzegorz Spuz-Szpos | Biegły rewident, of counsel | KKLW
> Moderacja: Magdalena Gertig, LL.M. | VW

11:30-12:00 Dyskusje międzypanelowe, networking

12:00-13:30 Wyzwania i ryzyka digitalizacji dla compliance (3 panele równoległe do wyboru) OpisTrudno wyobrazić sobie życie bez korzystania z rozlicznych urządzeń podłączonych do Internetu, trudno wyobrazić sobie życie bez samego Internetu! Ostatnie lata to postępujący proces digitalizacji, który dotyka niemal wszystkich sfer naszego życia. Niewątpliwie oznacza to nowe ryzyka w obszarze compliance. Jednak postęp techniczny to nie tylko ryzyka, to także szanse i możliwości dla oficerów compliance, aby jeszcze efektywniej tworzyć struktury compliance! Tej tematyce poświęcone są trzy sesje równoległe przed lunchem.

1. AML, czyli pranie brudnych pieniędzy przez komputer, z komputerem i w komputerze? OpisPranie pieniędzy nie odbywa się już tak tradycyjnie jak kiedyś, czyli przy pomocy bieżącej wody, proszku do prania i kilku godzin ciężkiej pracy. Żarty na bok. Pranie pieniędzy nigdy nie było łatwe, a „pracze” wyszukiwali coraz to bardziej wyrafinowane metody. W dobie digitalizacji metod tych jest jeszcze więcej, a ustawodawca unijny przegania narodowego w uchwalaniu coraz to nowych przepisów AML. Czy jednak digitalizacja to tylko nowe metody prania pieniędzy, czy może jednak także nowe i skuteczne metody zapobiegania temu procederowi?

> Karol Rajewski | Dyrektor Departamentu Prawnego | KNF
> Mariza Aleksandrowicz | Ekspertka compliance
> Katarzyna Studzińska | Compliance Manager | Colliers International Poland
> Moderacja: Marta Janowska | Kancelaria KOLS

2. Social Media vs. Compliance vs. HR, ryzyka i możliwości portali społecznościowych OpisKażdy z nas, poza drobnymi wyjątkami, posiada konto na którymś z ogólnie dostępnych portali społecznościowych. Jedni są bardziej, drudzy mniej aktywni. Dla jednych to narzędzie utrzymania kontaktu, dla innych przestrzeń, w której czują się bezkarni i szargają reputację swojego pracodawcy. Dla tych ostatnich portale społecznościowe to błogosławieństwo i przekleństwo w jednym: rodzą ryzyka, ale skutecznie zastosowane kreują także wielkie szanse dla CMS! Jak poradzić sobie z tym zagadnieniem? Jakie znaczenie ma dział HR, a jakie Compliance?

> Maciej Łys | Dyrektor Działu Prawnego | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o.
> Joanna Milo | Compliance Officer | Networks! Sp. z o. o.
> Konrad Sędkiewicz
> Moderacja: Mariola Lisewska, LL.M. | Head of Legal, Compliance Officer | Polipol Services-Center Polska Sp. z o. o.

3. Ochrona danych prawie rok po RODO – doświadczenia, praktyka, wyzwania OpisNiebawem mija rok obowiązywania rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych i kiedy niektórzy twierdzą, że wszystko na ten temat zostało powiedziane, my jesteśmy przekonani, że są w błędzie! Firmy podczas implementacji RODO popełniły wiele błędów, urzędy coraz skuteczniej będą je ścigały, a kary mogą być bardzo dotkliwe. Czego nauczyliśmy się po roku obowiązywania RODO? Jakie są best practices i no-gos w tym obszarze? Czy warto integrować system zarządzania ochroną danych do jednego systemu zarządzania zgodnością? Integrować zawsze warto, ale jak?

> Weronika Kowalik | Dyrektor Zespołu ds. Sektora Prywatnego | Urząd Ochrony Danych Osobowych
> Sandip Godbole | Risk and Compliance Director | LUX MED
> Bartłomiej Witucki | BSA | The Software Alliance
> Moderacja: dr Dominik Lubasz | Partner | Lubasz i Wspólnicy

13:30-14:30 Dyskusje międzypanelowe, networking

14:30-16:00 Sesja plenarna poprzedzona keynotem: Badanie skuteczności CMS – tym razem na poważnie! OpisWszystkie trendy skupiają się do jednego: czy to główne założenia projektowanej UOPZ, czy życie codzienne oficera compliance, czy kontakt z partnerami handlowymi – CMS musi być skuteczny, inaczej nie będzie działał, oficer compliance będzie sfrustrowany, a organizacja dozna poważnych szkód. Nasuwa się jednak pytanie, jak badać skuteczność CMS? Jakich narzędzi użyć, aby ocenić, czy dane szkolenie compliance, system zarządzania ryzykiem i inne metody przyniosły sukces? Zastanówmy się nad tym razem bardzo na poważnie, póki nie jest jeszcze za późno!

> KEYNOTE: NN
> Andrzej Bajor | Oficer Compliance | Boehringer Ingelheim
> Marta Cołoszyńska | Associate Director | Healthcare Compliance for CEE at Celgene
> Ewa Śleszyńska-Charewicz | Naczelnik Wydziału Ryzyka | Urząd miasta stołecznego Warszawy
> Sławomir Chmielewski | Dyrektor Compliance Management | Orange Polska S.A.
> Sebastian Burgermejster | Szef komórki audytu wewnętrznego i zewnętrznego | Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

> Moderacja: Dr. Bartosz Jagura | Instytut Compliance

16:00-16:30 Networking

16:30-18:00 Sesja plenarna poprzedzona keynotem: Czy to jeszcze tylko compliance, czy już etyka w organizacjach? OpisWiele osób nadal definiuje compliance wyłącznie jako zgodność z obowiązującym prawem. Jednak czy compliance w 2019 roku to tylko tyle? Czy rozumiany w ten sposób legal compliance nie jest już passé? A co z etyką i uczciwością? Etyka jako dziedzina filozofii zajmuje się analizą zachowania człowieka i, szukając jego motywacji, natrafia na wartości, które determinują nasze działania lub zaniechania. A przecież działanie niezgodne z prawem to też działanie, to też wartości i w końcu kultura compliance! Wejdźmy w nowy wymiar! Od compliance po ethics and integrity!

> KEYNOTE: Prof. dr hab. Jacek Jastrzębski Keynote | Przewodniczacy | KNF
> Prof. dr hab. Michał Romanowski | Kierownik Pracowni Prawa Rynku Kapitałowego | Uniwersytet Warszawski
> Marcin Góral | Dyrektor Biura Compliance | PZU S.A.
> Katarzyna Januszewska-Hawranek | General Counsel & Compliance Officer | Danone
> Ewa Gąsiorowska | Dyrektor Compliance | PGE

> Moderacja: Marcin Gomoła | Prezes zarządu | Polnord SA

18:00 Zakończenie konferencji

rejestracja

 

< compliance days 2019 >

AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | PRAKTYCZNE | REJESTRACJA