Rejestracja

Rejestracja na szkolenie / eventy Instytutu Compliance!

1. Uwagi ogólne

Formularz służy do rejestracji na wszystkie eventy organizowane przez Instytutu Compliance – zarówno bezpłatne, jak i płatne, kursy certyfikujące i szkolenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól i wybór odpowiedniego eventu spośród listy zawartej w formularzu. Uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu).

Wszystkie kursy instytutu odbywają się aktualnie i do odwołania w wersji online!

2. Polityka cenowa

Ceny jednostkowe:

> ACO LUTY (5 DNI: 14,15,21,22,23,28 luty) 3.980 zł plus VAT
> AWBO STYCZEŃ lub MARZEC (4 DNI: 17,18,24,25,31 styczeń lub 14,15,21,22,28 marzec) 3.480 zł plus VAT
> AMLCO MARZEC (2 DNI: 1 i 2 marzec) 1.980 zł plus VAT
> ESG MARZEC (3 DNI: 8,9,10 marzec) 2.480 zł plus VAT
> TRENING 1/2 DNIA (7 marca) 480 zł plus VAT
> EGZAMIN ACE (terminy w ustalaniu) 500 zł plus VAT

Ceny pakietowe:

PAKIET CENA REGULARNA CENA W PAKIECIE RABAT OSZCZĘDNOŚĆ
ACE (AWBO + 1/2 DNIA + EGZ.) 4.460 zł plus VAT 3.568 zł plus VAT 20% 892 zł plus VAT
ECIP (ACO+ACE) 8.440 zł plus VAT 6.772 zł plus VAT 20% 1.668 zł plus VAT
MAXI (ECIP+AMLCO) 10.420 zł plus VAT 7.815 zł plus VAT 25% 2.605 zł plus VAT

3. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

4. REGULAMIN WYDARZEŃ ONLINE

Regulamin wydarzeń organizowanych w formie elektronicznej przez Instytutu Compliance Sp. z o. o., do pobrania tutaj.

5. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.