Kultura

Pakiet podnoszenia świadomości compliance

Zasadniczym celem działań compliance w organizacji jest budowanie długofalowej kultury compliance, czyli takiego środowiska pracy, w którym występuję świadomość i zrozumienie dla konieczności przestrzegania regulacji oraz określonych standardów etycznych. Proces ten ma długotrwały charakter, a jednym z jego elementów są cykliczne działania zorientowane na promowanie compliance w organizacji.

| Jak to się robi w praktyce?

W celu promowania kultury compliance organizowane są różne wydarzenia, jak przykładowo wewnątrzorganizacyjny Compliance Day, podczas którego odbywają się szkolenia, spotkania z inspirującymi osobami czy organizowane są quizy wiedzy na tematy zgodności. Wydarzeniu towarzyszy odpowiednia oprawa i nagłośnienie w organizacji. Często przygotowywane są także dedykowane gadżety promujące zagadnienia zgodności czy zindywidualizowana oprawa graficzna. Ważne jest, aby przekaz dopasowany był do potrzeb i specyfiki organizacji.

| Wsparcie

Działy compliance borykają się z nadmiarem pracy i częstym niedoborem zasobów osobowych. W sytuacji konieczności realizacji bieżących zadań ogromnym wyzwaniem okazuje się wygospodarowanie czasu potrzebnego na przygotowanie akcji promującej compliance w organizacji. Ułożenie odpowiedniego programu merytorycznego, pozyskanie prelegentów czy stworzenie koncepcji wizualnej angażują zasoby, których zazwyczaj i tak brakuje. Instytutu Compliance, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, oferuje Państwu kompleksowe wsparcie przy organizowaniu akcji promujących compliance w organizacji. Prosimy o kontakt celem przedstawienia Państwa potrzeb i oczekiwań, abyśmy mogli stworzyć akcję promocyjną specjalnie dla Państwa organizacji! Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Kontakt.