ASCO

Approved Sanctions & Customs Officer (ASCO)

Specjalistyczne, trzydniowe szkolenie holistycznie adresujące zagadnienia międzynarodowego obrotu towarów. Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym.

| Aktualne terminy

  • SESJA LISTOPAD: 9,13,14 XI 2023 r.

| Koncepcja

Po wdrożeniu Brexitu, unijnych zmianach VAT, reformach celnych, problemach spowodowanych przez COVID-19 oraz w związku z aktualną rzeczywistością sankcyjną przedsiębiorstwa stoją w obliczu nowych wyzwań związanych z zarządzaniem swoją działalnością, importem i eksportem oraz często ponoszą duże koszy lub opóźnienia w handlu międzynarodowym. Szkolenie adresuje te wyzwania, przedstawiają w kompleksowy i praktyczny sposób zagadnienia międzynarodowego obrotu towarów. Uzyskany po zdaniu egzaminu certyfikat posiada uznaną wartość rynkową, wpisując się w system certyfikatów wydawanych od ponad 7 lat przez Instytutu Compliance. Ogromną wartością dodaną naszych szkoleń jest ich otwarta formuła, dzięki której możliwa jest bezcenna wymiana doświadczeń nie tylko z trenerami, ale także między osobami uczestniczącymi.

| Formuła zajęć

Zajęcia odbywają się online z wykorzystaniem programu Zoom umożliwiającego interakcję uczestniczek i uczestników z prowadzącymi. Przed rozpoczęciem zajęć dostarczane są kurierem materiały kursowe będące podstawą przygotowania do egzaminu certyfikującego Approved Sanctions & Customs Officer, który odbywa się trzeciego dnia kursowego po zajęciach. Egzamin ma formę open book, tzn. z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych. Pytania zakładają konieczność przetworzenia zdobytej na kursie wiedzy i jej odpowiedniego wykorzystania.

| Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do profesjonalistów ze wszystkich sektorów, odpowiedzialnych za zgodność z przepisami celnymi i sankcyjnymi oraz zarządzanie łańcuchem dostaw (pracujący w działach celnych, logistyce, łańcuchu dostaw, handlu, compliance, finansach, prawie i zarządzaniu ryzykiem) oraz zarówno dla: importerów, jak i eksporterów.

| Treści szkoleniowe

Szkolenie składa się z trzech dni szkoleniowych, w trakcie których omawiane są zarówno zagadnienia sankcyjne, jak dotyczące pochodzenia towarów, materii celnej oraz VAT-u i akcyzy.

Trening I: Sankcje: kontekst prawny i praktyczne aspekty zapewnienia zgodności z regulacjami

Pierwszy dzień kursowy poświęcony jest w całości materii sankcyjnej. Przedstawiane są reżimy sankcyjne i rodzaje sankcji nakładane przez US, EU i UK. W dalszej części szkolenia wyjaśniane są w praktyczny sposób zagadnienia sankcji nakładanych na osoby i na spółki. Omawiane są zagadnienia własności i kontroli, a także źródła informacji o osobach i spółkach objętych sankcjami. W ramach praktycznych warsztatów ćwiczony jest proces weryfikacji, czy towar objęty jest sankcjami. Na koniec tego dnia szkolenia prezentowane są dobre praktyki rynkowe oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Trening II: Prawo celne krajowe i unijne

Drugi dzień kursowy poświęcony jest wprowadzeniu do tematyki celnej. Omawiane są: Unijny Kodeks Celny, procedury celne, rejestracje w systemach celnych, numer EORI, przedstawicielstwo w prawie celnym, nowości oraz zmiany w przepisach celnych i podatkowych. W dalszej kolejności przedmiotem szkolenia są zagadnienia wartości celnej i elementy kalkulacyjne cła (zgłoszenie celne, dokumenty w obsłudze celnej: SAD, faktura handlowa, certyfikaty pochodzenia, dokumenty transportowe, metody wyznaczania wartości celnej towaru). Jako ostatnie w tym dniu omawiane są: taryfa celna i klasyfikacja towarów, a także pochodzenie towarów.

Trening III: Uproszczenia celne i podatki w handlu międzynarodowym

Trzeci dzień kursowy rozpoczyna się od omówienia uproszczonej procedury celnej oraz statusu AEO. Następnie analizowane są ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym i warunki dostaw Incoterms 2000. Ostatnia część merytoryczna szkolenia dotyczy podatków w handlu międzynarodowym – VAT i akcyza. Na koniec szkolenia obywa się egzamin certyfikujący w formie open book.

| Trenerki i Trenerzy

Zajęcia prowadzone są przez grono praktyków posiadających unikatowe na polskim rynku doświadczenia:

Agata Dróżdż

Europe Region Brokerage Training Manager, UPS Europe. Agent celny, od ponad 12 lat związana z branżą Trade & Customs Compliance. Jest doświadczoną menedżerką z bogatym doświadczeniem w zakresie handlu międzynarodowego i prawa celnego. Uczestniczyła w wielu optymalizacyjnych projektach celnych, a od sierpnia 2021 r. jest dyrektorem ds. szkoleń celnych w UPS Europe, jednej z największych firm kurierskich na świecie. Ukończyła studia licencjackie we Francji i magisterskie z ekonomii w Polsce.

dr Marcin Łukowski

Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się m.in. nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle) oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii.

Paweł Matej

Adwokat w dziale compliance kancelarii DLA Piper. Doradza w zakresie aspektów celnych oraz regulacyjnych związanych z międzynarodowym obrotem handlowym, a także reprezentuje klientów w postępowaniach celnych, podatkowych, cywilnych oraz karnych. Wspiera klientów także w postępowaniach prowadzonych przez OLAF i Komisję Europejską, które dotyczą podejrzenia działań na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej oraz nakładania ceł antydumpingowych. Paweł doradza klientom z branży chemicznej, spożywczej, logistycznej oraz defence.