AIS

A+I + S+U+M+M+I+T

Warszawa, 22.11.2023 r.

Pierwszy ogólnopolski, ponadsektorowy, multidyscyplinarny kongres AI!

| DLACZEGO AI?

O rozwoju sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence, AI) mówi się dużo i już od dość dawna, wszyscy pamiętamy filmy fantastyczne, w których roboty prowadziły wojnę z ludźmi. Jednak to dopiero Chat GPT wprowadził dyskusję nt. realnej roli AI w naszym codziennym życiu na zupełnie nowe tory. Każdy mógł bowiem sam przekonać się, jak ogromne możliwości daje to narzędzie, co z kolei wywołało ogólną refleksję społeczną nad przyszłością wielu obszarów naszego życia, także życia zawodowego. Wiele osób zaczęło zastanawiać się, czy sztuczna inteligencja zastąpi ich jako pracowników? Można by przewrotnie odpowiedzieć, że sztuczna inteligencja zastąpi tego pracownika, który nie będzie umiał korzystać ze sztucznej inteligencji. Oczy otworzył także ustawodawca, zwłaszcza ten unijny, który stara sie nadgonić postęp technologiczny i uregulować AI.

Jaki z tego wniosek? Bierzmy byka za rogi i informujmy się, póki jest jeszcze na to czas 😉 Serdecznie zapraszamy na Kongres, w którym adresujemy najbardziej aktualne pytania związane z rozwojem sztucznej inteligencji! Co ważniejsze – przedstawiamy je w przystępny sposób!

| OBAWY CZY SZANSE?

Rozwój sztucznej inteligencji wiązać będzie się niewątpliwie ze zmianami w naszym życiu, w tym ze zmianami na rynku pracy. Medal ma zawsze dwie strony: jest i ryzyko, jest i szansa. Wykonywanie niektórych zawodów ulegnie z pewnością przeobrażeniom, jednocześnie pojawią się jednak nowe obszary aktywności, m.in. dla AI Transformation Officera. Czy będą nimi osoby z wykształceniem informatycznym? Czy nie ma już przyszłości zawodowej dla nie-informatyków? Pokażemy Państwu paletę możliwości rozwoju dla różnych typów specjalistów i podyskutujemy z Państwem wspólnie o tym, jak przygotować się do nowych wyzwań zawodowych, aby móc nie tylko nadążać za zmianami, ale przede wszystkim aktywnie je współtworzyć! Stworzymy także forum dyskusji dla reprezentantów tych podmiotów, które w rozwoju sztucznej inteligencji widzą szerokie szanse biznesowe.

| DLACZEGO AIS?

Jeżeli zadajesz sobie to pytanie, to pomożemy Ci w uzyskaniu odpowiedzi poprzez zadanie innego pytania: czy sztuczna inteligencja dotyka w jakiś sposób Twojego życia? Odpowiedź jest oczywista: 2 x TAK! Sztuczna inteligencja dotyka lub zaraz dotykać będzie niemal wszystkich obszarów naszego życia, tym samym konferencja, na której dowiesz się najważniejszych rzeczy na temat sztucznej inteligencji, jej rozwoju oraz przyszłości jest jak najbardziej dla Ciebie!

Realizując tę myśl, koncepcją nowej konferencji AIS jest włączenie do dyskusji wszystkich stakeholderów, od świata biznesu, poprzez ośrodki akademicke, administrację publiczną, aż do społeczeństwa obywatelskiego – a może kiedyś do dyskusji włączymy… także roboty? W ten sposób chcemy zagwarantować dyskusję na najwyższym poziomie, w której każdy głos zostanie uwzględniony. Do tego samego kręgu osób kierujemy AIS. Zapraszamy do wspólnej dyskusji na najwyższym poziomie wszystkie osoby, które interesuje tematyka AI!

| TEMATY 2023

AIS będzie miała charakter interaktywny. Planujemy bowiem panele dyskusyjne, w których wystąpią znane osobistości ze świata nauki, biznesu i administracji. Przewidzieliśmy jednak sporo czasu na wspólne dyskuje, możliwości pytań oraz pogłębienie tematyki podczas przerw.

PANEL I AI: skąd przychodzi, gdzie jest i dokąd zmierza, czyli superinteligencja w natarciu!

Zacznijmy całkiem klasycznie, od podstaw. W pierwszym panelu zdefiniowane będą podstawowe pojęcia i terminy związane ze sztuczną inteligencją. Dowiemy się, czym jest w ogóle sztuczna inteligencja i jaka jest różnica między Artificial General Intelligence – AGI i Artificial Super Intelligence – ASI. Skoncentrujemy się także na aktualnym stanie rozwoju nauki oraz szansach i zagrożeniach, jakie wynikają z rozwoju sztucznej inteligencji w różnych obszarach naszego życia. To wprowadzenie pozwoli nam na przeprowadzenie pogłębionych rozważań w dalszych panelach.

PANEL II Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy, czyli czy już mamy pakować walizki czy też szykować je na wielkie zarobki?

O sztucznej inteligencji mówi się dużo i często z nutą strachu. Niewątpliwie rozwój AI będzie wpływał na rynek pracy. Czy czeka nas rewolucja czy może jednak ewolucja? Jak zmieniać będzie się rynek pracy – w jakich zawodach następować będą przeobrażenia i jakie nowe zawody będą się pojawiać w związku z rozwojem sztucznej inteligencji? Czy czeka nas hegemonia informatyków? Z kolei patrząc z perspektywy samych organizacji: co muszą już teraz robić przedsiębiorcy i inne podmioty, aby nie tyle dostosowywać się do zmian, ale z nich czerpać i je współkształtować? Jak zmieniać strategie organizacji i wykorzystywać AI – i kto ma za to odpowiadać? Jakie są oczekiwania od nowego obszaru zawodowego AI Transformation Officera? I czy sektor publiczny pozostanie tutaj w tyle?

PANEL III AI-Compliance, między standaryzacją a aktami unijnymi i krajowymi, czyli kto tu reguluje kogo i jak?!?

Za rozwojem sztucznej inteligencji próbuje nadążyć prawodawstwo, tworząc ramy dla nowych zjawisk i wyznaczając nieprzekraczalne granice wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych obszarach życia. Obserwować możemy zarówno wysiłki Unii Europejskiej i prace nad AI Act, jak i działalność krajowych parlamentów. Ostatni przykład z Hiszpanii pokazuje, że tworzone mogą być także organy nadzoru nad sztuczną inteligencją. W tym panelu skupimy się na analizie aktualnego kontekstu prawnego oraz potrzebach przyszłości – czy regulacje prawne są w ogóle w stanie dotrzymać kroku rozwojowi sztucznej inteligencji?

PANEL IV Mamy (podobno) etykę w biznesie, a co z etyką AI?

Ten panel jest bez wątpienia najtrudniejszy i stąd zostawiamy go na sam koniec – kiedy już łatwiej będzie nam zrozumieć działanie AI. Porozmawiamy więc o stronniczość algorytmów – o tym skąd ona się bierze i czy można jej przeciwdziałać. Zastanowimy się, czy wizja wpajania sztucznej inteligencji systemu wartości jest mrzonką oraz o jakim systemie wartości w ogóle mówimy? Przeanalizujemy także różne zastosowania sztucznej inteligencji, co do których istnieją poważne zastrzeżenia natury etycznej i prawnej, jak profilowanie, social scoring czy deanonimizacja.

Agenda, Prelegenci i rejestracja już niebawem na tej stronie!