Rejestracja

Rejestracja na szkolenie / eventy Instytutu Compliance!

1. Uwagi ogólne

Formularz służy do rejestracji na wszystkie eventy organizowane przez Instytutu Compliance – zarówno bezpłatne, jak i płatne, kursy certyfikujące i szkolenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól i wybór odpowiedniego eventu spośród listy zawartej w formularzu. Uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu).

Wszystkie kursy instytutu odbywają się aktualnie i do odwołania w wersji online!

2. Polityka cenowa i aktualne terminy

Ceny jednostkowe:

> ACO  WRZESIEŃ (12,13,19,20,21,26 września) 3.980 zł plus VAT
> AWBO CZERWIEC (4 DNI: 6,7,13,14,20 czerwiec) lub PAŹDZIERNIK (10-11, 17-18, 24 pazdziernik) 3.480 zł plus VAT
> AMLCO CZERWIEC (2 DNI: 12-13 kwiecień albo 27-28 czerwiec) 1.980 zł plus VAT
> ESG CZERWIEC (3 DNI: 21, 22, 23 czerwiec) lub PAŹDZIERNIK (25-27 październik) 2.980 zł plus VAT
> TRENING 1/2 DNIA z prof. Makowiczem (31 maja) i inne półdniowe (11 maja)

> UWAGA RABAT!: Cena w pakiecie za dwa wybrane szkolenia półdniowe

480 zł plus VAT

880 zł plus VAT

> EGZAMIN ACE (terminy w ustalaniu) 500 zł plus VAT

Pakiety szkoleniowe:

Zachęcamy Państwa do rezerwacji pakietów szkoleniowych dopasowanych do Państwa zainteresowań! Poniższa grafika przedstawia możliwości kombinacji szkoleń pakietowych, co wiąże się z oszczędnością aż do 2.600 zł! W zależności od tego, czy:

  • nie jesteś jeszcze Absolwentką lub Absolwentem kursu ACO, wówczas możesz wybrać jeden z pakietów ECIP1 – ECIP4, w zależności od indywidualnych zainteresowań (przykładowo: pakiet ECIP2 zawiera: szkolenie ACO z egzaminem, szkolenie ESG albo ATCO oraz AMLCO z egzaminem oraz z egzaminem ACE; pakiet ECIP2 kończysz zatem z 4 certyfikatami!)
  • …jesteś Absolwentką lub Absolwentem kursu ACO, wówczas możesz wybrać jeden z pakietów ACE1-ACE4, w zależności od indywidunalnych zainteresowań (przykładowo: pakiet ACE3 objemuje kurs AWBO oraz AMLCO z egzaminami i certfyfikatami oraz egzamin i certyfikat ACE!)

W przypadku pytań i niejaności zapraszamy do kontaktu!

Im więcej dni i szkoleń, tym taniej!

UWAGA: To powyższych cen należy doliczyć podatek VAT!

3. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance (PDF).

4. REGULAMIN WYDARZEŃ ONLINE

Regulamin wydarzeń organizowanych w formie elektronicznej przez Instytutu Compliance Sp. z o. o., do pobrania tutaj (PDF).

5. KLAUZULA INFORMACYJNA

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych, naciśnij  tutajZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką; kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych; Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia; ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego; podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

6. CZAS NA REJESTRACJĘ!